На головну

Оформлення графічної частини проекту

  1. V. Поправки и дополнения к проекту Конституции
  2. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
  3. VII. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  4. Аналіз беззбитковості проекту
  5. Аналіз мікро- та макросередовища проекту
  6. Без проекту З проектом
  7. Бюджет проекту

Графічна частина розділу «Охорона праці», як і вся графічна частина дипломного проекту, виконується згідно з основними положеннями ЕСКД.


Список рекомендованої літератури

A. Навчально-методична література

1. Законодавство України про охорону праці: У 3 т. - К.: Основа, 2008.- Т.1.-368 с., Т.2-352с., Т.3-464с.

2. Пчелинцев В. А., Котлов Д. В.,, Орлов Г. Г. Охрана труда в строительстве.- М.: В. шк., 1991 - 27с.

3. Ганзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці. - К.: Каравела,
2003.-408с.

4. Л. М. Диденко, В. В. Сафонов, В. Г. Кахановский и др. Охрана труда при реконструкции и капитальном ремонте производственных зданий. - К.: Будівельник, 1994. - 192с.

5. Долин П. А. Основы техники безопасности (3-е изд.) - М.: Энергия, 1979. - 408с.

6. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения: справочник (В. И. Русин, Г. Г. Орлов, Н. М. Неделько и др.) - К.: Будівельник, 1990. - 208с.

7. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей. Навчальний посібник. За редакцією В. В. Сафонова - К.: Основа, 2011. - 480c.

8. Рожков А. П. Пожежна безпека: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. - К.: Пожінформтехніка, 1999. - 256с.

9. Техника безопасности при производсвте санитарно-технических работ. Справочник. М. Н. Нисис - К.: Будівельник, 1987.-272с.

10. Метрологическое обеспечение безопасности труда. Колл. авт. под ред. И. Х. Солотяна. Т.1. Измеряемые параметры физических опасных и вредных производственных факторов. - М.: Изд-во стандартов, 1989. - 240с.

11. Метрологическое обеспечение безопасности труда. Справочник. Колл. авт. под ред. И. Х. Сологяна. Т.2. Измеряемые параметры химических, биологических и психофизиологических опасных и вредных производственных факторов. - М.: Изд-во стандартов, 1989. -256с.

12. Ткачук К. Н. та ін. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. - К.: Основа, 1999. - 96с.

13. Ткачук С. П. та ін. Методичні рекомендації по визначенню напрямків ефективногозкладання коштів в охорону праці на підприємстві. - К.: Основа, 1999. - 80с.

14. Пчелинцев В. А., Виноградов Д. В., Коптев Д. В. Охрана труда в производстве строительных изделий и конструкций. - М.: Высшая школа, 1986

15. Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів. - Львів, Афіша, 2000 - 176с.


Список рекомендованої літературиОформлення розрахунково-пояснювальної записки | ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА

Загальні положення | Зміст завдання по розділу охорона праці | Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів | Рекомендований перелік завдань з охорони праці в дипломних проектах | Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів | Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів | Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів | ДОКУМЕНТАЦІЇ У БУДІВНИЦТВІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати