На головну

Розрахунок інтенсивності електромагнітного поля на робочому місці

  1. Акустичний розрахунок
  2. Безпосередній розрахунок ймовірностей
  3. Вентиляція та її види. Повітряний баланс та його розрахунок.
  4. Вибір розрахункової схеми та розрахунок поздовжньої арматури тіла колони
  5. Види блискавковідводів і їх розрахунок
  6. Визначення і розрахунок рівня професійного ризику
  7. Визначення інтенсивності УФР

Під час налагоджування, ремонту, випробування та експлуатації радіоелектронної апаратури, електромагнітних установок існує можливість опромінення обслуговуючого персоналу.

В зв'язку з цим необхідно здійснювати попередній розрахунок інтенсивності опромінення електромагнітного поля та передбачити використання засобів захисту від випромінювань.

При ізотропному випромінюванні напруженість електричної Е та Н складових поля у ближній зоні

(6.2)

(6.3)

де I - сила струму в провіднику (антені), А;

l - довжина провідника (антени) м;

w - кругова частота поля ;

e - діелектрична проникність середовища;

r - відстань від джерела випромінювання до робочого місця, м.

В дальній зоні напруженість електричної та магнітної складових

(6.4)

(6.5)

де Р - потужність випромінювання, Вт;

s - коефіцієнт підсилення антени.

При напрямленому випромінюванні щільність потоку енергії в ближній зоні по осі діаграми напрямленості випромінювання

yБ. З. = (6.6)

де РСЕР - середня потужність випромінювання, Вт;

S - площа випромінювальної системи, м2

Для установок, які працюють в імпульсному режимі, середня потужність

РСЕР = РІМПt / Т1 (6.7)

РІМП - потужність випромінювання в імпульсному режимі;

t - тривалість імпульсу;

Т - період чергування імпульсів.

У проміжній зоні щільність потоку енергії

yП. З. = (rБ. З./r) (6.8)

де r - відстань від центра розкриття антени до даної точки, розташованої в проміжній зоні.

В дальній точці щільність потоку енергії по осі випромінювання

yД. З. = (6.9)

Напруженість магнітного поля в точці А, котра лежить на осі кругового витка, по котрому проходить струм І (рис. 6.4 а )

(6.10)


Рис. 4. Визначення напруженості магнітного поля:

Рис.6.4 Визначення напруженості магнітного поля:

а - кругового витка; б - одношарової циліндрової котушки; в - двопроводової лінії

Напруженість магнітного поля на осі одношарової циліндричної котушки розраховується за законом Біо-Савара-Лапласа (рис. 6.4 б):

(6.11)

де N - число витків;

l - довжина котушки;

(6.12)

(6.13)

де x - відстань від котушки А до середини котушки.

Напруженість магнітного поля двопроводової лінії постійного струму в точці Р (рис. 6.4 в)

(6.14)

де

 Зони випромінювання | Захист від електричних і магнітних полів та випромінювань радіочастотного діапазону

ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНУ РОБОТУ | Тема: Розрахунок ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ | Розрахунок калориферів. | Калорифери стальні пластинчаті середньої моделі КФС і КФБ | Моделі типу КМС та КМБ | Коофіцієнт теплопередачі калориферів КФБ та КФС | Коефіцієнт теплопередачі* та опір калориферів типу СТД моделі Б | Розрахунок калориферних установок. | Завдання на практичну роботу | Тема: Розрахунок інтенсивності електромагнітного поля на робочому місці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати