На головну

Особливості кореляційних та експериментальних досліджень

  1. Аналіз проблеми: особливості протікання процесу
  2. АНАТОМІЯ ЯК НАУКА. ЗАГАЛЬНА|спільна| ОСТЕОЛОГІЯ. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ|споруди| КІСТОК ЧЕРЕПА
  3. Біологічні особливості культури
  4. ВИДИ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  5. Виникнення англійського парламенту. Особливості формування станової монархії в Англії.
  6. Виступ студента з презентацією головних результатів проведених досліджень
  7. Гендерні та національні особливості спілкування
Запитання Чи можуть учасники експерименту бути розподілені випадковим чином? Незалежна змінна Залежна змінна
Чи правда, що діти, котрі рано подорослішали, впевненіші в собі?   Ні -> Кореляція    
За яких умов учні набувають більше знань? Якщо вони одержують знання через інтерактивні курси чи в класі?     Так-> Експеримент Навчання через інтерактивні курси або в класі   Знання
Чи підсилюють аґресивність відеоігри з елементами насильства?   Так-> Експеримент Комп'ютерні ігри з елементами насильства або без них   Аґресивність
Коли люди більше сміються над комедіями: коли дивляться їх наодинці чи разом з іншими?   Так-> Експеримент Перегляд комедій наодинці та разом з іншими Емоційний стан
Чи прогнозують шкільні оцінки професійний успіх?   Ні -> Кореляція    

Випадковий розподіл. Крім контролю за змінними кожен експеримент у соціальній психології має іншу складову: випадковий розподіл. Це процес розподілу учасників у відповідності до умов експерименту, в якому всі учасники мають однакову ймовірність опинитися у даних умовах. Існує відмінність між випадковим розподілом в експериментах та випадковою вибіркою в опитуваннях, яка дозволяє зробити узагальнення стосовно всієї генеральної вибірки. Випадковий розподіл в експериментах дозволяє з'ясувати причину та наслідок.

Етика проведення експеримента. Нерідко соціальні психологи планують проведення експериментів, що вимагають від учасників активної розумової діяльності й емоційної напруги. Експериментам не обов'язково повинно бути властиво те, що називають побутовим реалізмом.Поведінка в лабораторії (наприклад, вивчення конфліктності) не повинна бути остаточно схожою на поведінку в побуті. Натомість в експерименті повинен бути наявним експериментальний реалізм. Етичні принципи вимагають від дослідників: повідомляти учасникам інформацію про експеримент, щоб їх згода була заґрунтованою на поінформованості; не говорити неправду, щоб заручитися згодою на участь в експерименті; не допускати шкідливих наслідків для учасників та відчутного дискомфорту; не розголошувати інформацію про учасників експериментів; після експерименту слід надати учасникам повну інформацію про нього. Експериментатор повинен бути достатньо делікатним, щоб після експерименту самооцінка учасників не знизилася.

Отже, соціальна психологія - це наука про те, що люди думають один про одного, як вони впливають один на одного, і як взаємодіють один з одним. Предмет соціальної психології змінювався історично та залежить від реальних проблем соціокультури. Існують два метанапрямки соціальної психології: один пов'язаний з «соціологічною», інший - переважно з «психологічною» проблематикою. Психологічна соціальна психологія вивчає індивідуальні детермінанти соціальної поведінки, а соціологічна соціальна психологія досліджує групи та соціальні рухи. Соціальна психологія займає центральне місце в ієрархії фундаментальних та інтеґративних дисциплін та має широкий діапазон дослідницьких методів.

Запитання для самоперевірки :

1. Що вивчає соціальна психологія?

2. У чому сенс історичної дискусії з приводу предмета соціальної психології?

3. Назвіть основні напрямки соціальної психології?

4. Яке ставлення соціальних психологів до постмодернізму?

5. Яке місце займає соціальна психологія у системі наук?

6. Якою є структура соціальної психології.

7. Назвіть суміжні дисципліни до соціальної психології?

8. Які завдання соціальної психології в руслі вирішення проблем суспільства?

9. Назвіть основні методи соціально-психологічного дослідження?

10. Які особливості проведення опитування?

11. Що таке кореляційне дослідження?

12. Якою є етика проведення експерименту?

 Експериментальне дослідження: пошук причини і наслідку | Тема 2. Історія формування соціально-психологічних ідей

Тема 5. Види соціального мислення людини........103 | Тема 6. Соціальні установки...........121 | Тема 1. Вступ до соціальної психології | Соціальна психологія як наука | Соціальна психологія в системі науки | Основні методи соціально-психологічного дослідження | Кореляційне дослідження: виявлення природних зв'язків | Передумови виникнення соціальної психології | Перші історичні форми соціально-психологічного знання | Перші соціально-психологічні теорії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати