На головну

Тягне перехід права власності на займане за договором найму житлове приміщення розірвання або зміну договору найму цього приміщення?

  1.  Amp; 25. Розірвання шлюбу в органах РАГСу.
  2.  Amp; 26. Розірвання шлюбу в судовому порядку.
  3.  Amp; 36. Зміна, розірвання шлюбного договору. Визнання шлюбного договору недійсним.
  4.  Amp; 4. Принципи сімейного права Росії.
  5.  Amp; 44. Особисті немайнові права дітей.
  6.  Amp; 45. Право дитини на ім'я, по батькові та прізвище. Зміна імені та прізвища дитини.
  7.  Amp; 46. Майнові права дітей.

а) немає, якщо новий власник цього приміщення не заперечує проти цього договору;

б) немає, ні за яких обставин;

в) так, тому що за законом договір найму житлового приміщення повинен бути укладений з новим власником;

г) так, так як договір найму житлового приміщення стає недійсним;

317. Об'єктом договору найму житлового приміщення може бути ізольоване житлове приміщення, придатне для постійного проживання:

а) каюта на пасажирському судні, пришвартованому до дебаркадера;

б) готельний номер будь-якого готелю;

в) квартира, житловий будинок;

г) купе в вагоні поїзда, постійно стоїть на запасній колії станції;

318. Договір найму житла укладається у формі:

а) нотаріальної;

б) письмовій;

в) вимагає державної реєстрації;

г) письмовій або усній;

319. Наймодавець житлового приміщення зобов'язаний:

а) використовувати житлове приміщення тільки для проживання;

б) надавати наймачеві за плату необхідні комунальні послуги;

в) забезпечувати збереження житлового приміщення;

г) підтримувати житлове приміщення в належному стані;

320. Наймодавець має право перешкодити вселення тимчасових мешканців, якщо норма житлової площі на одну людину становитиме менше:

а) 7 кв. м;

б) 10 кв. м;

в) 15 кв.м;

г) 12 кв.м;

321. Термін проживання тимчасових мешканців не може перевищувати:

а) одного місяця;

б) трьох місяців;

в) шести місяців;

г) одного року;

322. Тимчасові мешканці зобов'язані звільнити житлове приміщення, якщо термін проживання з ними не узгоджено, з дня пред'явлення цієї вимоги наймачем не пізніше:

а) тридцяти днів;

б) двадцяти днів;

в) десяти днів;

г) семи днів;

323. Договір найму житла укладається на строк:

а) один рік;

б) п'ять років;

в) десять років;

г) необмежений;

324. Договір комерційного найму житлового приміщення укладається на термін, що не перевищує:

а) шести місяців;

б) одного року;

в) п'яти років;

г) без зазначення строку;

325. В разі відмови наймодавця від укладення з колишнім наймачем договору найму жилого приміщення на новий термін, наймодавець не має права здавати це приміщення в найм протягом:

а) трьох років;

б) одного року;

в) шести місяців;

г) трьох місяців;

326. Наймач житлового приміщення має право за згодою інших громадян, які постійно проживають з ним, розірвати договір найму з наймодавцем, попередивши його письмово за:

а) один рік;

б) шість місяців;

в) три місяці;

г) один місяць;

327. Договір найму житлового приміщення може бути розірваний у судовому порядку на вимогу наймодавця у разі невнесення наймачем плати за:

а) три місяці;

б) шість місяців;

в) дев'ять місяців;

г) один рік;

328. Для усунення порушень наймачем, що послужили підставою для розірвання договору найму житлового приміщення, за рішенням суду їй може бути наданий строк не більше:

а) одного місяця;

б) трьох місяців;

в) шести місяців;

г) одного року;

329. Договір підряду характеризується як:

а) реальний, взаємний і відшкодувальний;

б) консенсусний, взаємний і відшкодувальний;

в) публічний, взаємний і відшкодувальний;

г) приєднання, односторонній і БЕЗОПЛАТНО;

330. Договір підряду - це договір, згідно з яким одна сторона зобов'язується:

а) за завданням другої сторони надати послуги, а остання зобов'язується оплатити їх;

б) доставити ввірений їй другою стороною вантаж в пункт призначення і видати його одержувачу, а інша сторона зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату;

в) виконати за завданням другої сторони певну роботу і здати її результат, а остання зобов'язується прийняти його і оплатити;

г) передати річ у власність другій стороні, а остання зобов'язується прийняти цю річ і сплатити за неї певну ціну;

331. Ризик випадкової загибелі речі, переданої для переробки за договором підряду, несе:

а) підрядник, якщо інше не обумовлено в договорі;

б) підрядник завжди;

в) підрядник і замовник солідарно;

г) замовник;

332. Ризик випадкової загибелі результату роботи за договором підряду до його прийняття замовником несе:

а) підрядник, якщо це передбачено договором;

б) підрядник, якщо інше не передбачено законом або договором;

в) підрядник і замовник субсидиарно;

г) підрядник і замовник солідарно;

333. При простроченні передачі або приймання результату роботи за договором підряду ризик випадкового пошкодження результату роботи несе:

а) підрядник і замовник солідарно;

б) замовник, якщо це передбачено договором;

в) підрядник, якщо це передбачено договором;

г) сторона, яка допустила прострочення;

334. Метою договору підряду є:

а) передача виготовленої речі замовнику;

б) виготовлення або переробка речі або виконання іншою стороною роботи з переданням її результату замовникові;

в) надання послуг замовникові;

г) передача речі в користування замовнику;

335. Підрядник має право залучити до виконання своїх зобов'язань за договором підряду субпідрядників у випадках, якщо:

а) договором або законом не передбачено інше;

б) він не може самостійно забезпечити виконання роботи в строк, встановлений договором;

в) він не може самостійно виконати роботу, передбачену в договорі;

г) із закону або договору не випливає обов'язок підрядника виконати передбачену в договорі роботу особисто; Чи допускається позбавлення громадянина права користування житловим приміщенням у разі тимчасової відсутності? |  Чи зберігає підрядник право на оплату робіт за ціною, передбаченої договором підряду, коли фактичні його витрати виявилися меншими?

 Хто зобов'язаний проводити капітальний та поточний ремонт майна, зданого в оренду за договором прокату? |  Чи вправі орендар транспортного засобу без екіпажу здавати його в суборенду на умовах договору оренди транспортного засобу без екіпажу? |  Чи вправі орендодавець передати орендарю за договором оренди, підприємства права на зайняття відповідною діяльністю, отримані ним на підставі ліцензії? |  Хто зобов'язаний проводити поточний та капітальний ремонт підприємства, зданого в оренду? |  Чи може орендар розірвати з продавцем договір купівлі-продажу майна, що є предметом договору фінансової оренди? |  Вкажіть, яка з перерахованих нижче визначень є визначенням договору безоплатного користування? |  Чи є передача речі в безоплатне користування підставою для зміни прав третіх осіб на цю річ? |  Яка сторона за договором підряду несе відповідальність за межі не схоронність наданого замовником матеріалу підряднику? |  Протягом якого терміну підрядник несе відповідальність за неналежну якість результату роботи, якщо на результат роботи встановлено гарантійний строк менше двох років? |  Чи вправі підрядник нав'язувати замовнику включення в договір побутового підряду додаткової роботи чи послуги? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати