На головну

Емоційні та когнітивні джерела упереджень

  1. Види випромінювання та їх джерела
  2. Визначення понять "робоча зона" та "повітря робочої зони". Склад повітря робочої зони, джерела забруднення.
  3. Виробничий пил: джерела, вплив на працюючого, заходи захисту.
  4. Виробничий шум: джерела, нормування, вплив на працюючого, заходи щодо зниження шуму.
  5. ВІБРАЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ. ДЖЕРЕЛА ВІБРАЦІЇ
  6. Вібрація та її параметри. Причини та джерела вібрації.
  7. Вкажіть основні джерела шкідливого впливу на здоров'я та безпеку службовців, що працюють в офісі.

Емоційні джерела упереджень. Неґативні емоційні стани (аґресія, фрустрація) теж провокують упередження. Одним з джерел фрустрації (негативний емоційний стан, обумовлений мотиваційним конфліктом) є конкуренція. Коли дві групи змагаються за робочі місця, за право на отримання житла або за соціальний престиж, досягнення однієї групою мети може обернутися фрустрацією для іншої. Теорія реалістичного групового конфлікту говорить, що конкуренція груп в боротьбі за обмежені ресурси породжує упередження. Наприклад, у Канаді, починаючи з 1975 р., ставлення до іміґрації коливається залежно від рівня безробіття. Подібною є ситуація в інших розвинутих країнах.Та погіршення поведінки | Особистісні причини упереджень: статус, тип особистості.

Тема 12. Вплив групи | Соціальна фасилітація | Соціальні лінощі | Деіндивідуалізація | Групова поляризація | Експериментальне вивчення групового прийняття рішень: «зрушення у бік ризику». | Огруплене мислення | Тема 13. Упередження: антипатія до інших | Природа та різновиди упереджень | Соціальні джерела упереджень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати