Головна

Варіанти індивідуального завдання

  1. Б) Цілі і завдання.
  2. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ
  3. Варіанти завдань на виробництво тваринницької продукції
  4. Варіанти завдань теоретичного розділу
  5. ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
  6. Варіанти контрольних робіт

Провести аналітичну оцінку умов праці відділу, для цього визначити:

- коефіцієнт безпеки устаткування відділу;

- послідовність модернізації устаткування, ії ефективність;

- категорію важкості праці;

- коефіцієнт умов праці;

- ступінь стомлення та працездатність робітників.

Розробити заходи щодо поліпшення умов праці. Підтвердити розрахунками ефективність запропонованих заходів.

Вихідні дані наведені в табл. 3. Пояснення до вихідних даних:

1) відділ складається з 10 робочих місць з ПЕОМ, які розташовані в n приміщеннях розмірами Дл. х Ш. (графа 6);

2) температура повітря на робочих місцях в теплий період року Т,оС (графа 2);

3) 0відносна вологість повітря , % (графа 3);

4) освітленість приміщення (загальне рівномірне освітлення люмінесцентними лампами) Е, лк (графи 8, 14, 19);

5) категорія (точність) зорових робіт (Зор.): А - груба, Б - мала, В -середня, С - висока, Д - дуже висока (графи 9, 15, 20);

6) рівень шуму L, дБ А, час його впливу t , год (графи 4,5);

7) тривалість зосередженого спостереження "Дл.", % (графи 11, 17, 20);

8) кількість важливих об'єктів спостереження "Об" , од. (графи 10, 16, 21);

9) список усіх можливих порушень вимог безпеки для даного виду обладнання такий (графи 7, 13, 18):

- неправильна організація освітлення робочого місця;

- відсутність захисту від випромінювань;

- неправильне розташування щодо інших ПЕОМ;

- підвищений рівень шуму вентиляторів;

- малий обсяг приміщення, що приходиться на одного працюючого;

- надмірна яскравість екрана;

- погане зведення променів;

- відсутність достатнього місця для розташування ручного маніпулятора і робочих паперів;

- неправильний пристрій захисного заземлення;

- відсутність індивідуального принтера.

Таблиця 3 - Вихідні дані для розрахунку за варіантами ( 0 - 100)

Передостання цифра T L t Характеристика приміщення (n за дов. х ш.)   ПЕОМ № 1 - 5
Порушення Е Зор. Об. Дл.
2 по 3х9 м 1,3,5,7,9 С
3 по 3х7 м 2,4,6,8,10 В
2 по 3х10 м 1,2,3,4,5 Б
3 по 3х8 м 3,4,6,7,10 А
2 по 4х8 м 1,2,5,6,8 Д
4 по 3х5 м 6,7,8,9,10 С
3 по 4х5 м 1,4,7,9,10 В
4 по 3х6 м 1,2,3,8,9 Б
2 по 4х9 м 2,5.6,7,9 А
5 по 3х4 м 1,4,5,8,10 Д

Продовження таблиці 3

Остання цифра ПЕОМ № 6 - 7 ПЕОМ № 8 - 10
Порушення Е Зор Об. Дл. Порушення Е Зор Об. Дл.
1,4,5,8,10 Д 6,7,8,9,10 А
2,5.6,7,9 С 1,2,5,6,8 Б
1,2,3,8,9 В 1,4,7,9,10 В
1,4,7,9,10 Б 3,4,6,7,10 С
6,7,8,9,10 А 1,2,3,8,9 Д
1,2,5,6,8 Д 1,2,3,4,5 С
3,4,6,7,10 С 2,5.6,7,9 В
1,2,3,4,5 В 1,3,5,7,9 Б
2,4,6,8,10 Б 1,4,5,8,10 А
1,3,5,7,9 А 2,4,6,8,10 В


Тема 1. Особливості трудового процесу на підприємствах машинобудування. Основні напрямки профілактики виробничого травматизму та професійного захворювання в галузі | Завдання

Краматорськ 2004 | Коефіцієнт небезпечності устаткування | Оцінка ефективності модернізації та заходів щодо охорони праці | Послідовність виконання розділу | ДОДАТКИ | Виробничих приміщень | Додаток И | Параметри кольорового оформлення приміщень для ПЕОМ | Рекомендації з використання нормативно-технічної документації | ЛІТЕРАТУРА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати