На головну

Практичне заняття № 3-4

  1. Cемінарське заняття № 4
  2. А) Контроль знань на семінарських заняттях.
  3. Вид заняття: Лекція
  4. Визначення та практичне використання
  5. Заняття 1
  6. Заняття 1.
  7. Заняття 10. Радянська Україна в 20-30-і роки ХХ ст.

Складнопідрядні речення з кількома підрядними

План

1. Загальна характеристика складнопідрядних речень з кількома підрядними.

2. Складнопідрядні речення з однорідною / неоднорідною супідрядністю.

3. Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю.

4. Багатокомпонентні складнопідрядні речення контамінованого типу.

Література

1. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. - К.: Либідь, 1993. - С. 340 - 344.

2. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія. - Донецьк: ДДУ, 2001. - С. 409 - 418.

3. Пархонюк Л. Складне речення в українській мові: Багатокомпонентні конструкції. - Тернопіль: підручники і посібники, 2007. - С. 6 - 44.

4. Слинько І.І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання. - К.: Вища школа, 1994. - С. 416 - 596.

5. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. Підручник. - К.: Академія, 2004. - 402 с.

6. Шульжук К. Ф. Складне речення в українській мові: Посібник для вчителя. - К.: Рад. шк., 1989. - 135 с.

7. Шульжук К. Ф. Складні багатокомпонентні речення в українській мові. - К.: Вища шк., 1986. - 183 с.

Література для самостійного конспектування

1. Козицька О. Особливості виділення рівнів членування в контамінованих складнопідрядних багатокомпонентних реченнях // Українська мова. - 2005. - №1. - С. 33 - 42.

Ключові поняття:складнопідрядне речення з кількома підрядними, однорідна супідрядність, неоднорідна супідрядність, різночленна супідрядність, послідовна підрядність, складнопідрядні речення контамінованого типу.

Методичні рекомендації

Готуючись до практичного заняття, слід згадати, що в складнопідрядному реченні при одній головній частині може бути кілька (дві і більше) підрядних частин. Це багатокомпонентні складнопідрядні речення. У таких складнопідрядних реченнях можуть виступати підрядні частини різних типів і застосовуватися різні засоби підрядного зв'язку. Серед багатокомпонентних складнопідрядних речень розрізняють: 1) конструкції з послідовною підрядністю; 2) конструкції з супідрядністю; 3) конструкції, що поєднують у собі супідрядність і послідовну підрядність. Варто детально проаналізувати всі зазначені конструкції, звернувши увагу, що розрізняють супідрядність однорідну та неоднорідну.Контрольний блок | Cхема синтаксичного розбору багатокомпонентного

Практичне заняття № 1-2 | Контрольний блок | Теоретичний блок | Практичний блок | ПРИХОДИЛА ВЕСНА | Теоретичний блок | Практичне заняття № 1-2 | Додаткова | Додаткова | Практичне заняття № 1-2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати