На головну

Цілі і завдання аудиту

  1.  D) РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАВДАННЯ герменевтики
  2.  I. Завдання КУТВ щодо радянських республік Сходу
  3.  I. Історична наука і її завдання
  4.  I. Освіта Конституційної Комісії та її завдання
  5.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  6.  II. завдання посади
  7.  II. Завдання КУТВ щодо колоніальних і залежних країн Сходу

Метою аудиту відповідно до закону про аудиторську діяльність в РФ є висловлення думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності аудіруемих осіб і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству РФ.

Достовірність - це ступінь точності даних фінансової (бухгалтерської) звітності, яка дозволяє користувачеві цієї звітності на підставі її даних робити правильні висновки про результати господарської діяльності, про фінансовий та майновий стан аудіруемих осіб і приймати базуються на цих висновках обгрунтовані рішення.

Аудит покликаний забезпечити розумну впевненість в тому, що розглянута в цілому фінансова (бухгалтерська) звітність не містить суттєвих викривлень.

Основним завданням всіх аудиторських служб є перевірка законності фінансово-хозяйственних- операцій, стану бухгалтерського обліку, достовірності звітності і, перш за все, балансу і звіту про фінансові результати. Крім того аудиторські служби мають перед собою наступні завдання:

1. Здійснення економічного аналізу діяльності підприємства-клієнта з метою виявлення резервів підвищення ефективності виробництва;

2. Розробка фінансової стратегії підприємства;

3. Розробка податкової політики підприємства;

4. Розробка заходів по організації виробництва; матеріально-технічного постачання і реалізації продукції;

5. Розробка заходів щодо підвищення трудової і технологічної дисципліни;

6. Допомога в удосконаленні організації та ведення на підприємстві бухгалтерського обліку та інші завдання.

5. Основні положення закону «Про аудиторську діяльність»

Федеральний закон Російської Федерації від 30 грудня 2008 р N 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність": опубліковано 31 грудня 2008 р вступає в силу 1 січня 2009 р

Прийнятий Державною Думою 24 грудня 2008 року
 Схвалений Радою Федерації 29 грудня 2008 року. Передбачає наступні статті:

Стаття 1. Аудиторська діяльність

Аудиторська діяльність (аудиторські послуги) - діяльність з проведення аудиту та надання супутніх аудиту послуг, здійснювана аудиторськими організаціями, індивідуальними аудиторами.

Аудит - незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності аудируемого особи з метою висловлення думки про достовірність такої звітності. Для цілей цього Закону під бухгалтерської (фінансової) звітністю аудируемого особи розуміється звітність, передбачена Федеральним законом від 21 листопада 1996 року N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік", а також аналогічна за складом звітність, передбачена іншими федеральними законами.

Стаття 2. Законодавство України й інші нормативні правові акти, що регулюють аудиторську діяльність

Аудиторська діяльність здійснюється відповідно до цього Закону, Федеральним законом від 1 грудня 2007 року N 315-ФЗ "Про саморегулюючі організації" (далі - Федеральний закон "Про саморегулюючі організації"), іншими федеральними законами, а також прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами.

Стаття 3. Аудиторська організація

Аудиторська організація - комерційна організація, що є членом однієї з саморегульованих організацій аудиторів.

Стаття 4. Аудитор

Аудитор - фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат аудитора і є членом однієї з саморегульованих організацій аудиторів.

Стаття 5. Обов'язковий аудит - вказуються випадки, в яких організація підлягає обов'язковому аудиту.

Стаття 6. Аудиторський висновок.

Аудиторський висновок - офіційний документ, призначений для користувачів бухгалтерської (фінансової) звітності аудіруемих осіб, що містить виражене у встановленій формі думку аудиторської організації, індивідуального аудитора про достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності аудируемого особи.

Стаття 7. Стандарти аудиторської діяльності та кодекс професійної етики аудиторів - розкривається їх зміст.

Стаття 8. Незалежність аудиторських організацій, аудиторів.

Стаття 9. Аудиторська таємниця.

Стаття 10. Контроль якості роботи аудиторських організацій, аудиторів

Стаття 11. Кваліфікаційний атестат аудитора.

Стаття 12. Підстави і порядок анулювання кваліфікаційного атестата аудитора.

Стаття 13. Права і обов'язки аудиторської організації, індивідуального аудитора.

Стаття 14. Права і обов'язки аудируемого особи, особи, яка уклала договір надання аудиторських послуг.

Стаття 15. Державне регулювання аудиторської діяльності.

Стаття 16. Рада з аудиторської діяльності.

Стаття 17. Саморегулівна організація аудиторів.

Стаття 18. Вимоги до членства в саморегулівної організації аудиторів.

Стаття 19. Ведення реєстру аудиторів та аудиторських організацій.

Стаття 20. Заходи дисциплінарного впливу щодо аудиторських організацій, аудиторів.

Стаття 21. Ведення державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів.

Стаття 22. Державний контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівних організацій аудиторів

Стаття 23. Прикінцеві положення.

Стаття 24. Про внесення зміни до Федерального закону "Про ліцензування окремих видів діяльності".

Стаття 25. Про визнання такими, що втратили чинність окремих законодавчих актів (положень законодавчих актів) Російської Федерації.

Стаття 26. Набуття чинності цього Закону.

 



 Система класифікації аудиту |  Види супутніх аудиту послуг

 Поняття аудиторської діяльності |  принципи аудиту |  Поняття незалежності аудитора |  Поняття і причини проведення обов'язкового аудиту |  Правова і законодавча база аудиторської діяльності |  Етапи розвитку та становлення аудиту в РФ |  Характеристика міжнародних аудиторських стандартів |  Поняття і призначення правил (стандартів) аудиторської діяльності |  Структура правил (стандартів) аудиторської діяльності |  Внутрішні стандарти аудиторських організацій та аудиторів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати