Головна

Тема 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві

  1. Http://www.social.org.ua/faq_ggghhhttt/14#235- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
  2. P о з д і л 3. КЛІНІКА ТА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА
  3. АКТ розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання
  4. Аналіз виробничого травматизму за причинами і травмуючими чинниками
  5. Аналіз виробничого травматизму і професійних захворювань в рослинницькому технологічному комплексі
  6. Аналіз виробничого травматизму із смертельним наслідком
  7. Аналіз виробничого травматизму на залізницях та підприємствах, що підпорядковані Укрзалізниці

Вимоги Закону України «Про охорону праці» щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій як основа для розробки профілактичних заходів щодо їх запобігання та вирішення соціальних питань, пов'язаних з нещасними випадками, професійними захворюваннями та аваріями.

«Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях». Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Положенням.

Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві. Склад комісії. Акт про нещасний випадок. Розслідування нещасних випадків за заявами потерпілих чи осіб за дорученнями потерпілих. Порядок і терміни розслідування. Спеціальне розслідування нещасних випадків, формування комісій спеціального розслідування і їхні функції. Перелік документів, що входять до матеріалів спеціального розслідування. Вирішення комісією спеціального розслідування соціальних питань, пов'язаних з нещасними випадками. Порядок розслідування професійних захворювання на виробництві. Мета розслідування, діагностування професійного захворювання, повідомлення власника та органів санітарного нагляду, створення та склад комісії з розслідування, оформлення результатів розслідування.

Порядок розслідування аварій на виробництві, класифікація аварій, склад комісії.

Мета і методи аналізу. Порівняльна характеристика методів аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму. Автоматизовані системи обліку, аналізу та дослідження травматизму з використанням засобів обчислювальної техніки, їх контроль та значення в управлінні охороною праці.

Основні технічні та організаційні заходи профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності.

 Тема 1. Вступ. Законодавча та нормативна базаУкраїни про охорону праці | Тема 6. Умови праці на виробництві

Випромінювання оптичного діапазону | Тема 9. Основи пожежної безпеки | Тема 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці | Стаття 9. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їхньої смерті. | Стаття 14. Обов'язки працівника щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. | Стаття 20. Регулювання охорони праці у колективному договорі. | Термінологічний словник | Порядок виконання роботи | Навчальні завдання | Управління охороною праці на підприємстві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати