Головна

блок самоперевірки

  1.  блок самоперевірки
  2.  блок самоперевірки
  3.  блок самоперевірки
  4.  Дані для самоперевірки.
  5.  Дані для самоперевірки.
  6.  Дані для самоперевірки.

1. Які основні напрямки характерні для технологій соціальної профілактики?

2. Навіщо потрібні процеси соціальної абілітації і соціальної реабілітації?

3. Розкрийте сутність технології соціального консультування і її відмінності від технології соціально-консультативної допомоги населенню.

4. Яка діяльність властива технології соціального патронажу?

5. Дайте коротку характеристику етапам соціальної реабілітації.

6. Назвіть основні ознаки та відмінності технологій соціального супроводу та соціального диспансеризації.

Список літератури

1. Зозуля Т. В., Свистунова Е. Г., Чешіхіна В. В. та ін. Комплексна реабілітація інвалідів. Навчальний посібник. М .: Видавничий центр «Академія», 2005.

2. Нестерова Г. Ф., Астер І. ??В. Технологія і методика соціальної роботи. М .: Видавничий центр «Академія», 2011

3. Нестерова Г. Ф., Безух С. М., Волкова О. М. Психолого-соціальна робота з інвалідами: Абілітація при синдромі Дауна. СПб .: «Мова», 2006

4. Нестерова Г. Ф., Лебедєва С. С., Васильєв С. В. Соціальна робота з людьми похилого віку та інвалідами. Підручник. М., Видавничий центр «Академія», 2009.

5. Психологічний і соціальний супровід хворих дітей і дітей-інвалідів: Навчальний посібник. / За ред. С. М. Безух, С. С. Лебедєвої. СПб., «Мова», 2007

6. Психологія соціальної роботи. Навчальний посібник / За ред. М. А. Гулиної. - СПб .: Пітер, 2010.

7. Фірсов М. В. Технологія соціальної роботи: навчальний посібник / М. В. Фірсов. - М .: Академ. Проект: Трікста 2009.

8. Холостова Є. І. Соціальна робота. Навчальний посібник. 5-е изд. М., «Дашков і К?», 2010

9. Холостова Є. І., Дементьєва Н.Ф. Соціальна реабілітація. Навчальний посібник. - М .: «Дашков і К», 2007. Технологія соціальної диспансеризації, супроводу і патронажу |  Технологія соціальної роботи з сім'ями

 Соціальна робота в сільській місцевості. |  Соціальна робота в міських мікрорайонах. |  Дозвіл соціальних конфліктів як профілактична технологія соціальної роботи |  Технологія формування особистості і поведінки фахівця із соціальної роботи |  блок самоперевірки |  ГЛОСАРІЙ До МОДУЛЯМИ 1 І 2 |  Технологія соціальної профілактики |  Технологія соціальної абілітації |  Технологія соціальної реабілітації |  Технологія соціального консультування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати