На головну

Види супутніх аудиту послуг

  1.  S: Концепція стверджує, що споживачі будуть прихильні до товарів і послуг, широко поширеним і доступним за ціною це ..............
  2.  S: Орієнтація фірми на отримання прибутку в основному за рахунок збільшення обсягів продажів виробленого товару (послуги) характерна для ..........
  3.  V2: {{17}} Тема 7. Статистика виробництва товарів і послуг
  4.  WEB для просування товарів і послуг
  5.  А. 10. Управління Рівнем Послуг
  6.  АНАЛІЗ І ОЦІНКА ВПЛИВУ собівартості РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИБУТКУ ВІД ПРОДАЖУ
  7.  Аналіз прибутку від продажу продукції, робіт, послуг

Під наданням супутніх аудиту послуг розуміється підприємницька діяльність, здійснювана аудиторськими організаціями крім проведення аудиту.

Коротко: бухгалтерські послуги; послуги з проведення перевірок і експертиз, які не є власне аудитом; консультаційні послуги; навчання та інші послуги аудиторського профілю.

Детально: Згідно ФЗ "Про аудиторську діяльність" аудиторські організації, індивідуальні аудитори поряд з аудиторськими послугами можуть надавати інші пов'язані з аудиторською діяльністю послуги, зокрема:

1) постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерської (фінансової) звітності, бухгалтерське консультування;

2) податкове консультування, постановку, відновлення і ведення податкового обліку, складання податкових розрахунків і декларацій;

3) аналіз фінансово-господарської діяльності організацій та індивідуальних підприємців, економічне та фінансове консультування;

4) управлінське консультування, у тому числі пов'язане з реструктуризацією організацій;

5) юридична допомога в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю, включаючи консультації з правових питань, представлення інтересів довірителя в цивільному та адміністративному судочинстві, в податкових і митних правовідносинах, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

6) автоматизація бухгалтерського обліку і впровадження інформаційних технологій;

7) оціночна діяльність;

8) розробка і аналіз інвестиційних проектів, складання бізнес-планів;

9) проведення науково-дослідних та експериментальних робіт в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю, і поширення їхніх результатів, у тому числі на паперових і електронних носіях;

10) навчання в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю.

  Цілі і завдання аудиту |  принципи аудиту

 Поняття аудиторської діяльності |  Система класифікації аудиту |  Поняття незалежності аудитора |  Поняття і причини проведення обов'язкового аудиту |  Правова і законодавча база аудиторської діяльності |  Етапи розвитку та становлення аудиту в РФ |  Характеристика міжнародних аудиторських стандартів |  Поняття і призначення правил (стандартів) аудиторської діяльності |  Структура правил (стандартів) аудиторської діяльності |  Внутрішні стандарти аудиторських організацій та аудиторів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати