Головна

Загальні заходи промислової безпеки

  1.  I. Загальні положення
  2.  I. Загальні правила
  3.  I. Загальні правила
  4.  I. Загальні приписи
  5.  I. Загальні рекомендації
  6.  I. Загальні відомості
  7.  I. Загальні відомості про курс

У Федеральному законі № 116-ФЗ встановлюються обов'язки організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, а також відповідні обов'язки їх працівників, зайнятих на небезпечному виробничому об'єкті.

Відповідно до вимог Федерального закону «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів» «організація, що експлуатує небезпечний виробничий об'єкт, зобов'язана:

? дотримуватися положень федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, а також нормативних технічних документів в галузі промислової безпеки;

? мати ліцензію на здійснення конкретного виду діяльності в галузі промислової безпеки, що підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства Російської Федерації;

? забезпечувати укомплектованість штату працівників небезпечного виробничого об'єкта відповідно до встановлених вимог;

? допускати до роботи на небезпечному виробничому об'єкті осіб, які відповідають відповідним кваліфікаційним вимогам та не мають медичних протипоказань до зазначеній роботі;

? забезпечувати проведення підготовки та атестації працівників в галузі промислової безпеки;

? мати на небезпечному виробничому об'єкті нормативні правові акти і нормативні технічні документи, що встановлюють правила ведення робіт на небезпечному виробничому об'єкті;

? організовувати і здійснювати виробничий контроль за дотриманням вимог промислової безпеки;

? забезпечувати наявність і функціонування необхідних приладів і систем контролю за виробничими процесами відповідно до встановлених вимог;

? забезпечувати проведення експертизи промислової безпеки будівель, а також проводити діагностику, випробування, огляд споруд і технічних пристроїв, застосовуваних на небезпечному виробничому об'єкті, в установлені строки та за висунутій в установленому порядку приписом федерального органу виконавчої влади в галузі промислової безпеки, або його територіального органу ;

? запобігати проникненню на небезпечний виробничий об'єкт сторонніх осіб;

? забезпечувати виконання вимог промислової безпеки до зберігання небезпечних речовин;

? розробляти декларацію промислової безпеки;

? укладати договір страхування ризику відповідальності за заподіяння шкоди при експлуатації небезпечного виробничого об'єкта;

? виконувати розпорядження та приписи федерального органу виконавчої влади в галузі промислової безпеки, його територіальних органів і посадових осіб, що віддаються ними відповідно до повноважень;

? припиняти експлуатацію небезпечного виробничого об'єкта самостійно або за рішенням суду в разі аварії або інциденту на небезпечному виробничому об'єкті, а також в разі виявлення нововиявлених обставин, що впливають на промислову безпеку;

? здійснювати заходи щодо локалізації та ліквідації наслідків аварій на небезпечному виробничому об'єкті, сприяти державним органам у розслідуванні причин аварії;

? брати участь в технічному розслідуванні причин аварії на небезпечному виробничому об'єкті, вживати заходів щодо усунення зазначених причин та профілактики подібних аварій;

? аналізувати причини виникнення інциденту на небезпечному виробничому об'єкті, вживати заходів щодо усунення зазначених причин та профілактики подібних інцидентів;

? своєчасно інформувати в установленому порядку федеральний орган виконавчої влади в галузі промислової безпеки, його територіальні органи, а також інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування та населення про аварію на небезпечному виробничому об'єкті;

? вживати заходів щодо захисту життя і здоров'я працівників у разі аварії на небезпечному виробничому об'єкті;

? вести облік аварій і інцидентів на небезпечному виробничому об'єкті;

? представляти у федеральний орган виконавчої влади в галузі промислової безпеки, або до його територіального органу інформацію про кількість аварій і інцидентів, причини їх виникнення та вжиті заходи. Поняття про небезпечних виробничих об'єктах |  Організація виробничого контролю

 Безпека технологічного обладнання та інструменту |  Безпека технологічних процесів |  Вимоги до вихідних матеріалів |  Вентиляція виробничих приміщень |  Гігієнічні вимоги до висвітлення |  Види виробничого освітлення, нормування освітленості і вимоги до систем освітлення |  Ультрафіолетове опромінення і захист від нього |  Засоби і методи захисту від лазерних випромінювань |  Захист від вібрації |  Захист від шуму та ультразвуку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати