На головну

Додаткова

  1. Додаткова
  2. ДОДАТКОВА
  3. Додаткова
  4. Додаткова
  5. Додаткова
  6. Додаткова
  7. ДОДАТКОВА

1. Доленко М. Т. та інші Сучасна українська мова. - К.: Вища школа, 1987. - С. 341-344.

2. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. - К.: Рад. школа, 1994. - С. 212-274.

3. Кучеренко І. К. Зміст поняття «пряма мова» з погляду синтаксису // Укр. Мова і л-ра в шк. - 1964. - №7. -С. 29-35.

4.Рінберг В. Л. Конструкції прямої мови в системі складних структур // Мовознавство. - 1980. - № 23. - С. 17-25.

Стислий зміст лекції

До складних синтаксичних конструкцій тісно прилягають і конструкції з чужим мовлення, під яким розуміють різні способи передачі мовлення чи думок якоїсь особи, що включаються в авторську розповідь.

Форми й засоби передачі чужого мовлення залежать від ситуації спілкування, від мети, призначення повідомлення. Так, в одних випадках важливо передати не тільки зміст, а й саму форму чужого мовлення з точним відтворенням його лексичного складу й граматичної будови, а в інших виявляється достатньою передача лише його змісту.

Залежно від засобів і способів передачі чужого мовлення розрізняють дві основні його форми:

1) форми прямої мови (пряма мова);

2) форми передачі непрямої мови (непряма мова).

Речення з прямою мовою спеціально призначені для точного відтворення чужого мовлення з певним дотриманням не тільки його змісту, а й форми, а речення з непрямою мовою - лише для передачі змісту чужого мовлення. Крім відзначених двох основних, найпоширеніших форм передачі чужого мовлення, існують ще й інші, зокрема невласне пряма мова, а також діалогічне мовлення та цитація.

Пряма мова - це спосіб передачі чужої мови, при якому мовець або автор тексту повністю зберігає її лексичні, синтаксичні та стилістичні особливості, тобто відтворює її дослівно, наприклад: Наш великий поет Тарас Шевченко, звертаючись до України, як до матері, що вічно страждає, питається: "Чи ти рано до схід-сонця Богу не молилась?" (О. Воропай).

Непрямамова - це спосіб передачі чужої мови, при якому відтворюється не лише її зміст, без збереження лексичних, синтаксичних та стилістичних особливостей, наприклад: Чував я не раз, як наш рід виховувавсь на Запоріжжі, то думав, що й моя оце черга прийшла у Великому Лузі дубувати; аж Кирило Порохня розказав мені, що вже минулись ті розкоші низові запорозькі (П. Куліш).

Конструкції з прямою мовою складаються з двох компонентів: чужої мови, як змістового ядра, та слів автора, які її вводять, коментують. Цей коментар може включати в себе вказівку на сам факт мовлення, на особу мовця та обставини мовлення. Пряма мова при цьому становить окреме закінчене речення або кілька речень: - Як же, дочко, весілля справлятимемо? - спитав уранці Степан, розбираючи вже внесеного в хату кабана. - По-старому чи по-новому? (Г. Тютюнник).

Непряма мова зі словами, які її вводять, становить одне складнопідрядне речення і виступає в ньому підрядною частиною щодо слів автора: Вона ледь торкнулася губами його щоки і, згораючи в рум'янцях, сказала, що після відпустки, в неділю, себто сьогодні, їхатиме назад (Г. Тютюнник).

Таким чином, основна відмінність між прямою та непрямою мовою полягає не в ступені відтворення чужої мови, а в способах включення її в авторський текст. Навіть при лексичній тотожності прямої та непрямої мови зберігається граматична відмінність між ними (тип речення, інтонація).

Невласне пряма мова поєднує в собі елементи прямої та непрямої мови. У невласне прямій мові тією чи іншою мірою відбиваються лексичні та синтаксичні особливості чужого висловлювання, але передається вона від імені автора, розповідача, наприклад: Одрадяни вірили й не вірили.. Вони зроду-віку не чули, щоб машинами можна було хліб жати. Коли скрут та невправка - кинеш серп, за косу візьмешся, а щоб машиною? (Панас Мирний).Практичний блок | Практичний блок

Додаткова | Додаткова | Практичне заняття № 1-2 | Контрольний блок | Практичне заняття № 3-4 | Cхема синтаксичного розбору багатокомпонентного | Контрольний блок | Додаткова | Практичний блок | Додаткова |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати