Головна

ВСТУП

  1.  A.3.1. Вступ
  2.  A.5.1. Вступ
  3.  I. ВСТУП
  4.  I. Вступ
  5.  I. Вступ
  6.  I. Вступ
  7.  I. ВСТУП

Проголосивши в кінці XX ст. повний державний суверенітет, Білорусь негайно опинилася перед обличчям складних проблем, пов'язаних з вибором державного і суспільного буття, з визначенням засад внутрішньої і зовнішньої політики. Сучасне білоруське суспільство потребує консолідуючою, цілісну систему ідей, об'єднуючих різні верстви населення, що обумовлюють їх ціннісні орієнтації, моральні норми, певний спосіб життя, їх соціальну активність. Така соціально-значуща і теоретично оформлена система ідей, в якій відбиваються глибинні інтереси відповідних соціальних груп і прошарків і яка покликана закріпити або змінити суспільні відносини, і є ідеологією. Вітчизняний досвід останнього десятиліття, а також дослідження західних аналітиків показали, що ідеологія є невід'ємною частиною соціальної дійсності, політичного і духовного буття сучасного суспільства, специфічним ориентационно-ціннісним феноменом, що виражає інтереси різних соціальних спільнот і суспільства в цілому. Ідеологія визначає цілі політики, формує орієнтири політичної діяльності, обґрунтовує вибір засобів її реалізації, організовує зусилля зацікавлених людей в здійсненні політики, тобто виконує такі соціальні функції, як світоглядно-ориентирующую, нормативно-регулятивну, пізнавальну, комунікативну, виховну, аксиологическую, мотиваційну, соціально-перетворювальну, прогностичну та ін.

Дане електронний навчальний посібник підготовлено на основі Інтегрованого модуля «Політологія». Воно має на меті представити учнем в систематизованому вигляді сукупність ідей, цінностей, цілей, принципів і уявлень, що становлять основний зміст ідеології сучасного білоруського держави. У числі його завдань - сприяння формуванню у студентів соціальних якостей, необхідних їм для усвідомленого участі в суспільно-політичному житті країни як її повноправних громадян.


ПРИМІРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 Найменування розділу і теми  Кількість навчальних годин
 Всього годин  в тому числі
 лекції  семінари  СРС
 Модуль 1. Ідеологія і її роль в життєдіяльності сучасного суспільства
 Тема 1.1 Предмет курсу та методологія вивчення ідеології білоруської держави. Ідеологія і її суспільне призначення. - -
 Тема 1.2 Основні ідеології сучасності. Державна ідеологія як соціально-політичний феномен. -
 Модуль 2. Культурно-історична (цивілізаційна) складова ідеології білоруської держави
 Тема 2.1 Білоруська спільність, національна ідея і державність. Традиційні (соціокультурні) ідеали і цінності білоруського народу. -
 Модуль 3. Політична, економічна та соціокультурна складові ідеології білоруської держави
 Тема 3.1 Конституційно-правові основи ідеології білоруської держави. -
 Тема 3.2 Механізм функціонування ідеології білоруської держави. Стратегія суспільного розвитку Білорусі в XXI столітті. -
 Разом годин

  Тема 1.4 Державна ідеологія як соціально-політичний феномен |  Цілі і завдання навчальної дисципліни

 I ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК .. 4 |  Ідеологія і її роль в життєдіяльності сучасного суспільства |  Культурно-історична (цивілізаційна) складова, ідеології білоруської держави |  Політична, економічна та соціокультурна складові ідеології білоруської держави |  II. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ БЛОК |  Поняття, сутність, рівні і функції політичної ідеології |  політична ідеологія |  Лібералізм, неолібералізм |  Консерватизм, неоконсерватизм |  Соціалістична (комуністична) ідеологія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати