На головну

Особистісні причини упереджень: статус, тип особистості.

  1. Боротьба за політичну владу наприкінці 1917 р. причини громадянської війни в У.
  2. Види економічних циклів. Причини циклічних коливань.
  3. ВИДИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАВМ. ПРИЧИНИ ЛЕТАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ВІД ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
  4. Визначення "посудина, що працює під тиском". Причини аварій і нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском.
  5. Вина причинителя вреда
  6. Вібрація та її параметри. Причини та джерела вібрації.
  7. Гетьманування П. Дорошенка. Причини поразки української Національної визвольної війни 1648-1676 рр. та її історичне значення.

Потреба в статусі. Люди, що перебувають на нижчих щаблях соціально-економічної драбини, або ті, чий статус значно знизився, відчувають небезпеку для позитивного Я-образу. Результати дослідження свідчать: члени клубів з нижчим статусом зневажливіше ставляться до членів інших клубів, ніж члени клубів з вищим статусом. Якщо статусу людей ніщо не загрожує, вони менше турбуються за відчуття власної переваги. Експерименти також підтверджують існування зв'язку між самооцінкою і упередженнями. Люди, які вірять у власні сили, відноситимуться до представників чужих груп доброзичливіше.

Тип особистості. Вважається, що емоційні потреби, «відповідальні» за упередженгня, переважають в «авторитарної особистості». Це зауважив Теодор Адорно у книзі "Авторитарна особистість" (1950). Провівши опити дорослих американців, Т. Адорно і його колеги виявили, що ворожість по відношенню до євреїв нерідко співіснує з ворожістю по відношенню до інших національних меншин. Для етноцентричних людей (переконаність у вищості власної етнічної та культурної групи та презирливе ставлення до інших груп) є одночасно характерними авторитарні тенденції. Авторитаризм особи - ценетерпимість у стосунку до слабких, установка на їх покарання та шанобливе підпорядкування тим, хто втілює владу в їх власних групах.

Авторитарні тенденції, що деколи виявляються в напружених міжетнічних відносинах, значно посилюються в неспокійні періоди економічного спаду і соціальної напруженості. Серед населення колишнього СРСР є індивіди з яскраво вираженою схильністю до авторитаризму. Вони підтримують політичні сили, які сповідують марксистсько-ленінську ідеологію та не розуміють доцільності проведення демократичних реформ.

Отже, упередження мають також емоційне коріння. Фрустрація підживлює ворожість, яка може виявлятися у вигляді пошуку «цапа-відбувайла», а деколи у ставленні до конкурентів. Посилені відчуттям соціальної переваги, упередження здатні також маскувати невпевненість у власних силах. Люди, схильні до авторитаризму, нерідко є носіями різних упереджень.

Коґнітивні джерела упереджень. Розглянемо, як спрощенське мислення здатне породжувати упередження. Відомий когнітивний психолог Джорж Келлі сформулював когнітивну теорію особистості[72]. Згідно неї, люди мають певні "понятійні системи" або особистісні конструкти. Келлі виокремлює такі типи людей у відповідності до їх конструктів: упереджений тип (користується невеликою кількістю категорій для опису світу, переважно дихотомними, типу "добре-погано", "чорне-біле"); стереотипний (користується узагальненими поняттями, прийнятими в його середовищі стереотипами); передбачувальний (користується значною кількістю понять). Властиво останній тип найменш схильний до упереджень.

Стереотипам мислення присвячені тисячі праць. Відтак, упередження та стереотипи - це не лише наслідки соціальних умов і способів виразу ворожості, а й «побічні продукти» розумових процесів. Багато стереотипів є більше результуючими спрощенського, «механічного мислення», ніж емоційних станів.

Способи спрощенського мислення: категоризація. Це один із способів, до якого вдаються люди для спрощення, полегшення розуміння соціального довкілля. Співвіднесення людей до певних категорій полегшує їх розуміння. Знаючи, що члени якої-небудь групи мають деякі загальні риси, можна завдяки почутому стереотипові мати корисну інформацію про групу з мінімальними зусиллями. Сприятливими обставинами для виникнення стереотипів є: обмаль часу; надмірна зайнятість; втома; емоційне збудження; вік та недостатність досвіду.

З досвідом перебування в культурі людина виробляє досвід категоризації інших: за статусом, причетністю до етнічної групи, віком, статю.

Сприймана схожість і відмінності. Людина, яка живе в гомогенній групі, не має досвіду спілкування з представниками інших культур часто не може побачити зовнішні відмінності між ними. Спрацьовує механізм фізіогномічної редукції: поява відчуттям, що всі вони «на одне обличчя». Також може виникнути ефект однорідності чужої групи: поява відчуття, що вони всі одинакові, а ми різні. Багато людей називають всіх вихідців з Латинської Америки одним словом - «латинос» (Latinos). Що ж до самих американців мексиканського, кубинського або пуерто-ріканського походження, то для них відмінності між ними очевидні, особливо відмінності між своєю власною підгрупою та іншими. Оскільки нам зазвичай подобаються люди, схожі на нас самих, і не подобаються ті, кого ми сприймаємо як несхожих на нас, природно, що в результаті виникає схильність мислити на користь своєї групи.

Д. Майерс зауважує: чим більше ми знаємо про яку-небудь соціальну групу, тим виразніше розуміємо, що вона не однорідна. Чим менше знань, тим більше стереотипні наші уявлення[73]. Крім цього посилення соціальної ідентифікації відбувається через специфічну інтерпретацію неґативних вчинків. (Табл. 4). Якщо неґативний вчинок скоює член власної групи, то вчинок пояснюється ситуацією, якщо хтось з іншої групи, то схильністю до таких вчинків. Тут очевидною є фундаментальна помилка атрибуції.

Таблиця 4.Емоційні та когнітивні джерела упереджень | Посилення власної соціальної ідентифікації і стереотипи

Соціальна фасилітація | Соціальні лінощі | Деіндивідуалізація | Групова поляризація | Експериментальне вивчення групового прийняття рішень: «зрушення у бік ризику». | Огруплене мислення | Тема 13. Упередження: антипатія до інших | Природа та різновиди упереджень | Соціальні джерела упереджень | Та погіршення поведінки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати