загрузка...
загрузка...
На головну

ОСНОВНА ЧАСТИНА

  1.  B. Основна система Шести йог Наропи
  2.  I період. Основна діяльність. 1859-1962 роки
  3.  I частина
  4.  I. Організаційна частина
  5.  I. Теоретична частина
  6.  I. Теоретична частина
  7.  I. Теоретична частина

1 -й навчальний питання : Положення КЗПП з охорони праці.

Товариші студенти! За циклу військово-технічних дисциплін на нашій кафедрі з вас до кінця навчання повинні підготувати офіцера запасу мотострілкових військ, який знає основи організації та експлуатації БМП-2, який вміє практично виконувати роботи по його технічного обслуговування та утримання в бойовій готовності, здатного організовувати і забезпечити технічно правильне використання і обслуговування машин у взводі в різних умовах бойової діяльності, що має навички у водінні БМП-2 в обсязі підготовчих вправ.

В результаті вивчення програми з технічної підготовки студенти повинні:

мати уявлення:

- Про основи організації внутрішньої служби в парках, обладнанні їх основних елементів, порядку виходу і повернення машин;

- Про завдання технічних служб полку з організації експлуатації та зберігання БТВТ, про рухомі і стаціонарних засобах технічного обслуговування;

- Про влаштування та обладнання танкодрому, організацію і порядок проведення занять з водіння бойових машин.

знати:

-j- тактико-технічні характеристики, бойові можливості, пристрій БМП-2, перспективи розвитку;

- Способи застосування БТВТ підрозділу в сучасному бою;

- Призначення, будову та принцип роботи вузлів і агрегатів силових установок, трансмісії, ходової частини та їх систем управління БМП-2;

- Основні положення з експлуатації бронетанкового озброєння і техніки (БТВТ) в зимових і літніх умовах, вимоги керівних документів щодо їх здійснення;

- Обсяг, правила проведення та організацію робіт, що проводяться при контрольному огляді, щоденному технічному обслуговуванні, технічних обслужить-ваньях №1 і 2, сезонному обслуговуванні, при постановці і зняття його з зберігання, транспортуванні, військовому (поточному) ремонті і підготовці до подолання водних перешкод БМП-2;

- Організацію ремонтних органів і їх можливості;

- Порядок використання рухомих засобів технічного обслуговування і ремонту, паркового обладнання, комплектів запасних частин, інструменту та приладдя (ЗІП) для БМП-2 при його експлуатації;

- Прийоми управління і правила водіння БМП-2 при подоланні природних і штучних перешкод.

вміти:

- Організувати і здійснювати правильну експлуатацію БМП-2;

- Правильно використовувати бойові можливості озброєння і військової техніки в сучасному бою;

- Перевіряти і оцінювати технічний стан БМП-2;

- Організовувати і проводити роботи по експлуатації та поточного ремонту штатного бронетанкового озброєння мотострілкових підрозділів;

- Забезпечувати дотримання вимог безпеки при експлуатації та ремонті озброєння і техніки мотострілкових підрозділів;

- Водити БМП-2 в обсязі підготовчих вправ. Мати навички:

- У виконанні нормативів з технічної підготовки (на БМП) і водіння бойових машин.

На вивчення предмета відводиться 87 годин, в тому числі 30 годин групові заняття, 28 годин практичні заняття. Розподіл навчального часу за темами та видами навчальних занять представлено на слайді:

     Кількість годин
     всього  в вузі  на навчальному зборі
 № п.п.  Найменування тим    групові упражне-  практичні  групові упражне-  практичні
       ня  заняття  ня  заняття
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.
   Основні положення по          
 ) 1.  охорони праці, вимоги безпеки при діях з озброєнням і роботі на техніці.   - -
   Основні положення по          
 2.  експлуатації озброєння і техніки. - - -
 3.  Загальний пристрій БМП-2.  16/6 - -
 4.  Експлуатація БМП в зимових і літніх умовах. - - -


 Тема і номер вправи  Витрата моторесурсов на одного учня, км
 Тема№ 8:  
 Підготовче вправу № 1
 Тема№ 12:  
 Підготовче вправу № 3
 Тема№ 14:  
 Підготовче вправу № 4
 Інші теми з технічної підготовки
 Разом

Для нормального проведення занять з технічної підготовки необхідно суворе дотримання вимог безпеки. Основні заходи безпеки ми і розглянемо.

Висновок.

2-й навчальний питання: Організація охорони праці в підрозділи при

роботі особового складу з озброєнням і технікою.

Вимоги статутів збройних сил по збереженню здоров'я військовослужбовців і попередження травматизму.

Основним керівним документом, який регламентує дотримання правил і вимог безпеки є Статут внутрішньої служби Збройних Сил РФ, в якому в розділі "Загальні обов'язки командирів (начальників) і основних посадових осіб полку записано:" Командир (начальник) зобов'язаний вживати заходів щодо запобігання загибелі і травматизму особового складу, встановлювати необхідні вимоги безпеки ". Крім того, згідно зі Статутом організація, керівництво і контроль за виконанням вимог безпеки в з'єднаннях покладається на командирів усіх ступенів і інших посадових осіб.

Законом Російської Федерації "Про статус військовослужбовців" від 1993 року N 4338-1 в ст. вказано: "Охорона життя і здоров'я військовослужбовців забезпечується створенням здорових умов військової служби, побуту та системою заходів з обмеження небезпечних факторів військової служби, яка здійснюється командирами (начальниками) у взаємодії з органами державної влади та управління Російської Федерації. Турбота про збереження життя і здоров'я військовослужбовців - обов'язок командирів (начальників). На них покладається забезпечення вимог безпеки при проведенні навчань, інших заходів, бойової підготовки, при виконанням обов'язків військової служби, експлуатації озброєння і військової техніки, виконання робіт. Крім того, Законом передбачена система компенсацій особовому складу та членам їх сімей в разі загибелі чи травмування військовослужбовцям.

У 1995 році Урядовою комісією з соціальних питань військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей затверджений План державних заходів щодо вдосконалення системи заходів і органів забезпечення безпеки військовослужбовців під час проходження ним військової служби.

Наказом Міністра оборони 1994 року N 400 "Про заходи щодо попередження загибелі та травматизму особового складу Збройних Сил Російської Федерації" передбачається здійснення у військах комплексу заходів щодо підвищення цієї роботи і створення штатних структур підрозділів (штатних посад) до бригади полку включно, які займаються питаннями служби військ і безпеки військової служби.

Програмами бойової підготовки мотострілкових і танкових підрозділами, затвердженими Головнокомандувачем Сухопутних військ, визначаються рекомендації по вимогам безпеки при проведенні занять. Більш конкретно, з урахуванням специфіки проведення занять з предметів бойової підготовки, вимоги безпеки визначені у відповідних рекомендаціях і посібниках.

Забезпечення безпеки військової служби - це складний і багатогранний процес, в якому беруть участь всі посадові особи частини (підрозділу), весь особовий склад.

Безпека військової служби включає такі види: ядерну безпеку; радіаційну, хімічну і біологічну безпеку; безпеку польотів; безпеку мореплавання; безпеку військ на випадок стихійних лих і надзвичайних ситуацій; безпеку військової служби в повсякденній діяльності військ.

Кожен військовослужбовець -повинен дотримуватися вимог безпеки військової служби, заходи попередження травм. (Ст. 17 УВС).

Безпека під час занять з бойової підготовки забезпечується чіткою їх організацією, точним дотриманням вимог керівних документів (Статуту Внутрішньої служби ЗС РФ, курсів стрільб і водіння, настанови з фізичної підготовки і спорту в ВС РФ і ін.) Встановлених правил і вимог безпеки, високою дисциплінованістю всіх військовослужбовців.

Командири підрозділів несуть повну відповідальність за точне і суворе дотримання своїми підлеглими вимог безпеки.

Всі військовослужбовці вищевказаної категорії незалежно від військового звання і посади є рівними перед законом і несуть відповідальність, встановлену для громадян РФ, з урахуванням особливостей свого правового становища і несуть відповідальність:

- Дисциплінарну;

- Адміністративну;

- Цивільно-правову;

Крім того в відношенні їх може бути застосована повна матеріальна відповідальність у разі, коли їх умисними діями завдано шкоди іншим військовослужбовцям (підлеглим), що спричинили витрати на лікування у військово-медичних установах і закладах охорони здоров'я військовослужбовців, постраждалих в результаті цих дій (ст. 5 наказу МО РФ N 345 ??від 4 серпня 1999 г.).

Організація охорони праці в підрозділах при роботі особового складу з озброєнням і технікою покладається на відповідних командирів і начальників.

Безпека особового складу при експлуатації озброєння і військової техніки (ОВТ) забезпечується строгим виконанням вимог статутних, розпорядчих та експлуатаційних документів з урахуванням наявності небезпечних і шкідливих експлуатаційних факторів.

До експлуатації ОВТ допускається особовий склад, що пройшов теоретичну підготовку за фахом, який має тверді практичні навички в роботі на ОВТ в обсязі функціональних обов'язків, що пройшов перевірку теоретичних знань і практичних навичок за вимогами безпеки, медичне обстеження (огляд військово-лікарською комісією для спеціальностей за окремим переліком ) і визнаний за станом здоров'я придатним до роботи за своєю спеціальністю, а також здав у кваліфікаційній комісії з'єднання (частини) заліки зі знання ОВТ та правил їх експлуатації.

При експлуатації, ремонті і обслуговуванні ОВТ використовуються штатні засоби захисту, інструмент, обладнання та пристосування, що запобігають вплив на особовий склад небезпечних і шкідливих факторів. Для підтримки їх в готовності до використання необхідно проводити: підготовку до роботи; випробування і обслуговування; своєчасне усунення несправностей; своєчасну перевірку посадовими особами.

2.3. Обов'язки командирів підрозділів по організації техніки безпеки.

Командир роти .. .прінімать заходи щодо попередження катастроф, аварій і поломок озброєння і військової техніки, забезпечувати виконання особовим складом вимог безпеки при проведенні занять, стрільб, навчань і робіт (ст. 139УВС).

Заступник командира роти ... брати участь в підготовці озброєння і військової техніки до занять і навчань, вживати заходів щодо попередження катастроф, аварій і поломок;

- Стежити за виконанням особовим складом роти правил пожежної безпеки (ст. 141 УВС).

Заступник командира роти з виховної роботи ... проводити заходи щодо зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень, забезпечення умов безпеки військової служби (ст. 143 УВС).

Командир взвод а ... стежити за правильною експлуатацією озброєння, військової техніки;

- Забезпечувати виконання вимог безпеки на заняттях, стрільбах, навчаннях і під час роботи з озброєнням та військовою технікою (ст. 147 УВС).

Командир відділення .. .содержать в порядку і справності ОВТ;

- Стежити, щоб після стрільб та занять у підлеглих не залишалося бойових і неодружених патронів, гранат, запалів і вибухових речовин (ст. 153 УВС).

Солдат (курсант) ... зобов'язаний строго виконувати вимоги безпеки при поводженні зі зброєю, роботі з технікою та в інших випадках (ст. 155 УВС).

Заходи щодо попередження нещасних випадків, основні положення по їх розслідування та обліку.

Безпосередня організація безпечного виконання завдань (робіт) особовим складом в повсякденній діяльності полягає в проведенні спеціальних організаційних заходів при виконанні цих завдань (робіт) і має на меті виключити вплив на військовослужбовців небезпечних (шкідливих) факторів, забезпечити гарантоване збереження їм здоров'я і життя. Вона проводиться за етапами виконання особовим складом кожного завдання (роботи) в повсякденній діяльності.

Всі порушення вимог безпеки повинні своєчасно виявлятися і припинятися.

При підведенні підсумків виконання завдання (роботи) командир підрозділу (керівник заняття, робіт) зобов'язаний проаналізувати дотримання вимог безпеки особовим складом, детально розібрати обставини і причини кожного випадку їх порушень. Про будь-якому факті порушень вимог безпеки підлеглим, що привів до втрати працездатності, безпосередній начальник зобов'язаний негайно доповісти старшому командиру (начальнику).

Кожен подібний випадок відповідно до Додатку 5 Дисциплінарного статуту ЗС РФ слід розглядати як грубий дисциплінарний проступок; винні в його скоєнні після проведення розслідування повинні залучатися до дисциплінарної відповідальності.

Підведення підсумків роботи посадових осіб щодо забезпечення безпеки військової служби проводиться командиром, як правило, при підведенні підсумків бойової підготовки, стану військової дисципліни: у взводі - за результатами навчального дня.

Підведення підсумків проводиться з усіма категоріями військовослужбовців. У батальйоні, роті окремо з офіцерами, прапорщиками і сержантами на службових нарадах, з усім особовим складом - на загальних зборах.

У доповіді командира при підведенні підсумків роботи щодо забезпечення безпеки військової служби повинні бути висвітлені наступні питання: 1. У роті:

а) з офіцерами, прапорщиками:

- Дана загальна оцінка стану безпеки військової служби в порівнянні з попереднім тижнем, розібраний кожен випадок травмування особового складу, визначено їх причини, винні посадові особи;

- Показані кращі і гірші взводи, методи роботи командирів взводів, які домоглися позитивних результатів;

- Відзначені конкретні недоліки в роботі офіцерів і прапорщиків за напрямками забезпечення безпеки військової служби (забезпеченні травмпункті-безпеки і безаварійності, попередженні самогубств і порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, проведенні заходів медичного забезпечення безпеки військової служби, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища);

- Проаналізовано діяльність офіцерів, прапорщиків, мають підлеглих, з підготовки особового складу до виконання вимог безпеки в повсякденній діяльності, а також по контролю за дотриманням вимог безпеки при безпосередньому виконанні завдань (робіт);

б) з сержантами:

- Дана загальна оцінка стану безпеки військової служби в порівнянні з попереднім тижнем;

- Показані кращі і гірші відділення, методи роботи молодших командирів, які домоглися позитивних результатів;

-} Проаналізовано особиста приблизно сержантського складу в знанні і дотриманні вимог безпеки в повсякденній діяльності;

- Розібраний кожен випадок порушення особовим складом вимог безпеки, який міг привести (привів) до травмування військовослужбовців, визначені причини цих випадків, молодші командири, які своєю діяльністю (бездіяльністю) сприяли їх вчиненню;

- Показані недоліки в роботі конкретних сержантів з навчання підлеглих вимогам безпеки, контролю за дотриманням вимог безпеки при безпосередньому виконанні завдань (робіт), попередження порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями;

в) з солдатами:

- Показані знання і дотримання військовослужбовцями вимог безпеки в повсякденній діяльності, проаналізовано старанність особового складу у виконанні вказівок, що даються посадовими особами при проведенні спеціальних занять з вивчення вимог безпеки, а також в ході інструктажів;

- Розібраний кожен випадок порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, вимог безпеки особовим складом, який міг привести (привів) до травматизму, визначені їх причини, винуватці, доведені вжиті заходи дисциплінарного впливу;

- Визначені конкретні завдання кожному взводу щодо усунення наявних недоліків, з урахуванням фактичного стану безпеки військової служби, та підвищення ефективності роботи з попередження травматизму.

Велику роль у попередженні випадків травматизму грає строгий їх облік, ретельний аналіз причин і вироблення на їх основі практичних пропозицій (заходів), які і доводяться до всього особового складу.

З цією метою кожна травма враховується медичною службою частини, для чого заповнюється «Картка обліку травматичних ушкоджень» в 3-х примірниках; другий примірник направляється в округ, третій в Військову страхову компанію.

Якщо випадок травматизму пов'язаний з порушенням військової дисципліни, він реєструється в стройовому відділенні частини як дисциплінарний проступок чи подія.

Окремо ведеться реєстрація автомобільних пригод в «Книзі обліку катастроф, аварій, поломок і нещасних випадків».

Про кожний випадок травматизму в той же день доповідаються командиру частини, який приймає рішення про призначення комісії для розслідування (протягом трьох днів) обставин і причин нещасного випадку.

Розслідування групового нещасного випадку, важкого нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком проводиться комісією частини протягом 15 днів.

В результаті розслідування групового нещасного випадку, важкого нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком комісія формує наступні документи:

- Наказ про створення комісії з розслідування нещасного випадку;

- Плани, схеми, ескізи, а при необхідності - фото або відео-матеріали місця події;

- Документи, що характеризують стан робочого місця, наявність опасних'і шкідливих виробничих факторів;

- Виписки з журналів реєстрації інструктажів та протоколів перевірки знань постраждалих по охороні праці;

- Протоколи опитувань, пояснення постраждалих, свідків нещасного випадку та посадових осіб;

- Експертні висновки фахівців, результати лабораторних досліджень і експериментів;

- Медичний висновок про характер і ступінь тяжкості ушкодження, заподіяної здоров'ю потерпілого, або про причини смерті потерпілого, а також про знаходження потерпілого в стані алкогольного чи іншого виду сп'яніння (отруєння);

- Копії документів, що підтверджують видачу постраждалому спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту відповідно до діючих норм;

- Інші документи за рішенням комісії.

Про всі випадки травматизму військовослужбовця командир частини за результатами розслідування приймає рішення про порушення кримінальної справи або про припинення в порушенні кримінальної справи і негайно доповідає вищестоящому начальнику і військовому прокурору.

Розслідуванню підлягають, але за рішенням комісії можуть не рахуватися нещасними випадками, і відповідно, втрачають право на отримання страхових сум:

- Смерть внаслідок загального захворювання або самогубства;

- Смерть або пошкодження здоров'я, єдиною причиною якої стало алкогольне, наркотичне чи токсичне сп'яніння (отруєння), не пов'язане з порушенням технологічного процесу, де використовуються технічні спирти, ароматичні, наркотичні та інші аналогічні речовини;

- Нещасний випадок, що стався при здійсненні постраждалим проступку, що містить по висновку представників правоохоронних органів ознаки кримінально караного діяння.

Результати розслідування кожного нещасного випадку розглядаються командиром частини для прийняття відповідних рішень, спрямованих на профілактику та попередження нещасних випадків, які, як правило, оформляються у формі наказу по частині.

Висновок.

3-й навчальний питання : Основні причини виникнення пожеж

і способи їх гасіння.

3.1. Основні вимоги пожежної безпеки при роботі особового складу на БМП, їх обслуговуванні та ремонті, при проведенні навчань і стрільб, на заняттях з водіння, при витягуванні та буксирування машин. Вимоги безпеки при роботах в парках.

Перед початком робіт командир (керівник робіт, контролює особа) зобов'язаний особисто переконатися, що для їх виробництва створені і забезпечені безпечні умови.

З цією метою він:

- Перевіряє укомплектованість розрахунків і наявність контролюючих осіб;

- Ставить завдання підрозділам, розрахунками, номерам розрахунків на проведення робіт;

- Доводить встановленим порядком вимоги безпеки і перевіряє якість їх засвоєння шляхом контрольного опитування військовослужбовців (при виконанні робіт з підвищеною небезпекою та робіт на небезпечних об'єктах проводить цільовий інструктаж);

- Перевіряє наявність засобів пожежогасіння;

- Встановлює (контролює) порядок і тривалість роботи, перевіряє медичне забезпечення робіт;

- Ставить завдання начальнику протипожежної групи і перевіряє її готовність;

- Перевіряє готовність і справність систем зв'язку, освітлення, вентиляції, пожежогасіння, нейтралізації, газового контролю, а також наявності на місцях плакатів і знаків безпеки, запропонованих експлуатаційної документації;

- Приймає (контролює) доповіді від посадових осіб про готовність особового складу та ОВТ до проведення робіт.

З метою суворого виконання вимог безпеки він:

а) під час робіт:

- Знаходиться на місці проведення робіт, керує ними до повного закінчення і приведення озброєння і військової техніки в початкове положення;

- Забезпечує дієву систему контролю за виконанням операцій, контролює виконання особовим складом і представниками промисловості встановлених вимог безпеки;

- Особисто контролює виконання операцій, визначених експлуатаційною документацією, і вимагає їх повного і якісного виконання;

- Організовує операційний контроль всього технологічного циклу робіт, в тому числі строгий контроль найбільш відповідальних і складних операцій;

- Рішуче припиняє будь-які несанкціоновані дії особового складу і порушення вимог безпеки;

- В разі виникнення аварійної ситуації або несправності подає команду "Стоп", негайно доповідає по команді і вживає заходів відповідно до інструкцій і експлуатаційної документації;

- Керує особовим складом при ліквідації наслідків пожеж;

б) після закінчення робіт:

- Перевіряє приведення агрегатів і систем в початкове положення;

- Перевіряє наявність особового складу, який виконував роботи;

- Перевіряє приведення робочих місць у безпечний стан;

- Перевіряє наявність записів в експлуатаційних документах про проведені роботи і підписів осіб, які керували роботами, які виконували і контролювали їх;

- Підводить підсумки робіт, звертає увагу на наявні порушення заходів безпеки;

- Доповідає по команді про підсумки проведення робіт. забороняється:

- Проводити роботи на ОВТ без керівництва і постійного спостереження посадових осіб або керівників робіт;

- Змінювати обсяг, технологію і послідовність операцій, передбачених експлуатаційною документацією;

- Відключати технічні засоби блокування і попередження про небезпеку;

- Застосовувати при роботах на ОВТ нетабельное (непередбачені експлуатаційної документації) обладнання, апаратуру і інструмент;

- Працювати за допомогою несправного обладнання, апаратури, інструменту;

- Застосовувати прилади, посудини, що працюють під тиском, та вантажопідйомні засоби, які не пройшли належного переогляду;

- Користуватися переносними електролампами з напругою вище 36 В. Зразок ОВТ (агрегат, система) не відповідає умовам безпеки, якщо:

- Є дефекти, що виходять за норми бракування;

- На обертових (рухомих) та струмоведучих частинах вузлів і механізмів відсутні (або несправні) штатні огорожі та захисні пристрої;

- Несправні прилади безпеки, запобіжні та заземлюючих пристроїв;

- Чи не укомплектований придатними і випробуваними в термін засобами захисту;

- Експлуатується з простроченим терміном технічного опосвідчення вузлів, частин і приладів держтехнагляду і енергонагляду;

- Зберігання застосовуваних отруйних технічних рідин не відповідає вимогам керівних документів;

- Несправні блокування, світлова або звукова сигналізація;

- Є інші технічні порушення і відступи від експлуатаційної документації для конкретного зразка (системи, вузла), що представляють загрозу для життя і здоров'я людей.

Основні причини виникнення пожеж.

Пожежі є одним з видів стихійних лих. Можливими причинами їх виникнення є:

- Куріння в невстановлених місцях;

- Порушення правил роботи з відкритим вогнем і газо-електрозварювальних робіт

- Самозаймання та самозаймання своєчасно не прибраного сміття та ін.

Засоби гасіння пожеж в частинах, підрозділах і на техніці.

Первинні засоби пожежогасіння.

Забезпечення військових частин пожежним інвентарем та обладнанням проводиться органами квартирно-експлуатаційної служби. Все пожежне обладнання, що знаходиться у військовій частині, закріплюється за підрозділами, а в останніх - за приміщеннями і включається в загальну опис майна. Командири підрозділів та начальники об'єктів несуть відповідальність за збереження, утримання та постійну готовність до дії закріпленого пожежного обладнання.

Використання пожежного інвентарю не за прямим призначенням категорично забороняється.

У підрозділах і на об'єктах використовуються первинні засоби пожежогасіння:

- Вогнегасники;

- Бочки з водою;

- Пісок;

- Азбестові покривала;

- Відра;

- Пожежний інструмент.

Вогнегасник хімічний пінний ОХП-10 призначений для гасіння вогнищ пожежі з твердих матеріалів, а також різних горючих рідин, за винятком електроустановок знаходяться підтікання. Вони ефективно працюють при температурі від 5 до 45 градусів С.

Вогнегасники повітряно-пінні ОВП-5 і ОВП-10 призначені для гасіння загорянь різних речовин і матеріалів, за винятком лужних матеріалів, речовин що горять без доступу повітря і електроустановок що знаходяться під струмом. Вогнегасники можна ефективно використовувати при температурі 5-50 градусів С. Вогнегасна ефективність цих вогнегасників в 2,5 рази вище хімічних пінних при однаковій ємності.

Вуглекислотні вогнегасники ОУ-2, ОУ-5 і ОУ-8 призначені для гасіння загорянь двигунів і паливних баків бойових і транспортних машин, різних горючих рідин, електроустановок знаходяться під напругою, цінних документів і матеріалів, що згорають. Вони являють собою сталеві балони ємністю 2,5, 5 та 8 л. Ефективне використання вуглекислотних вогнегасників обмежується температурою - 25 градусів С. При більш низьких температурах тиск в балонах падає і витікання вуглекислого газу відбувається повільно.

Вуглекислотні-брометіловие вогнегасники ОУБ-3 і ОУБ-7 призначені для гасіння невеликих вогнищ пожежі під час займання різних горючих речовин, тліючих твердих матеріалів (бавовни, текстилю, ізоляційних матеріалів та ін), а також електроустановок, що знаходяться під напругою до 380 в. Вогнегасники забезпечують ефективне гасіння пожеж при температурі від -60 до + 55 градусів С.

Порошковий вогнегасник ОПУ-5 призначений для гасіння невеликих загорянь на мотоциклах, автомобілях та інших машинах. Діапазон ефективного використання знаходиться в межах від - 50 до + 50 градусів С.

Порошковий вогнегасник ОПУ-10 призначений для гасіння невеликих загорянь бензину та інших легкозаймистих рідин, а також електроустановок під напругою до 380 в. Він застосовується при температурі від - 50 до + 50 градусів С.

До ручному пожежному інструменту відносяться ломи, багри, сокири, лопати, пили і ножиці для різання проводів.

Основні правила і способи гасіння пожеж, бойової техніки, будівель, складів, вимоги безпеки при гасінні пожеж.

При гасінні пожежі необхідно вирішити такі основні завдання: врятувати людей, погасити пожежу, евакуювати техніку і різне майно. Керівник пожежі повинен:

- Правильно оцінити обстановку на пожежі, швидко прийняти рішення, чітко поставити завдання особовому складу і забезпечити їх виконання;

- Організувати і підтримувати необхідні для досягнення успіху умови взаємодії між пожежною командою та підрозділами, які беруть участь в ліквідації пожежі;

- Визначати черговість і своєчасно забезпечувати швидку евакуацію людей, бойової техніки і майна;

- Своєчасно проводити виклик додаткової допомоги, підміну особового складу та надання йому при необхідності медичної допомоги. Втручатися в дії керівника гасіння пожежі ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. Черговість та порядок виконання зазначених завдань, їх мета виходить в кожному окремому випадку з конкретних обставин пожежі, але з урахуванням того, що порятунок людей завжди є першочерговим і головним завданням.

В першу чергу рятуються люди з приміщень, яким безпосередньо загрожує вогонь, створюється небезпека можливого вибуху або обвалення конструкцій, а також коли внаслідок переляку знаходяться в стані паніки або, втративши свідомість, не можуть самостійно залишити небезпечні місця, є загроза поширення вогню або диму за основними шляхах евакуації, передбачається застосування небезпечних для життя людей вогнегасних складів і речовин.

Для порятунку людей використовуються найкоротші і безпечні шляхи: основні входи і виходи, запасні виходи, віконні прорізи, люки в перекриттях, якщо через них можна вийти з будівлі або перейти в його безпечну частину.

Основними способами рятування та евакуації людей є:

- Самостійний вихід людей в безпечне місце;

- Висновок евакуйованих в супроводі пожежних-рятувальників;

- Винос людей, які не мають можливості самостійно пересуватися;

- Спуск рятованих по стаціонарним і ручним пожежних драбин, коли шляху порятунку відрізані і інші способи порятунку неможливі.

Порядок евакуації техніки і майна при виникненні пожежі у військовій частині визначається планом протипожежного захисту.

Вибір способів і прийомів припинення вогню залежить від умов і обстановки на пожежі, а також від наявності засобів пожежогасіння.

Успіх в гасінні пожежі в значній мірі залежить від швидкого і своєчасного введення сил і засобів на вирішальному напрямі. Вирішальним напрямком на пожежі вважається те, на якому найбільш інтенсивно поширюється вогонь і завдає або може завдати найбільшої шкоди, а також куди необхідно подати основні засоби пожежогасіння. При цьому необхідно враховувати наступне:

- Якщо пожежа охопила окрема будівля і відсутня загроза поширення вогню на сусідні, необхідно основні сили направити в місця найбільш інтенсивного горіння;

- Якщо пожежа охопила частину будівель і поширюється на інші його частини або соседеніе будівлі, сили і кошти спрямовуються на основні шляхи поширення вогню;

- Якщо пожежа загрожує людям, то основні засоби пожежогасіння використовуються для забезпечення порятунку людей;

- Якщо в зоні горіння знаходяться вибухонебезпечні речовини, матеріали і установки, які під впливом температури можуть вибухнути, основні сили і засоби зосереджують на попередження вибуху.

При гасінні пожеж у поверхах казармених, житлових і службових будівель необхідно:

- Провести розвідку пожежі в приміщеннях палаючого, вище і нижче розташованих поверхів, а також на горищі;

- Встановити, чи не залишилося в палаючих приміщеннях людей, і якщо їм загрожує небезпека, забезпечити їх порятунок;

- Стежити за станом палаючих і сусідніх з ним приміщень, проводити контрольні розтину в місцях, куди може проникнути вогонь;

- При визначенні черговості евакуації майна в першу чергу забезпечити порятунок Бойового Прапора частини і секретної документації, керуючись вказівками посадових осіб, відповідальних за приміщення;

- Одночасно з евакуацією майна забезпечувати надійну охорону, яка виключає його втрату.

Пожежі бойової та автомобільної техніки супроводжуються швидким розповсюдженням вогню по покриттях будівель і машин. При гасінні пожежі в парку необхідно організувати вихід машин своїм ходом, вручну за допомогою тягачів, і в першу чергу, палаючих машин, використовуючи при особовий склад підрозділів, які прибули до місця пожежі.

При виникненні пожежі на машині заглушити двигун, перекрити, якщо це можливо, подачу пального і приступити до гасіння вогню вогнегасником, піском або покривалом. У разі загоряння двигуна і розлитого під ним палива, спочатку слід загасити палаючу рідину, а потім двигун.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

- Нагадую тему і цілі заняття;

- Визначаю як досягнуті цілі;

- Оголошую оцінки;

- Виробляю розбір заняття;

- Оголошую тему наступного заняття;

- Відповідаю на питання учнів. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЙ Університет- |  Вступ
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати