Головна

I. Зовнішня і внутрішня обстановка Жовтневої революції

  1.  I. Загальна обстановка
  2.  I. Перехід "нової опозиції" до троцькізму в основному питанні про характер і перспективи нашої революції
  3.  I. Перспективи китайської революції
  4.  I. Характер революції в Китаї
  5.  II. Аграрно-селянська революція як основа буржуазно-демократичної революції
  6.  II. Про двох особливостях Жовтневої революції, чи жовтень і теорія "перманентної" революції Троцького

Три обставини зовнішнього порядку визначили ту порівняльну легкість, з якою вдалося пролетарської революції в Росії розбити ланцюга імперіалізму і повалити, таким чином, влада буржуазії.

По-перше, та обставина, що Жовтнева революція почалася в період відчайдушної боротьби двох основних імперіалістичних груп, англо-французької та австро-німецької, коли ці групи, будучи зайняті смертельної боротьбою між собою, не мали ні часу, ні коштів приділити серйозну увагу боротьбі з Жовтневою революцією. Ця обставина мало величезне значення для Жовтневої революції, бо воно дало їй можливість використовувати жорстокі зіткнення всередині імперіалізму для зміцнення і організації своїх сил.

По-друге, ту обставину, що Жовтнева революція почалася в ході імперіалістичної війни, коли змучені війною і жадали світу трудящі маси самою логікою речей були підведені до пролетарської революції, як єдиного виходу з війни. Ця обставина мала серйозного значення для Жовтневої революції, бо воно дало їй в руки потужне знаряддя світу, полегшило їй можливість з'єднання радянського перевороту з закінченням ненависної війни і створило їй, зважаючи на це, масове співчуття як на Заході, серед робітників, так і на Сході, серед пригноблених народів.

По-третє, наявність потужного робітничого руху в Європі і факт назрівання революційної кризи на Заході і Сході, створеного тривалої імперіалістичної війною. Ця обставина мала для революції в Росії неоціненне значення, бо воно забезпечило їй вірних союзників поза Росією в її боротьбі зі світовим імперіалізмом.

Але крім обставин зовнішнього порядку, Жовтнева революція мала ще цілий ряд внутрішніх сприятливих умов, котрі полегшили їй перемогу.

Головним з цих умов потрібно вважати такі.

По-перше, Жовтнева революція мала за собою найактивнішу підтримку величезної більшості робітничого класу Росії.

По-друге, вона мала безсумнівну підтримку селянської бідноти і більшості солдатів, котрі жадали світу і землі.

По-третє, вона мала на чолі, як керівної сили, таку випробувану партію, як партія більшовиків, сильну не тільки своїм досвідом і роками виробленої дисципліною, а й величезними зв'язками з трудящими масами.

По-четверте. Жовтнева революція мала перед собою таких порівняно легко переборних ворогів, як більш-менш слабку російську буржуазію, остаточно деморалізований селянськими "бунтами" клас поміщиків і зовсім збанкрутілі в ході війни погоджувальні партії (партії меншовиків та есерів).

По-п'яте, вона мала в своєму розпорядженні величезні простори молодої держави, де могла вільно маневрувати, відступати, коли цього вимагала ситуація, перепочити, зібратися з силами і ін.

По-шосте, Жовтнева революція могла розраховувати у своїй боротьбі з контрреволюцією на наявність достатньої кількості продовольчих, паливних і сировинних ресурсів всередині країни.

Поєднання цих зовнішніх і внутрішніх обставин створило ту своєрідну обстановку, яка визначила порівняльну легкість перемоги Жовтневої революції.

Це не означає, звичайно, що Жовтнева революція не мала своїх мінусів в сенсі зовнішньої і внутрішньої обстановки. Чого вартий, наприклад, такий мінус, як відома самотність Жовтневої революції, відсутність біля неї і по сусідству з нею радянської країни, на яку вона могла б спертися? Безсумнівно, що майбутня революція, наприклад, в Німеччині, була б в цьому відношенні в більш вигідному становищі, бо вона має по сусідству таку серйозну за своєю силою Радянську країну, як наш Радянський Союз. Я вже не кажу про такий мінусі Жовтневої революції, як відсутність пролетарського більшості в країні.

Але ці мінуси лише підкреслюють величезне значення того своєрідності внутрішніх і зовнішніх умов Жовтневої революції, про які говорилося вище.

Про це своєрідності не можна забувати ні на одну хвилину. Про нього особливо слід пам'ятати при аналізі німецьких подій восени 1923 року. Про нього перш всій повинен пам'ятати Троцький, огульно проводить аналогію між Жовтневою революцією і революцією в Німеччині і нестримно бичующий німецьку компартію за її дійсні та уявні помилки.

"Росії, - говорить Ленін, - в конкретній, історично надзвичайно оригінальній ситуації 1917 року був легко почати соціалістичну революцію, тоді як продовжувати її і довести її до кінця Росії буде важче, ніж європейським країнам. Мені ще на початку 1918 року довелося вказувати на цю обставину, і дворічний досвід після того цілком підтвердив правильність такого міркування. Таких специфічних умов, як 1) можливість з'єднати радянський переворот із закінченням, завдяки йому, империалистской війни неймовірно змучила робітників і селян 2) можливість використовувати на певний час смертельну боротьбу двох всесвітньо могутніх груп імперіалістських хижаків, якісь групи не могли з'єднатися проти радянського ворога; 3) можливість витримати порівняно довгу громадянську війну, почасти завдяки гігантським розмінною країни і худим засобам комунікації; 4) готівку такого глибокого буржуазно демократичного революційного руху в селянстві, що партія пролетаріату взяла революційні вимоги у партії селян (з.-р., партії, різко ворожої, в більшості своїй, більшовизму) і відразу здійснила їх завдяки завоюванню політичної влади пролетаріатом; - Таких специфічних умов в Західній Європі тепер немає, і повторення таких або подібних умов не надто легко. Ось чому, між іншим, - крім ряду інших причин, - почати соціалістичну революцію Західній Європі важче, ніж нам "(див. т. XXV, стор. 205).

Цих слів Леніна забувати не можна.

  III. Троцькізм або ленінізм? |  II. Про двох особливостях Жовтневої революції, чи жовтень і теорія "перманентної" революції Троцького

 Втручання Америки в справи Європи і лондонське угоду Антанти про репарації |  Посилення революційних елементів в робітничому русі Європи. Зростання міжнародної популярності Радянського Союзу |  Про чергові завдання партії в селі. Недоліки доповідей з місць |  Потрібно оживити Поради |  Уроки повстання в Грузії |  Умови роботи |  Про завдання партії в селі |  Першої кінної армії |  I. Факти про Жовтневий повстанні |  II. Партія і підготовка жовтня |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати