Головна

Роль прикметника у формуванні «описовості» тексту

  1. XIII. Переведите текст на русский язык. Придумайте заголовок к тексту.
  2. Введення тексту.
  3. Вимоги до набору тексту
  4. Глава 30. Контекстуализм.
  5. Дієслово як засіб формування динаміки й ритміки тексту
  6. Ділова документація. Вимоги до тексту документа.
  7. Додавання й форматування тексту

Прикметник, як ніяка інша частина мови, має невичерпні можливості збагачувати й уточнювати словник дітей, надавати висловленню точності чи образності, яскравого емоційного забарвлення, адже мовлення молодших школярів бідне й безбарвне саме через обмежене вживання прикметників, невміння використовувати їх багатозначність і синоніміку.

У мовленні прикметники набувають нових значень та емоційних відтінків, конкретизуються, розширюються і збагачуються їхні лексичні значення. Вільне та змістовно виправдане використання прикметників передбачає формування вмінь застосовувати їх у контекстах, що характеризуються різними стилістичними, жанровими та іншими особливостями.

Наявність у тексті великої кількості прикметників свідчить про його «описовість», а вона знижує напругу дії і вимагає від читача більшої смислової зосередженості. Наприклад:

«Далеко-далеко у високих горах жив дуже сильний і страшний вітер. Був він уже досить старий. Його сива борода за роки стала довгою і кудлатою, що він і сам не бачив її кінця» (О. Польова «Дідуган-вітрюган»)

Прикметники роблять текст особливо зримим, виразним, допоможуть побачити картину і передати почуття автора. Наприклад:

«Падають листочки

Буро-золотаві.

Де не глянь, навколо

Килим кольористий,

Віти напівголі

Й небо синє-чисте» (К. Перелісна «Золота осінь»).

Прикметник формує пізнавальну активність читачів. Використання прикметників не лише збагачує словниковий запас дитини, а й формує «описову» культуру мовлення.

Щоб розглянути роль прикметників у виданні, було умовно поділено тексти журналу на 3 групи: художні твори, пізнавальна та ігрова інформація.

1. Щодо використання прикметників у художніх творах, варто зазначит, що саме вони створюють «описовість» тексту, формулюють основні характеристики об'єкта, що дає можливість дитині уявити його. Завдяки прикметникам можемо відчути всі емоційні відтінки. Наприклад:

«Вона пахне скрипучими кораблями і солоними океанами, холодними крижаними горами і гарячим піском пустелі, гладенькими блискучими акулами і м'якими білими ведмедями, потертими шкіряними валізами і новенькими квитками, стоптаними запилюженими підошвами і обтертими пекучими колінами...» [2. - № 1. - с. 6].

Якби не було використано прикметники, то текст залишився б сухим та нудним, не відчувалася б та емоційна близькість із героями.

2. Прикметники у викладі ігрової інформації перетворюються на провідний елемент гри, адже в цьому й полягає суть розваги. Більшість ігор журналу мають на меті сформувати пізнавальну активність дітей, оперуючи лише ознаками. Наприклад: підрубрика «Прикмета» (пограй у лото - дізнаєшся осінню прикмету» [2. - № 9. - с. 16].

Приходимо до висновку, що «описова» функція прикметника найголовніша при створенні та розв'язанні подібних ігор.

3. Використання прикметників у викладі пізнавальної інформації досить обмежене, оскільки діти погано сприймають скупчення прикметників у невеликих текстах такої тематики. Невелика їх кількість у таких текстах доцільна. Наприклад:

«Австралійська ящірка - гекана, коли на неї хтось нападає, залишає свого хвоста і намагається чимдуж утекти. А тим часом її хвіст...пищить, відволікаючи увагу кривдника» [2. - № 6. - с. 18].

Основними критеріями прикметників цієї групи є влучність, доцільність, точність в описовості.

Отже, можна стверджувати, що в журналі «Барвінок», прикметник найчастіше виконує функцію «описовості».Знайомство з іменником як першоосновою розподілу понять | Дієслово як засіб формування динаміки й ритміки тексту

Соціальні діалектизми як засоби відтворення сучасних реалій у творах С. Жадана | Вживання варваризмів та іншомовних вкраплень | Вправа 5. Відредагуйте речення. | І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ МОВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ ДИТЯЧИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ | Типологія дитячих та юнацьких видань | Стан та проблеми дитячої періодики | Оказіоналізми як засіб творення актуалізованого контексту | Стильовий розподіл лексики як спосіб оформлення авторського задуму | Фразеологізми як засіб образного мовлення | Роль самостійних частин мови в дитячих журнальних виданнях |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати