Головна

Експериментальне дослідження: пошук причини і наслідку

  1. Боротьба за політичну владу наприкінці 1917 р. причини громадянської війни в У.
  2. Види економічних циклів. Причини циклічних коливань.
  3. ВИДИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАВМ. ПРИЧИНИ ЛЕТАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ВІД ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
  4. Визначення "посудина, що працює під тиском". Причини аварій і нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском.
  5. Вина причинителя вреда
  6. Вібрація та її параметри. Причини та джерела вібрації.
  7. Гетьманування П. Дорошенка. Причини поразки української Національної визвольної війни 1648-1676 рр. та її історичне значення.

Неможливість встановити причинно-наслідковий зв'язок між подіями, природнім чином зв'язаними між собою, підштовхнула соціальних психологів до імітації в лабораторних умовах процесів, що відбуваються в повсякденності. Маніпулюючи одночасно одним або двома чинниками, які називаються незалежними змінними, експериментатор фіксує ті зміни, які при цьому відбуваються. Експеримент допомагає соціальному психологу зрозуміти принципи соціального мислення, соціального впливу і соціальних відносин.

Для прикладу того, як експерименти прояснюють причинно-наслідковий зв'язок, розглянемо кореляцію між переглядом телепередач і поведінкою дітей. Діти, які дивляться багато телепередач, що пропагують жорстокість, більш схильні до проявів аґресії, ніж ті, хто дивиться їх лише зрідка. Рисунок 4 показує існування двох відмінних інтерпретацій причинно-наслідкових зв'язків, в одній з яких телебачення не розглядається як причина дитячої аґресії.

Рис. 4. Члени контрольної групи, на відміну від експериментальної, не перебували під дією незалежної змінної (фільми зі сценами насильства)

Учасники експерименту методом випадкового розподілу поділені на дві групи - експериментальну і контрольну. Члени експериментальної групи перебувають під дією незалежної змінної, члени контрольної - ні. Це дозволяє пов'язати будь-яку відмінність між ними, спостережувану згодом, з дією незалежної змінної.

Рівні вияву аґресії називаються залежними змінними.Загалом залежна зміннає такою вимірюваною величиною, що може залежати від маніпуляцій незалежною змінною. Подібні експерименти свідчать про те, що телебачення може бути причиною аґресивної поведінки дітей. Логіка експерименту проста: створюючи реальність у мініатюрі та контролюючи її, можна змінювати спочатку один чинник, а потім - інший і визначати, як чинники (поодинці або разом) впливають на досліджуваних.

Таблиця 1.Кореляційне дослідження: виявлення природних зв'язків | Особливості кореляційних та експериментальних досліджень

Тема 5. Види соціального мислення людини...103 | Тема 6. Соціальні установки...121 | Тема 1. Вступ до соціальної психології | Соціальна психологія як наука | Соціальна психологія в системі науки | Основні методи соціально-психологічного дослідження | Тема 2. Історія формування соціально-психологічних ідей | Передумови виникнення соціальної психології | Перші історичні форми соціально-психологічного знання | Перші соціально-психологічні теорії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати