Головна

Організація виробничого контролю

  1.  II. Завдання, організація і методика дослідження.
  2.  II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ
  3.  II. При господарському способі будівництва об'єкта виробничого призначення
  4.  III. організація діяльності
  5.  III. організація діяльності
  6.  III. організація праці
  7.  Ill ПОЛІТИЧНА І СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА

Метою виробничого контролю є попередження аварій і забезпечення готовності організацій до локалізації та ліквідації наслідків аварій на небезпечному виробничому об'єкті за рахунок здійснення комплексу організаційно-технічних заходів.

Основними завданнями виробничого контролю є:

а) забезпечення промислової безпеки в експлуатуючої організації;

б) аналіз стану промислової безпеки в експлуатуючої організації;

в) розробка заходів, спрямованих на поліпшення стану промислової безпеки та запобігання шкоди навколишньому середовищу;

г) контроль за дотриманням вимог промислової безпеки, встановлених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами, а також нормативно-технічними документами;

д) координація робіт, спрямованих на попередження аварій і інцидентів на небезпечних виробничих об'єктах, і забезпечення готовності до локалізації інцидентів і аварій і ліквідації їх наслідків;

е) контроль за своєчасних проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів технічних пристроїв, застосовуваних на небезпечних виробничих об'єктах, ремонтом і перевіркою контрольних засобів вимірювань;

ж) контроль за дотриманням технологічної дисципліни.

Відповідальність керівника та працівників експлуатуючої організації, на яких покладено обов'язки з організації та здійснення виробничого контролю, визначається законодавством Російської Федерації.

Кожна експлуатуюча організація відповідно до Правил організації виробничого контролю розробляє положення про виробничому контролі з урахуванням застосовуваної технології та технічних особливостей експлуатованих небезпечних виробничих об'єктів.

Положення про виробниче контролі затверджується керівником експлуатуючої організації при обов'язковому узгодженні з територіальним органом Ростехнагляду.

У положенні про виробничий контролі відображаються всі аспекти його організації і здійснення з урахуванням технологічної та технічної специфіки експлуатованих небезпечних виробничих об'єктів, а також особливостей організації та виконання експлуатаційних робіт.

Функції особи, відповідальної за здійснення виробничого контролю, покладаються:

? на одного із заступників керівника експлуатуючої організації, якщо чисельність зайнятих на небезпечних виробничих об'єктах працівників становить менше 150 осіб;

? на спеціально призначеного працівника, якщо чисельність зайнятих на небезпечних виробничих об'єктах працівників становить від 150 до 500 осіб;

? на керівника служби виробничого контролю, якщо чисельність зайнятих на небезпечних виробничих об'єктах працівників становить понад 500 осіб.

В організаційній структурі експлуатуючої організації служба виробничого контролю (або відділ або працівник), як правило, підпорядкована першому або технічного керівника цієї організації.

Служба виробничого контролю здійснюють свою діяльність у взаємодії з іншими підрозділами (працівниками) експлуатуючої організації, службою виробничого контролю вищестоящої організації (при її наявності), а також з територіальним органом Ростехнагляду.

Обов'язки і права працівника, відповідального за здійснення виробничого контролю, визначаються положенням про виробничому контролі, який затверджує керівник експлуатуючої організації, а також посадовою інструкцією і що укладається з цим працівником договорі (контракті) відповідно до Правил організації виробничого контролю.

Працівники служби виробничого контролю в установленому порядку беруть участь в розслідуванні причин аварій і нещасних випадків на небезпечних виробничих об'єктах.

Служба виробничого контролю комплектується кваліфікованими фахівцями, як правило, за профілем небезпечних виробничих об'єктів, що експлуатуються в організації - технологи, механіки, електрики, метрологи і т.д.

Працівник, відповідальний за здійснення виробничого контролю, повинен мати:

? вищу технічну освіту, що відповідає профілю виробничого об'єкта;

? стаж роботи не менше 3 років на відповідній роботі на небезпечному виробничому об'єкті галузі;

? посвідчення, яке підтверджує проходження атестації з промислової безпеки.

З метою прийняття узгоджених рішень щодо забезпечення промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів на підставі результатів виробничого контролю в експлуатуючих організаціях з чисельністю зайнятих на небезпечних виробничих об'єктах працівників більше 150 чоловік рекомендується створювати комісії виробничого контролю (КПК).

До їх складу доцільно включати керівників структурних підрозділів та найбільш кваліфікованих фахівців експлуатуючої організації. Персональний склад КПК визначається рішенням першого керівника експлуатуючої організації. Загальні заходи промислової безпеки |  Установка, реєстрація, технічний огляд посудин, дозвіл на їх експлуатацію

 Безпека технологічних процесів |  Вимоги до вихідних матеріалів |  Вентиляція виробничих приміщень |  Гігієнічні вимоги до висвітлення |  Види виробничого освітлення, нормування освітленості і вимоги до систем освітлення |  Ультрафіолетове опромінення і захист від нього |  Засоби і методи захисту від лазерних випромінювань |  Захист від вібрації |  Захист від шуму та ультразвуку |  Поняття про небезпечних виробничих об'єктах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати