На головну

Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів

  1. III.1 Порівняльний аналіз: ключові результати
  2. SWOT - аналіз як інструмент стратегічного управління
  3. Аналіз асортименту і номенклатури продукції
  4. Аналіз беззбитковості
  5. Аналіз беззбитковості проекту
  6. Аналіз використання основних фондів
  7. Аналіз використання робочого часу
Небезпечні і шкідливі виробничі фактори Джерела факторів (види робіт) Кількісна оцінка Нормативні документи

Розглянемо цю таблицю.

Перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів, згідно з ГОСТ 12.0.003-74* "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация", включає фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні фактори (перелік факторів - див. додаток 1), які наводяться в графі І (не слід зазначені фактори плутати з причинами нещасних випадків - помилка, яка найбільш часто зустрічається при розробці цього розділу дипломного проекту).

Графа 2 - джерела факторів (види робіт).

Перелік видів робіт повинен відповідати переліку, котрий містить календарний план на виконання робіт по об'єкту. При цьому необхідно пам'ятати, що конкретний вид робіт може бути джерелом кількох факторів виробництва.

Графа 3 - кількісна оцінка діючого фактору. В цій графі наводяться чисельні значення небезпечних та шкідливих факторів, що виявлені при аналізі проектних рішень.

Графа 4 - нормативні документи. В цій графі наводиться діючий нормативний документ, згідно з яким здійснюється оцінка фактору, що розглядається (із зазначенням розділу документу, пункту, параграфу.

Наприклад - розглянемо небезпечний фактор "обрушення грунту". Цей фактор виникає при розробленні грунту - тобто вид роботи -"розроблення ґрунту". Кількісна оцінка визначає максимальну відмітку закладання виїмки. При цьому необхідно пам'ятати про рівень ґрунтових вод. Тому в цій графі необхідно визначити вид грунту (пісок, супісок, суглинок, глина і т. п.), а також відмітку розміщення рівня ґрунтових вод.

Основним нормативним документом, за яким визначається критерій оцінки небезпеки виконання робіт, є ДБН А.3.2-2-2009 (розділ "Земляні роботи") , перелік нормативних документів надається в списку рекомендованої літератури, підрозділ В..

Природно, що окремі види робіт можуть бути одночасно джерелом декількох небезпечних або шкідливих факторів.

Рішення по забезпеченню безпечного виконання робіт приймалися і при розробці технічних, технологічних і організаційних розділів дипломного проекту. Тому у другій частині цього розділу -"Рішення з охорони праці, які містяться в інших розділах дипломного проекту" необхідно навести ці рішення, починаючи з організації будівельного майданчика (рішення наводяться у порядку, який визначений у першій частині - таблиці 1.1 цього розділу). Рішення повинні мати "адресу"- тобто мають бути зазначені сторінки пояснювальної записки до дипломного проекту і/або аркуші креслення.

У результаті порівняння першої і другої частин розділу виявляються виробничі фактори (або питання), з профілактики яких відсутні рішення в розділах дипломного проекту, тобто фактори, по яких необхідно прийняти інженерні рішення.

Ці результати оформлюються у вигляді висновків, що розміщуються після другої частини.

Визначення факторів, за якими виконуються інженерні рішення з охорони праці приймаються консультантом цього розділу або цим консультантом і керівником проекту.

Таким чином визначається проблематика третьої частини розділу -"Інженерні рішення з охорони праці". (Рекомендований перелік завдань з безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки наведений у розділі 2).

Виконанням цієї частини завершується розробка розділу "Охорона праці" розрахунково-пояснювальної записки.

 Зміст завдання по розділу охорона праці | Рекомендований перелік завдань з охорони праці в дипломних проектах

Загальні положення | Оформлення розрахунково-пояснювальної записки | Оформлення графічної частини проекту | ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА | Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів | Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів | Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів | ДОКУМЕНТАЦІЇ У БУДІВНИЦТВІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати