Головна

Режим праці та відпочинку при локальній вібрації

  1. Amp;31. Виды режимов имущества супругов и их общая характеристика.
  2. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
  3. III. Основні правила та обов'язки працівників
  4. IV. Правильное использование накопления. Режим экономии
  5. Off-line режим. Электронный кошелек
  6. On-line режим
  7. V. Державні стандарти України з безпеки праці
  Перевищення допустимих значень коливальної швидкості в октавних смугах частот відносно санітарних норм
0дБ до 3дБ (в 1,41 рази) до 6дБ (в 2,0 рази) до 9дБ (в 2,8 рази) до 12дБ (в 4 рази) понад 12 дБ (більше ніж в 4 рази)
Праця, пов'язана з дією вібрації  
Праця, не пов'язана з дією вібрації
Підготовчо-завершальні операції
Регламентовані перерви: у 1-й половині зміни
у 2-й половині зміни
Разом за зміну

Примітка. Відлік приведений у хвилинах.

Ультрафіолетове опромінення дає збільшення реактивності організму і проводиться у спеціально обладнаному приміщенні (фотарії). Для проведення групових опромінень рекомендують користуватися ртутно-кварцевими лампами ПРК-2 чи ПРК-7 (1000 Вт). До курсу входять 20 опромінень, які приймаються кожен день у робочі дні. Наступне опромінення проводиться через 6 місяців.

Тривалий контакт людини з поверхнями, що коливаються з ультразвуковою частотою, може викликати місцеві захворювання тканин, головний біль, швидку втому, роздратуванню та безсоння. Тому важливо знати засоби захисту від ультразвукового впливу.

Для захисту рук від дії ультразвуку в зоні контакту з твердим (рідким) середовищем необхідно використовувати спеціальні рукавиці чи захоплювачі-маніпулятори. Для захисту інших ділянок тіла - спеціальний одяг з багатошарової тканини, що поєднує хлопок та гуму.

До роботи з ультразвуковим обладнанням допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження.

Тривалий вплив інфразвуку на людину негативно впливає на самопочуття, викликає головний біль, відчуття вібрації внутрішніх органів (особливо на частотах 5.,.10 Гц), зниження працездатності, з'являється почуття страху, порушуються функції вестибулярного апарату.

Основні заходи до боротьби з інфразвуком - це знешкодження низькочастотної вібрації за рахунок підвищення жорсткості конструкцій і збільшення частоти обертання машин та механізмів.

 Індивідуальні засоби захисту | Іонізуюче випромінювання та його вплив на організм людини

Та регіональний контроль за охороною праці | Кодекс законів про працю | Законодавча база охорони праці в Україні | Праця жінок та молоді | Державний нагляд та контроль за охороною праці | Інструктажі з питань охорони праці | ПМД при електричному ударі . Засоби захисту людини від дії електричного струму. | Вплив шуму на організм людини . Засоби боротьби з шумом | ПМД при клінічній смерті | Вплив вібрації на організм людини. Засоби боротьби з вібраціями. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати