На головну

добробут

  1.  добробут
  2.  Валовий внутрішній продукт і добробут суспільства
  3.  ВНП і суспільний добробут

Основна мета білоруської держави - забезпечення високої якості життя громадян і гідного рівня матеріального добробуту.

Якість життя включає в себе рівень споживання матеріальних благ і послуг, а також ступінь задоволення духовних потреб, стан здоров'я і тривалість життя, забезпеченість громадської і особистої безпеки, умови навколишнього середовища, морально-психологічний клімат і душевний комфорт особистості.

Здоров'я нації становить найвищу цінність і найважливіший пріоритет білоруської держави, яке створює реальні умови для якісного медичного обслуговування, загальнодоступного для всіх категорій населення. Зміцненню здоров'я нації служить і проводиться особисто Президентом Республіки Білорусь А. Г. Лукашенко пропаганда здорового способу життя, залучення широких верств населення до занять фізкультурою і спортом.

Велика увага приділяється білоруською владою вдосконалення системи освіти і становленню національної культури. Саме високий рівень освіченості та інтелекту білоруських громадян дозволяє Білорусі займати протягом останнього ряду років перше місце серед країн СНД за індексом розвитку людського потенціалу.

На жаль, рівень матеріальних домагань найбільш освіченої і активної частини населення сьогодні вище, ніж рівень економічного зростання. У суспільстві намітився деякий розрив між соціальними цінностями інтелектуально розвиненої частини населення і рівнем його добробуту, що може привести до виникнення соціальної напруженості і таких негативних наслідків, як «витік мізків», зниження соціальної активності громадян, політична апатія.

Державою буде зроблений комплекс заходів по оздоровленню білоруської економіки, збільшення обсягів фінансування наукової сфери і перспективних галузей виробництва, що дозволить в майбутньому наблизити рівень добробуту білоруського народу до середньоєвропейського.

Таким чином, «в національній білоруської ідеї втілюється історичне прагнення білоруського народу до свободи, самостійності та добробуту, збереженню і розвитку білоруської науки, білоруської мови і білоруської держави, гуманістичних перспектив і громадянської відповідальності за майбутнє країни» [7].

Національно-державна ідея виконує наступні функції:

1) є соціально-інтегруючим початком, створюючи єдине нормативно-ціннісне простір для життєдіяльності білоруського народу;

2) служить поясненням існуючого політичного ладу та громадського порядку Республіки Білорусь;

3) формулює консолідуючі мети «спільної справи». стабільність |  Ці цілі органічно випливають з внутрішніх тенденцій розвитку білоруської державності, а засоби їх досягнення не суперечать духовно-моральним устоям нашого суспільства.

 Незалежна, Заможне |  І ІДЕОЛОГІЯ БІЛОРУСЬКОГО ДЕРЖАВИ |  незалежність |  державність |  самобутність |  духовне відродження |  ПОЛІТИЧНІ ОСНОВИ |  ПРАВОВІ ОСНОВИ |  ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ |  соціальний прогрес |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати