Головна

Кодекс законів про працю

  1. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В БАНКОВСКОМ КОДЕКСЕ
  2. Аналіз структури і складу працюючих на підприємстві
  3. Безпека експлуатації посудин, що працюють під тиском
  4. Безпека обладнання, що працює під тиском
  5. В Трудовом кодексе Российской Федерации
  6. В чому полягає професійний добір працюючих?
  7. Ви працюєте керівником малого торговельного підприємства «Меблі прогрес».

Кодекс законів про працю України - це основний після Конституції України законодавчий акт України, в якому врегульовано трудові відносини працівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності.

Затверджений Верховною Радою УРСР 10 грудня 1971 р., з часом частково доповнювався й змінювався.

Кодекс законів про працю України визначив правові засади й гарантії здійснення громадянами України їх конституційного права на працю та розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної праці. Завдання кодексу полягає в регулюванні трудових відносин всіх працівників, сприянні зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя населення, зміцненню трудової дисципліни тощо.

Кодекс законів про працю України складається з 20 глав, які нараховують 265 статей:

Глава І. Загальні положення.

Глава II. Колективний договір.

Глава ПІ. Трудовий договір.

Глава ПІ-А. Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників.

Глава IV. Робочий час. Глава V. Час відпочинку. Глава VI. Нормування праці. Глава VII. Оплата праці. Глава VIII. Гарантії і компенсації.

Глава IX. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.

Глава X. Трудова дисциплін.

Глава XI. Охорона праці.

Глава XII. Праця жінок.

Глава XIII. Праця молоді.

Глава XIV. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

Глава XV. Індивідуальні трудові спори.

Глава XVI. Професійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями.

Глава ХУГА. Трудовий колектив.

Глава ХУП. Державне соціальне страхування.

Глава ХУШ. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

 Та регіональний контроль за охороною праці | Законодавча база охорони праці в Україні

Праця жінок та молоді | Державний нагляд та контроль за охороною праці | Інструктажі з питань охорони праці | ПМД при електричному ударі . Засоби захисту людини від дії електричного струму. | Вплив шуму на організм людини . Засоби боротьби з шумом | ПМД при клінічній смерті | Вплив вібрації на організм людини. Засоби боротьби з вібраціями. | Індивідуальні засоби захисту | Режим праці та відпочинку при локальній вібрації | Іонізуюче випромінювання та його вплив на організм людини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати