Головна

Тема 1.4. Травматизм та захворюваність на виробництві

  1.  I. СТАТИСТИКА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  2.  II. При господарському способі будівництва об'єкта виробничого призначення
  3.  IV. Питання про виробничо-технічної інтелігенції робітничого класу
  4.  V. Ознаки повороту серед старої виробничо-технічної інтелігенції
  5.  А. Виробнича функція і функції витрат
  6.  Агропроїзводственниє угруповання грунтів
  7.  Активи виробничих організацій

Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Порядок і методика проведення атестації робочих місць за умовами праці. Пільги та компенсації за роботу в шкідливих і (або) небезпечних умовах праці. Застосування списків № 1 і № 2. Види нещасних випадків і професійних захворювань. Порядок і умови обов'язкового страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Обов'язки працівників при виникненні нещасних випадків на виробництві. Правила розслідування і облік нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Акти про розслідування нещасних випадків на виробництві (форми Н-1 та НП), порядок їх оформлення. Розробка заходів щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Питання для самоконтролю:

1. За якими ознаками класифікуються небезпечні і шкідливі виробничі фактори?

2. З якою метою проводиться атестація робочих місць?

3. Наведіть приклади нещасних випадків і професійні захворювань

4. У якому порядку розслідуються нещасні випадки на виробництві?

5. За яких обставин нещасний випадок вважається пов'язаним з виробництвом?

6. У яких випадках заповнюється акт форми Н-1, НП?

література: [5], c.64-72

Практична робота № 2

Вивчення порядку розслідування нещасних випадків на виробництві. Оформлення актів про розслідування нещасних випадків.

  Тема 1.2 Організація державного нагляду і общественногоконтроля за охороною праці |  Тема 2.2 Мікроклімат і вентиляція приміщень

 Вступ |  Тема 2.4 Захист від шуму і вібрації |  Тема 3.1 Електробезпека |  Дмитрий Мансуров і ЕОМ |  Тема 4.3 Засоби гасіння пожеж |  Додаткова |  До КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ |  Основи виробничої санітарії та гігієни праці |  Основи техніки безпеки, основи пожежної безпеки |  ДО ЕКЗАМЕНУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати