Головна

Тема 2. Історія формування соціально-психологічних ідей

  1. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій
  2. Аналіз формування кредитних ресурсів банку
  3. Виникнення англійського парламенту. Особливості формування станової монархії в Англії.
  4. Вплив кочових народів на формування української культури.
  5. Державно-культурне самоствердження. Культура українського бароко ХVІІ - поч. ХVІІІ ст. Формування надетнічної загальноімперської культури.
  6. Джерела формування власних ресурсів банку
  7. Дієслово як засіб формування динаміки й ритміки тексту

Передумови виникнення соціальної психології.Витоки соціально-психологічних ідей. Причини виокремлення соціальної психології у самостійну область знання.

Перші історичні форми соціально-психологічного знання. Психологія народів. Розвиток соціально-психологічного знання в царині соціології.

Перші соціально-психологічні теорії.Психологія мас Г. Ле Бона.Теорія інстинктів соціальної поведінки В. Мак Дуґала.

Експериментальний період розвитку соціальної психології Поведінково-когнітивний напрямок соціальної психології. Соціопсихоаналітичний напрямок соціальної психології. Когнітивістський напрямок соціальної психології. Соціальна психологія у сучасному світі.Особливості кореляційних та експериментальних досліджень | Передумови виникнення соціальної психології

Тема 5. Види соціального мислення людини...103 | Тема 6. Соціальні установки...121 | Тема 1. Вступ до соціальної психології | Соціальна психологія як наука | Соціальна психологія в системі науки | Основні методи соціально-психологічного дослідження | Кореляційне дослідження: виявлення природних зв'язків | Експериментальне дослідження: пошук причини і наслідку | Перші історичні форми соціально-психологічного знання | Перші соціально-психологічні теорії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати