Головна

III. освітні технології

 1.  I. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ВІД ТЕХНОЛОГІЙ ДО ІНФОРМАЦІЇ
 2.  III. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 3.  IV. ТЕХНОЛОГІЇ І КІНЦЕВЕ ВИКОРИСТАННЯ постійна і задати
 4.  IX. альтернативні технології
 5.  VI. Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації навчального процесу
 6.  VII. Педагогічні технології на основі дидактичного удосконалення і реконструювання матеріалу

Освітні технології, які використовуються при реалізації різних видів навчальної роботи з дисципліни «Право» передбачають широке використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (диспутів, колоквіумів, аналітичних доповідей, ситуаційних тренінгів) в поєднанні з позааудиторної роботою з метою формування і розвитку професійних навичок навчаються. Питома вага занять, що проводяться в інтерактивних формах, складає не менше 30% аудиторних занять. Заняття лекційного типу для відповідних груп студентів становлять 50% аудиторних занять

IV. Навчально-методичне, інформаційне та
 матеріально-технічне забезпечення дисципліни

Нормативні правові акти:

1. Конституція Російської Федерації. Прийнята Всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року (з наступними змінами та доповненнями) // Російська газета. 1993. 25 грудня.

2. Загальна декларація прав людини (прийнята на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН резолюцією 217 А (III) від 10 грудня 1948 г.) // Російська газета. 1998. 10 грудня.

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (Нью-Йорк, 19 грудня 1966). // Збірник діючих договорів, угод і конвенцій, укладених з іноземними державами, М., 1978, вип. XXXII.

4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (Нью-Йорк, 19 грудня 1966). // Збірник діючих договорів, угод і конвенцій, укладених з іноземними державами, М., 1978, вип. XXXII.

5. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998 № 145-ФЗ (з наступними змінами та доповненнями) // Парламентська газета. 2004. 28 грудня.

6. Водний кодекс Російської Федерації від 3 червня 2006 року № 74-ФЗ (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2006. № 23. У розділі ст. 2381.

7. Повітряний кодекс Російської Федерації від 5 березня 1997 (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної, 1997, № 12, ст. 1383.

8. Містобудівний кодекс Російської Федерації від 29 грудня 2004 № 190-ФЗ (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2005. № 1. Ст. 16 (ч.1).

9. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини перша, друга, третя і четверта (з наступними змінами та доповненнями) // Російська газета. 1994. 8 грудня.

10. Житловий кодекс Російської Федерації від 29 грудня 2004 № 188-ФЗ (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2005. № 1. Ст. 14 (ч.1).

11. Земельний кодекс Російської Федерації від 25 жовтня 2001 № 136-ФЗ (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2001. № 44. У розділі ст. 4147.

12. Кодекс внутрішнього водного транспорту Російської Федерації від 7 березня 2001 № 24-ФЗ (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2001. № 11. У розділі ст. 1001.

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 № 195-ФЗ (з наступними змінами та доповненнями) // Російська газета. 2001.

14. Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації від 30 квітня 1999 № 81-ФЗ (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 1999. № 18. У розділі ст. 2207; Російська газета. 2008. 25 липня.

15. Лісовий кодекс Російської Федерації від 4 грудня 2006 № 200-ФЗ (з наступними змінами та доповненнями) // Російська газета. 2006. 8 грудня.

16. Податковий кодекс Російської Федерації. Частини перша і друга (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 1998. № 31. У розділі ст. 3824.

17. Сімейний кодекс Російської Федерації від 29 грудня 1995 № 223-ФЗ (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 1996. № 1. Ст. 16.

18. Митний кодекс Російської Федерації від 28 травня 2003 № 61-ФЗ (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2004. № 46 (ч. 1). Ст. 4494.

19. Трудовий кодекс Російської Федерації від 30 грудня 2001 № 197-ФЗ (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

20. Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13 червня 1996 № 63-ФЗ (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 1996. № 25. У розділі ст. 2954.

21. Кримінально-виконавчий кодекс Російської Федерації від 8 січня 1997 № 1-ФЗ (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 1997. № 2. Ст. 198.

22. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації від 18 грудня 2001 № 174-ФЗ (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2001. № 52 (ч.1). Ст. 4921.

23. Федеральний конституційний закон від 26 лютого 1997 № 1-ФКЗ «Про Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 1997. № 9. У розділі ст. 1011.

24. Федеральний конституційний закон від 21 липня 1994 р № 1-ФКЗ «Про Конституційний Суд Російської Федерації» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 1994. № 13. У розділі ст. 1 447.

25. Федеральний конституційний закон від 17 грудня 1997 № 2-ФКЗ «Про Уряді Російської Федерації» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 1997. № 51. У розділі ст. 5712.

26. Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996 № 1-ФКЗ «Про судову систему Російської Федерації» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 1997. № 1. Ст. 1.

27. Федеральний конституційний закон від 28 червня 2004 № 5-ФКЗ «Про референдумі Російської Федерації» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2004. № 27. У розділі ст. 2710.

28. Федеральний закон від 25 липня 2002 № 113-ФЗ «Про альтернативну цивільну службу» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. № 30. У розділі ст. 3030.

29. Федеральний закон від 31 травня 1996 № 61-ФЗ «Про оборону» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 1996. № 23. У розділі ст. 2750.

30. Федеральний закон від 4 квітня 2005 № 32-ФЗ «Про Громадську палату Російської Федерації» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2005. № 15. У розділі ст. 1277.

31. Федеральний закон від 6 жовтня 1999 № 184-ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 1999. № 42. У розділі ст. 5005.

32. Федеральний закон від 6 жовтня 2003 № 131-ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2003. № 40. У розділі ст. 3822.

33. Федеральний закон від 12 червня 2002 № 67-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2002. № 24. У розділі ст. 2253.

34. Федеральний закон від 26 листопада 1996 № 138-ФЗ «Про забезпечення конституційних прав громадян України обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 1996. № 49. У розділі ст. 5497.

35. Федеральний закон від 28 березня 1998 № 53-ФЗ «Про військовий обов'язок і військову службу» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 1998. № 13. У розділі ст. 1475.

36. Федеральний закон від 18 травня 2005 № 51-ФЗ «Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2005. № 21. У розділі ст. 1919.

37. Федеральний закон від 10 січня 2003 № 19-ФЗ «Про вибори Президента Російської Федерації» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2003. № 2. Ст. 171.

38. Федеральний закон від 27 липня 2004 № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2004. № 31. У розділі ст. 3215.

39. Федеральний закон від 2 березня 2007 р № 25-ФЗ «Про муніципальної службі в Російській Федерації» (з наступними змінами та доповненнями) // Російська газета. 2007. 7 березня.

40. Федеральний закон від 11 липня 2001 року № 95-ФЗ «Про політичні партії» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2001. № 29. У розділі ст. 2950.

41. Федеральний закон від 17 січня 1992 № 2202-I «Про прокуратуру Російської Федерації» (з наступними змінами та доповненнями) // ВСНД РФ. 1992. № 8. Ст. 366.

42. Федеральний закон від 27 травня 2003 № 58-ФЗ «Про систему державної служби Російської Федерації» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2003. № 22. У розділі ст. 2063.

43. Федеральний закон від 10 липня 2002 № 86-ФЗ «Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2002. № 28. У розділі ст. 2790.

44. Указ Президента Російської Федерації від 12 травня 2008 року № 724 «Питання системи і структури федеральних органів виконавчої влади» (з наступними змінами та доповненнями) // Російська газета. 2008. 13 травня.

45. Указ Президента Російської Федерації від 16 вересня 1999 р № 1237 «Питання проходження військової служби» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 1999. № 38. У розділі ст. 4534.

46. ??Указ Президента Російської Федерації від 12 серпня 2002 № 885 «Про затвердження загальних принципів службової поведінки державних службовців» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2002. № 33. У розділі ст. 3196.

47. Постанова Уряду Російської Федерації від 11 листопада 2005 № 679 «Про порядок розробки та затвердження адміністративних регламентів виконання державних функцій і адміністративних регламентів надання державних послуг» (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної. 2005. № 47. У розділі ст. 4933.

48. Постанова Уряду Російської Федерації від 31 липня 2003 № 451 «Про Урядову комісію з проведення адміністративної реформи» (з наступними змінами та доповненнями) //Відомості Верховної. 2003. № 31. У розділі ст. 3150.

Рекомендована література:

Базова: Основи права: Навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки Російської Федерації) / Под ред. В. І. Гурєєва. - М .: Вища школа, 2012.

Основна:

 1. Венгеров А. Б. Теорія держави і права: Підручник для юридичних вузів.
   6-е изд. - М .: Омега-Л 2009.
 2. Правознавство: Підручник для неюридичних вузів / Під ред. Б. І. Пугинський. - 2-е изд., Перераб. і доп .. - М .: МАУП, 2010 року.
 3. Правознавство: Підручник / За заг. ред. професора М. Б. Смоленського. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Дашков і К, Наука Прес, 2007.

Додаткова:

1. Цивільне право: Підручник. / Под ред. доктора юридичних наук, професора О. М. Садикова. - М., 2007..

2. Ємельянов Б. М., Правкін С. А. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - М., 2008.

3. Козлова Є. І, Кутафін О. Є. Конституційне право Росії. - М., 2008.

4. Кононов П. І., Кікоть В. Я., Кілясханов І. Ш. Адміністративне право Росії. - М., 2008.

5. Марченко М. Н. Проблеми загальної теорії держави і права: Підручник у 2 т. Т. 1. Держава. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Проспект (ТК Велбі), 2008.

6. Марченко М. Н. Проблеми загальної теорії держави і права: Учеб. У 2 т. Т. 2. Право. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Проспект (ТК Велбі), 2008.

7. Матузов Н. І., Малько А. В. Теорія держави і права: Підручник. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: МАУП, 2007.

8. Загальна теорія права і держави: Підручник / За ред. В. В. Лазарєва. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: МАУП, 2007.

9. Перевалов В. Д., Алексєєв С. С., Архипов С. І., Ігнатенко Г. В. Теорія держави і права: Підручник для вузів / Відп. ред. В. Д. Перевалов. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Норма - Инфра-му, 2008.

10. Теорія держави і права: Підручник / За ред. А. В. Малько, А. Ю. Соломатіна. - М .: Юридичний центр Прес, 2007.

11. Чашин А. Н. Теорія держави і права. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2008.

12. Баріхін А. Б. Велика юридична енциклопедія. М .: Книжковий світ, 2010 р

13. Голиченков А. Л. Екологічне право Росії: словник юридичних термінів. М .: Городець, 2012 р

14. Тихомирова Л. В. Юридична енциклопедія. М .: Изд-во Тихомирова М. Ю., 2013 роки р

15. В. І. Червонюк. Теорія держави і права. М .: ИНФРА-М, 2009 г.

Рекомендовані Інтернет-ресурси та інших електронні інформаційні джерела:

  Можливі теми есе, рефератів, доповідей |  V. Оціночні кошти

 Організаційно-методичний розділ |  Вимоги до результатів освоєння змісту дисципліни |  форми контролю |  Забезпечення змісту дисципліни |  ТЕМА 2. Роль права щодо забезпечення стабілізації та впорядкування |  ТЕМА 3. Норма права і нормативні правові акти |  ТЕМА 4. Основні правові системи сучасності. Міжнародне |  ТЕМА 5. Система російського права. галузі права |  ТЕМА 6. Правопорушення і юридична відповідальність |  ТЕМА 7. Значення законності і правопорядку в сучасному суспільстві. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати