Головна

Тема 6. Соціальні установки...121

  1. Великі соціальні групи
  2. Визначити основні симптоми вигорання в соціальній установі за С. Chemiss
  3. Дайте визначення соціального інституту. Вкажіть, які суспільні потреби задовольняють соціальні інститути.
  4. Мала група в соціальній психології: поняття, межі, класифікації
  5. Охарактеризувати основні закони та нормативні акти, що регулюють роботу спеціалістів в соціальній сфері.
  6. Порівняйте етапи соціалізації особистості. Які соціальні інститути відповідають за успішну соціалізацію особистості? Наведіть приклади.
  7. Порівняйте основні соціальні інститути традиційного та сучасного суспільства. До якого типу, на Ваш погляд, належить українське суспільство. Відповідь обґрунтуйте.

Установки як ефективний спосіб оцінювання світу.

Рольова поведінка та установки.

Причини впливу поведінки на установки.

РозділІІІ. Соціальні впливи та групові процеси

Тема 7. Соціальна психологія диверситивності...134

Культурне розмаїття та поведінка.

Підходи до вивчення ґендерно-рольової поведінки.

Закономірності чоловічої та жіночої психології.

Ґендерні особливості соціальної поведінки.

Тема 8. Конформізм ... 161

Поняття конформізму, його сутність як соціально-психологічного феномену.

Класичні експерименти в соціальній психології з дослідження конформізму.

Умови та причини вияву конформізму.

Особливості вияву конформізму.

Тема 9. Переконання людей ...181

Переконання та його способи впливу на людину.

Вплив "комунікатора".

Зміст повідомлення.

Канал передачі інформації.

Адресат повідомлення (аудиторія).

Приклади досліджень переконань.

Тема 10. Соціальна психологія груп... 209

Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення груп.

Великі соціальні групи.

Стихійні групи та масові рухи.

Соціальні рухи.

Тема 11. Психологія малої групи... 236

Мала група в соціальній психології: поняття, межі, класифікації.

Психологічна структура та динамічні процеси групи.

Лідерство в групах.

 Тема 5. Види соціального мислення людини...103 | Тема 1. Вступ до соціальної психології

Соціальна психологія як наука | Соціальна психологія в системі науки | Основні методи соціально-психологічного дослідження | Кореляційне дослідження: виявлення природних зв'язків | Експериментальне дослідження: пошук причини і наслідку | Особливості кореляційних та експериментальних досліджень | Тема 2. Історія формування соціально-психологічних ідей | Передумови виникнення соціальної психології | Перші історичні форми соціально-психологічного знання | Перші соціально-психологічні теорії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати