Головна

блок самоперевірки

  1.  блок самоперевірки
  2.  блок самоперевірки
  3.  блок самоперевірки
  4.  Дані для самоперевірки.
  5.  Дані для самоперевірки.
  6.  Дані для самоперевірки.

1. У чому полягає сутність і специфіка індивідуальної соціальної роботи?

2. Що собою являють Т-групи?

3. Яким чином фахівець керує груповим процесом?

4. Які Вам відомі методи терапії природних соціальних груп?

5. Чим характеризуються технології соціальної роботи в територіальних громадах?

6. Як вирішуються конфлікти засобами соціальної роботи?

7. Чому формування особистості соціального працівника є одним з напрямків соціальної роботи?

Список літератури

1. Нестерова Г. Ф. Технологія та методика соціальної роботи: Учеб. допомога. / Г. Ф. Нестерова, І. В. Астер. - СПб .: СПбГІПСР, 2004.

2. Платонова Н. М., Нестерова Г. Ф. Теорія і методика соціальної роботи. М .: Видавничий центр «Академія», 2010.

3. Психологія соціальної роботи. Навчальний посібник / За ред. М. А. Гулиної. - СПб .: Питер, 2010

4. Сафонова Л. В. Зміст і методика психосоціальної роботи: Навчальний посібник М .: Видавничий центр «Академія», 2006.

5. Сорокіна О. Г. Конфліктологія в соціальній роботі: навчальний посібник. - М.: Академія 2009.

6. Довідник соціального працівника. Під ред. Е. П. Агапова, В. А. Шапінского. Ростов н. / Д .: «Фенікс», 2006.

7. Фірсов М. В. Технологія соціальної роботи: навчальний посібник / М. В. Фірсов. - М .: Академ. Проект: Трікста 2009.

8. Холостова Є. І. Соціальна робота на селі. М .: «Дашков і К?», 2004.

  Технологія формування особистості і поведінки фахівця із соціальної роботи |  ГЛОСАРІЙ До МОДУЛЯМИ 1 І 2

 напрямки технологій |  Адаптація як основне завдання і метатехнология соціальної роботи. |  блок самоперевірки |  Індивідуальна соціальна робота |  Групова соціальна робота |  Природні соціальні групи. |  Організація соціальних груп |  Соціальна робота в сільській місцевості. |  Соціальна робота в міських мікрорайонах. |  Дозвіл соціальних конфліктів як профілактична технологія соціальної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати