На головну

В. З Стимулювання працівників за досягнення в галузі охорони праці, дотримання трудової і виробничої дисципліни

  1.  I. У галузі продуктивності праці
  2.  I. Програма дисципліни
  3.  I. Програма дисципліни
  4.  I. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ФІЗИЧНОГО ПРАЦІ
  5.  II. В області будівництва промисловості
  6.  II. Робота з «Броузером робочої області».
  7.  II. ЩО НАМ ВІДОМО ПРО ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ РОЗУМОВОГО ПРАЦІ

В.3.1 Рішення про моральне і (або) матеріальне стимулювання конкретних працівників приймається керівництвом за результатами аналізу ефективності функціонування системи управління охороною праці та промисловою безпекою (СУОП) організації, виконання заходів з охорони праці, досягнення запланованих показників і стану трудової і виробничої дисципліни.

В.3.2 Показники, що враховуються при заохоченні працівників за досягнення в галузі охорони праці, трудової і виробничої дисципліни, розробляються в організаціях з урахуванням характеру їх діяльності та реального стану.

В.3.3 Аналіз керівництвом стану охорони праці може здійснюватися за матеріалами внутрішнього аудиту СУОП.

В.3.4 До складу заохочуються працівників за досягнення в галузі охорони праці і дисципліни праці включаються керівники і фахівці, в посадових інструкціях яких передбачені обов'язки і відповідальності з питань охорони праці, а також громадські організації, що прийняли активну участь у профілактичній роботі з охорони праці та дотримання трудової дисципліни.

В. З.5 Не підлягають матеріального і морального заохочення працівників:

- Допустили порушення вимог охорони праці, трудової дисципліни (прогул, поява на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння);

- Не пройшли перевірку знань з питань охорони праці;

- Які не забезпечили виконання запланованих заходів з охорони праці. додаток В |  В.4 Порядок організації та проведення огляду-конкурсу серед організацій Мінпрому в галузі охорони праці, дотримання трудової і виробничої дисципліни

 Організаційна структура і розподіл функціональних обов'язків та повноважень щодо забезпечення охорони праці в організації |  Організація роботи фахівців з охорони праці в організаціях |  Попереджувальні та регулюючі заходи з безпеки виробничих процесів |  Попередження аварійних ситуацій, готовність до них і реагування |  Управління безпекою підрядних робіт |  Моніторинг стану охорони праці та промислової безпеки |  Перевірка (аудит) СУОП |  Аналіз ефективності СУОП |  Організація пропаганди охорони праці |  І медичного огляду працюючих |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати