Головна

Аналіз пожежної безпеки технологічних процесів

  1. II. Вимоги безпеки перед початком занять
  2. II. Вимоги безпеки перед початком занять
  3. II. Вимоги безпеки перед початком занять
  4. II. Вимоги безпеки перед початком занять
  5. II. Вимоги безпеки перед початком плавання
  6. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  7. II. Вимоги безпеки перед початком роботи

Причини пожеж:

1. Необережне поводження з вогнем або ведення вогневих робіт з порушенням вимог безпеки.

2. Несправності в системі електропостачання та електрообладнання

3. Порушення вимог користування електрообладнанням.

4. Порушення режимів технологічних процесів

5. Несправність опалювальних приладів та порушення правил їх експлуатації

6. Самозаймання.

Класи пожеж:

А - горіння твердих речовин

В - горіння рідких речовин

С - горіння газів

Д - горіння металів

Порядок сумісного зберігання речовин і матеріалів

Всі речовини й матеріали за потенційною небезпекою викликати пожежу, підсилювати небезпечні фактори пожежі, отруювати навколишнє середовище, поділяються на розряди:

1. Безпечні

2. Малонебезпечні

3. Небезпечні

4. Особливо небезпечні

В залежності від того, до якого розряду відносяться речовини та матеріали, визначаються й умови їх зберігання.

Безпечні - негорючі матеріали та речовини у негорючій упаковці, які в умовах пожежі не виділяють небезпечних (горючих, отруйних, їдких) продуктів розкладу або окислення, не утворюють вибухових або пожежонебезпечних, отруйних, їдких, екзотермічних сумішей з іншими речовинами. Зберігаються у приміщеннях будь-якого типу.

Малонебезпечні - горючі й важкогорючі матеріали, які не відносяться до безпечних і на які не поширюються умови ГОСТ 19433-88 та негорючі речовини у горючій упаковці. Дозволяється зберігати у приміщеннях всіх ступенів вогнестійкості (крім V).

Небезпечні - горючі та негорючі речовини і матеріали, що мають властивості, прояв яких може призвести до вибуху, пожежі, загибелі, травмування, отруєння, опромінення, захворювання людей та тварин, пошкодження споруд, транспортних засобів. Небезпечні речовини та матеріали слід зберігати у складах І і ІІ ступенів вогнестійкості.

До особливо небезпечних відносяться такі небезпечні речовини та матеріали, які не сумісні з речовинами та матеріалами однієї з ними категорії за ГОСТ 19433-88. особливо небезпечні речовини та матеріали необхідно зберігати у складах І та ІІ ступенів вогнестійкості, розташованих переважно в окремих будівлях.

 Основні показники пожежовибухонебезпечності | Оцінка пожежної небезпеки виробництв.

Блискавкозахист | Причини аварій і нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском | Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском | Група посудин | Контрольно-вимірювальні прилади, запобіжні пристрої та арматура | Безпека при експлуатації котельних установок | Безпека при експлуатації компресорних установок | Безпека при експлуатації трубопроводів | Безпека при експлуатації балонів | Безпека при експлуатації установок кріогенної техніки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати