На головну

В. П. Лушпи

ОХОРОНА ПРАЦІ

Навчальний посібник
 для членів комітетів (комісій) з охорони праці організацій

і уповноважених (довірених) осіб з охорони праці

професійних спілок чи інших

уповноважених працівниками

представницьких органів

Рекомендовано Департаментом умов і охорони праці

Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації

для навчання і перевірки знань з охорони праці,

включаючи навчання окремих категорій застрахованих,

і для використання в якості роздаткового матеріалу

Владивосток 2007

перелік

навчальних організацій співвиконавців Державного контракту №47-ПД від 09.07.2007 р по темі: «Організація і проведення навчання з охорони праці окремих категорій застрахованих в 2007 році на території Далекосхідного федерального округу».

 Амурська область
 1. Державна освітня установа початкової професійної освіти Амурської області «Професійне училище № 7»
 2. ГУ Амурської області «Навчальний інформаційно-методичний центр праці»
 3. Федеральне державне освітній заклад додаткової професійної освіти фахівців «Російська академія кадрового забезпечення агропромислового комплексу» Амурський філія
 4. Федеральне державне освітня установа вищої професійної освіти Далекосхідний державний аграрний університет
 5. Інженерно-технічний кооператив «Томь»
 6. Загальноосвітній заклад муніципальний Центр освіти м Зея
 Сахалинська область
 1. Державна освітня установа вищої професійної освіти Сахалінський державний університет
 Республіка Саха (Якутія)
 1. Державна освітня установа вищої професійної освіти Якутська державний університет ім. М. К. Аммосова. (Базовий регіональний центр охорони праці)
 2. Державна освітня установа «Навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства»
 3. ФГТУ ВПО Якутська державна сільськогосподарська академія. (Базовий регіональний центр з навчання та перевірку знань з охорони праці)
 4. Автономна некомерційна організація «Навчально-методичний центр по охороні праці»
 5. Державна освітня установа Інститут підвищення кваліфікації працівників освіти ім. С. Н. Донського
 Магаданська область
 1. Державна освітня установа «Магаданський політехнічний технікум»
 2. ГОУ початкової профосвіти Професійне училище № 11
 3. ФГТУ СПО «Магаданський аграрний технікум»
 4. ГОУ початкової профосвіти Професійний ліцей № 2
 Єврейська автономна область
 1. Навчально-методичний кабінет «Охорона праці» при Управлінні з питань праці уряду ЄАО
 Камчатський край
 1. ГУ Камчатський центр охорони праці
 Приморський край
 1. Муніципальне освітній заклад «Уссурійський центр охорони праці»
 2. ФГТУ ДПО Далекосхідний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців рибної промисловості і господарства
 3. Недержавне освітня установа «Находкінський центр охорони праці»
 4. НУДПО «Тихоокеанський регіональний інститут охорони праці»
 5. АНО «Далекосхідний регіональний центр охорони праці»
 6. ФГТУ ВПО «Приморський інститут державного та муніципального управління»
 Хабаровський край
 1. Далекосхідний філія Автономної некомерційної організації вищої професійної освіти Центросоюза РФ «Російський університет кооперації».
 2. Недержавне освітній заклад додаткової освіти «Навчальний пункт будівельників».
 3. Державна освітня установа «Хабаровський крайовий навчально-курсовий комбінат автомобільного транспорту».
 4. Крайовий державна установа додаткової професійної освіти «Хабаровський інститут підвищення кваліфікації кадрів в області екології та природокористування».
 5. Державна освітня установа вищої професійної освіти «Далекосхідна академія державної служби».
 Чукотський автономний округ
 1. Державна освітня установа початкової професійної освіти «Професійне училище № 3»

УДК 331.4: 658.382

Про 34

Охорона праці: Навчальний посібник для членів комітетів (комісій) з охорони праці організацій і уповноважених (довірених) осіб з охорони праці професійних спілок чи інших уповноважених працівниками представницьких органів / Овсянкин А. Д., Файнбург Г. З.; Під ред. проф. Г. З. Файнбург. - Изд. 8-е, испр. і дополн. - Владивосток, 2007, 376 с.

Цей навчальний посібник призначений для навчання з охорони праці і перевірки знань вимог охорони праці членів комітетів (комісій) з охорони праці організацій і уповноважених (довірених) осіб з охорони праці професійних спілок чи інших уповноважених працівниками представницьких органів і підготовлено відповідно до зразковими навчальними планами і програмою проведення навчання з охорони праці та подальшої перевірки знань вимог охорони праці працівників організацій, затвердженими Міністерством праці та соціального розвитку Росії Федерації від 17 травня 2004 р

Виклад ведеться відповідно до нової редакції Трудового кодексу Російської Федерації та іншими нормативно-правовими актами, що діють в Російській Федерації.

Навчальний посібник рекомендовано Департаментом умов і охорони праці Мінпраці Росії для навчання і перевірки знань з охорони праці, включаючи навчання окремих категорій застрахованих, і для використання в якості основної частини пакета навчальної та нормативної літератури, яка видається кожному, кого навчають.

Навчальний посібник призначений для використання в якості роздаткового матеріалу відповідно до вимог Державного контракту №47-ПД від 09.07.2007 року на виконання робіт, надання послуг по організації і проведенню навчання з охорони праці окремих категорій застрахованих в 2007 році на території Далекосхідного федерального округу і згідно з авторським договором від 25.06.2007 року про передачу невиключних прав на використання твору

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Н. Н. Карнаух,

Ю. І. Петров,

С. П. Ковальов,

А. А. Пориваєв,

В. П. Лушпи

ISBN © Овсянкин А. Д., Файнбург Г. З., 2007
 © Макет, оформлення ФГТУ ВПО пігмеї


Шановний читачу!

В останні три роки об'єднання освітніх установ Далекосхідного федерального округу активно удосконалює систему навчально-методичного забезпечення в навчанні з охорони праці окремих категорій застрахованих працівників. Поступово ми відійшли від видання об'ємних збірників нормативних документів в галузі охорони праці на паперових носіях і вперше в цьому році пропонуємо нашим слухачам навчальний посібник з охорони праці в комплекті з компакт-дисками.

Цей навчальний посібник на наш погляд є одним з кращих для навчання фахівців і керівників служб охорони праці організацій, керівників бюджетних установ, членів комітетів (комісій) з охорони праці організацій, уповноважених (довірених) осіб з охорони праці професійних спілок та інших уповноважених працівників представницьких органів .

Ми, сподіваємося, що цей навчальний посібник підвищить якість навчання з охорони праці, буде корисно не тільки в період навчання, але і в повсякденному житті в період самопідготовки. У доданих до неї компакт дисках Ви знайдете нормативні матеріали з охорони праці, електронний підручник, програму тестування отриманих знань. Ви можете постійно дистанційно удосконалювати знання і вміння з охорони праці, забезпечувати профілактичні заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійної захворюваності.

Навчальний посібник містить чотири основні розділи (основи охорони праці, управління охороною праці в організації, спеціальні питання забезпечення вимог охорони праці та безпеки виробничої діяльності, соціальний захист потерпілих на виробництві) і включає в себе 33 теми, зміст яких відповідає рекомендованим навчальним планам і програмам навчання з охорони праці окремих категорій застрахованих працівників в Далекосхідному федеральному окрузі Російської Федерації.

Перед Вами підсумок кропіткої роботи авторів, які провели апробацію навчального посібника в Пермському краї і підготували його для виконання державного контракту по темі: «Організація і проведення навчання з охорони праці окремих категорій застрахованих в 2007 році на території Далекосхідного федерального округу»,

Упевнений, що цей посібник надасть істотну практичну допомогу слухачам, які навчаються за програмою «Охорона праці».

Л. І. Болтянский, ректор

ФГТУ ВПО «Приморський інститут дер-

ного і муніципального управління »


зміст

зміст............................................................................................................ 7

ПЕРЕДМОВА до 8-го видання.................................................. ............. 15

ВСТУП.......................................................................................................... 17

Частина 1. Основи охорони праці.................................................. ................. 20

ТЕМА 1.1. Трудова діяльність людини....................................... 20

1.1.1. Загальні поняття про трудову діяльність людини.............................. 20

1.1.2. Загальні відомості про організм людини і його взаємодії з навколишнім середовищем 24

1.1.3. Умови праці.................................................. ...................................... 30

ТЕМА 1.2. Основні принципи забезпечення безпеки праці 34

1.2.1. Поняття «безпека праці».................................................. ............. 34

1.2.2. Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів....... 37

1.2.3. Поняття про гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин.. 40

1.2.4. Підрозділ шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людини 41

1.2.5. промислові отрути.................................................. ............................. 42

1.2.6. Основні принципи забезпечення безпеки праці......................... 43

ТЕМА 1.3. Основні принципи забезпечення охорони праці....... 44

1.3.1. Поняття «охорона праці».................................................. ....................... 44

1.3.2. Поняття соціально прийнятного ризику................................................ 45

1.3.3. Основні принципи забезпечення охорони праці.................................. 45

1.3.4. Компенсації за важку роботу і роботу з шкідливими або небезпечними умовами праці 47

1.3.5. Економічне забезпечення охорони праці........................................... 48

ТЕМА 1.4. Основні положення трудового права........................... 49

1.4.1. Основні поняття трудового права.................................................. .... 49

1.4.2. Міжнародні трудові норми Міжнародної організації праці, що регулюють трудові відносини 50

1.4.3. Основоположні принципи Конституції Російської Федерації, що стосуються питань праці 53

1.4.4. Трудовий кодекс Російської Федерації, федеральні закони та інші нормативні правові акти, що містять норми трудового права.................................................. ..................................... 55

1.4.5. Поняття трудового договору.................................................. ............... 56

1.4.6. Робочий час і час відпочинку.................................................. ............. 60

1.4.7. трудова дисципліна.................................................. ........................... 66

1.4.8. Правила внутрішнього трудового розпорядку........................................ 67

1.4.9. Норми трудового законодавства, що регулюють застосування праці жінок 68

1.4.10. Норми трудового законодавства, що регулюють застосування праці молоді 72

ТЕМА 1.5. Правові основи охорони праці........................................ 76

1.5.1. Правові джерела охорони праці.................................................. ..... 76

1.5.2. Правові джерела забезпечення здоров'я і безпеки людини на виробництві 78

1.5.3. Правові джерела захисту постраждалих на виробництві.............. 83

1.5.4. Державна політика в сфері охорони праці................................. 84

1.5.5. Гарантії права працівників на працю в умовах, що відповідають вимогам охорони праці 88

1.5.6. Дія локальних нормативних актів, що містять вимоги охорони праці 90

ТЕМА 1.6. Державне регулювання в сфері охорони праці 91

1.6.1. Правові основи державного управління охороною праці......... 91

1.6.2. Структура органів державного управління охороною праці...... 92

1.6.3. Органи державного нагляду за дотриманням трудового законодавства, охорони праці, безпеки виробничої діяльності.................................................. ........... 95

1.6.4. Державна експертиза умов праці та її функції.................... 97

1.6.5. Організація громадського контролю.................................................. 98

ТЕМА 1.7. Державні нормативні вимоги з охорони праці 103

1.7.1. Поняття про державні нормативні вимоги охорони праці 103

1.7.2. Порядок розробки і затвердження підзаконних нормативних правових актів, що містять державні нормативні вимоги охорони праці.................................................. .................... 104

1.7.3. Основні види підзаконних нормативних правових актів, що містять державні нормативні вимоги охорони праці...................................................................................................... 106

1.7.4. Технічні регламенти.................................................. .................... 114

ТЕМА 1.8. Обов'язки і відповідальність працівників щодо дотримання вимог охорони праці та трудового розпорядку.................................................. ................................ 116

1.8.1. Обов'язки працівника в сфері трудових відносин та охорони праці 116

1.8.2. Відповідальність працівника в сфері трудових відносин та охорони праці 117

ТЕМА 1.9. Обов'язки і відповідальність посадових осіб за дотримання вимог законодавства про працю та про охорону праці.................................................. ........ 120

Частина 2. Основи управління охороною праці в організації........ 123

ТЕМА 2.1. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці 123

2.1.1. Основні права і обов'язки роботодавця в сфері трудових відносин та охорони праці 123

2.1.2. Служба (фахівець) охорони праці організації та її (його) функції 128

ТЕМА 2.2. Управління внутрішньої мотивацією працівників на безпечну працю і дотримання вимог охорони праці.................................................. ............................ 133

2.2.1. Людський фактор в охороні праці.................................................. 133

2.2.2. Поняття «культура охорони праці».................................................. .... 134

2.2.3. Побудова системи заохочень.................................................. ....... 136

2.2.4. Всесвітній день охорони праці.................................................. .......... 138

ТЕМА 2.3. Організація системи управління охороною праці.. 140

2.3.1. Загальні поняття сучасної теорії систем управління................... 140

2.3.2. Політика, цілі і завдання корпоративного управління охороною праці 142

2.3.3. Орієнтовна структура і зміст основних документів СУОП.... 143

2.3.4. Ідентифікація небезпек і оцінка ризиків....................................... 144

2.3.5. Аналіз ефективності СУОП з боку керівництва...................... 145

2.3.6. Проведення коригувальних заходів....................................... 146

ТЕМА 2.4. Соціальне партнерство роботодавця і працівників у сфері охорони праці 147

2.4.1. Працівники та їх довірені особи.................................................. ....... 147

2.4.2. Комітети (комісії) з охорони праці................................................ 148

2.4.3. Уповноважені (довірені) особи з охорони праці....................... 154

2.4.4. Планування робіт з охорони праці................................................. 160

2.4.5. Колективний договір і угода з охорони праці...................... 161

ТЕМА 2.5. Атестація робочих місць за умовами праці............ 164

2.5.1. Цілі, завдання та порядок проведення атестації робочих місць........... 164

2.5.2. Підведення підсумків, аналіз та планування заходів................ 166

2.5.3. Обгрунтування пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими і небезпечними умовами праці 168

ТЕМА 2.6. Розробка інструкцій з охорони праці для працівника 180

2.6.1. Призначення інструкцій. Вихідні дані для розробки.............. 180

2.6.2. Структура інструкцій і зміст розділів................................... 183

ТЕМА 2.7. Організація навчання з охорони праці і перевірки знань вимог охорони праці працівників організацій.................................................. ............................. 186

2.7.1. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення навчання працівників... 186

2.7.2. Обов'язки працівників щодо проходження навчання......................... 187

2.7.3. Організація навчання з охорони праці і перевірки знань вимог охорони праці робітників 187

2.7.4. Організація навчання з охорони праці і перевірки знань вимог охорони праці керівників і фахівців 189

2.7.5. Види і зміст інструктажів працівників з охорони праці...... 190

ТЕМА 2.8. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту 193

2.8.1. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення працівників засобами індивідуального захисту 193

2.8.2. Класифікація засобів індивідуального захисту, вимоги до них. 195

2.8.3. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту 196

ТЕМА 2.9. Основи попередження професійної захворюваності 203

2.9.1. Види найбільш поширених професійних захворювань і причини їх виникнення 203

2.9.2. Основні превентивні заходи щодо профілактики професійних захворювань 203

2.9.3. Професійна придатність і профвідбір.................................... 204

2.9.4. Попередні (при прийомі на роботу) і періодичні медичні огляди 205

2.9.5. Безкоштовне забезпечення працівників молоком і лікувально-профілактичним харчуванням 208

2.9.6. Санітарно-побутове та лікувально-профілактичне забезпечення працівників 210

ТЕМА 2.10. Документація і звітність з охорони праці......... 215

2.10.1. Перелік необхідної документації з охорони праці................. 215

2.10.2. Звітність і форми звітних документів з охорони праці.......... 220

ТЕМА 2.11. Сертифікація організації робіт з охорони праці 224

Частина 3. Спеціальні питання забезпечення вимог охорони праці та безпеки виробничої діяльності.................................................. ......................................... 230

ТЕМА 3.1. Основи попередження виробничого травматизму 230

3.1.1. Основні причини виробничого травматизму.......................... 230

3.1.2. Основні принципи захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів 231

3.1.3. Основні види засобів колективного захисту.................................... 232

ТЕМА 3.2. Технічне забезпечення безпеки будівель і споруд, обладнання та інструменту, технологічних процесів................................................. 236

3.2.1. Безпека будівель і споруд, включаючи транспортні шляхи..... 236

3.2.2. Безпека технологічного обладнання та інструменту.......... 239

3.2.3. Безпека технологічних процесів.......................................... 242

ТЕМА 3.3. Засоби колективного захисту: вентиляція, освітлення, захист від шуму і вібрації 243

3.3.1. Вентиляція виробничих приміщень......................................... 243

3.3.2. Гігієнічні вимоги до висвітлення............................................. 247

3.3.3. Види виробничого освітлення, нормування освітленості і вимоги до систем освітлення 248

3.3.4. Ультрафіолетове опромінення і захист від нього................................. 251

3.3.5. Засоби і методи захисту від лазерних випромінювань............................ 252

3.3.6. Засоби і методи захисту від електромагнітних полів.................... 253

3.3.7. Захист від вібрації.................................................. ........................... 253

3.3.8. Захист від шуму та ультразвуку.................................................. .......... 256

ТЕМА 3.4. Небезпечні виробничі об'єкти і забезпечення промислової безпеки 258

3.4.1. Поняття про небезпечних виробничих об'єктах.............................. 258

3.4.2. Загальні заходи промислової безпеки............................ 260

3.4.3. Організація виробничого контролю......................................... 262

3.4.4. Основні заходи щодо забезпечення безпеки посудин під тиском 265

3.4.5. Основні заходи щодо забезпечення безпеки підйомних механізмів 268

3.4.6. Основні заходи щодо забезпечення безпеки газового господарства 272

ТЕМА 3.5. Організація безпечного виконання робіт з підвищеною небезпекою 276

3.5.1. Перелік робіт з підвищеною небезпекою........................................ 276

3.5.2. Порядок оформлення допуску до робіт з підвищеною небезпекою 278

ТЕМА 3.6. Загальні вимоги електробезпеки..................... 280

3.6.1. Статистика електротравматизму.................................................. ......... 280

3.6.2. Нормативно-технічна документація.............................................. 281

3.6.3. Дія електричного струму на організм........................................ 281

3.6.4. Фактори, що визначають результат ураження........................................ 282

3.6.5. Класифікація приміщень (умов робіт) за небезпекою ураження електричним струмом 285

3.6.6. Засоби захисту, що використовуються в електроустановках....................... 286

3.6.7. Організація безпечної експлуатації електроустановок................. 290

3.6.8. Організаційні заходи, що забезпечують безпеку робіт 293

3.6.9. Технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт зі зняттям напруги 294

3.6.10. Технічні способи і засоби забезпечення електробезпеки 294

3.6.11. Захист від непрямих дотиків................................................ 300

ТЕМА 3.7. Забезпечення пожежної безпеки........................... 304

3.7.1. Основні законодавчі та нормативні правові акти............... 304

3.7.2. Основні джерела запалювання.................................................. ......... 304

3.7.3. Небезпечні фактори пожежі та вибуху.................................................. .... 306

3.7.4. Основні принципи пожежної безпеки..................................... 307

3.7.5. Завдання пожежної профілактики.................................................. ........ 309

3.7.6. Системи пожежної захисту.................................................. ................ 310

3.7.7. Категорирование приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки 311

3.7.8. Засоби оповіщення та гасіння пожеж.......................................... 312

3.7.9. Евакуація людей під час пожежі.................................................. ............ 315

3.7.10. Обов'язок і відповідальність роботодавця в галузі пожежної безпеки 316

ТЕМА 3.8. Забезпечення безпеки працівників в аварійних ситуаціях 318

3.8.1. Основні заходи щодо попередження аварійних ситуацій і забезпечення готовності до них 318

3.8.2. Визначення можливого характеру і масштабу аварійних ситуацій і пов'язаних з ними ризиків у сфері охорони праці 320

3.8.3. Планування і координація заходів в разі аварійної ситуації в робочій зоні 321

3.8.4. Проведення регулярних тренувань з попередження аварійних ситуацій, забезпечення готовності до них і реагування................................................................................................................ 324

Частина 4. Соціальний захист постраждалих на виробництві..... 326

ТЕМА 4.1. Загальні правові засади відшкодування заподіяної шкоди 326

4.1.1. Правові основи відшкодування шкоди потерпілому......................... 326

4.1.2. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян 328

4.1.3. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди.................. 330

4.1.4. Відшкодування моральної шкоди.................................................. .......... 333

ТЕМА 4.2. Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійних захворювань.............................. 335

4.2.1. Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівника при виконанні ним трудових обов'язків 335

4.2.2. Часткове використання страхувальниками страхових внесків на профілактику страхових випадків 339

4.2.3. Забезпечення по страхуванню.................................................. ............ 341

4.2.4. Медична, соціальна та професійна реабілітація постраждалих працівників 347

ТЕМА 4.3. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві 349

4.3.1. Загальне поняття про нещасні випадки на виробництві..................... 349

4.3.2. Нещасні випадки на виробництві, підлягають розслідуванню... 350

4.3.3. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві........... 353

4.3.4. Оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків на виробництві та їх облік 359

ТЕМА 4.4. Порядок розслідування та обліку професійних захворювань 363

4.4.1. Загальне поняття про професійні захворювання............................ 363

4.4.2. Порядок розслідування та обліку гострих професійних захворювань (отруєнь) 363

4.4.3. Порядок розслідування обставин і причин виникнення професійного захворювання 367

ТЕМА 4.5. Організація першої допомоги потерпілим на виробництві 370

4.5.1. Роль першої допомоги постраждалим.................................................. . 370

4.5.2. Основні рекомендації по наданню першої допомоги потерпілим 371

4.5.3. Основні вимоги до персоналу з надання першої допомоги постраждалим 373

висновок....................................................................................................... 374

ПЕРЕДМОВА
 до 8-го видання

Світова практика свідчить, що суттєві матеріальні і моральні втрати, викликані виробничим травматизмом і професійної захворюваності, багато в чому пов'язані з неправильними діями працівників, в тому числі потерпілими.

Оскільки навчання охорони праці працівників відноситься до числа найважливіших профілактичних заходів щодо запобігання виробничому травматизму та професійної захворюваності, то стаття 225 «Навчання і професійна підготовка в галузі охорони праці» Трудового кодексу Російської Федерації починається зі слів: «Усі працівники, в тому числі керівники організацій, а також роботодавці - індивідуальні підприємці, зобов'язані проходити навчання з охорони праці та перевірку знань вимог охорони праці ... ».

Федеральний закон від 24 липня 1998 № 125-ФЗ «Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» також вимагає навчання з охорони праці окремих категорій застрахованих.

Для підвищення якості навчання і дієвості знань працівників в області охорони праці потрібне відповідне методичне забезпечення - різні навчальні посібники, які, починаючи з 1998 року, розробляються і видаються Пермським обласним центром охорони праці. За ці роки навчальні та навчально-методичні посібники цього центру, офіційно видаються Пермським державним технічним університетом заслужено, завоювали російський ринок, відомі і користуються популярністю за межами Російської Федерації в провідних країнах СНД.

Настоящееучебное посібник «ОХОРОНА ПРАЦІ: Навчальний посібник для членів комітетів (комісій) з охорони праці організацій і уповноважених (довірених) осіб з охорони праці професійних спілок чи інших уповноважених працівниками представницьких органів» (так звана «жовта книга») було розроблено ще в 2000 році , пройшло успішну апробацію та незалежну експертизу, витримало кілька редакцій і видань, користується популярністю.

У зв'язку з постійними змінами в законодавстві щорічно даний навчальний посібник виправлялися і доповнювався.

Справжнє 8-те видання даного навчального посібника для навчання з охорони праці і перевірки знань вимог охорони праці членів комітетів (комісій) з охорони праці організацій і уповноважених (довірених) осіб з охорони праці професійних спілок чи інших уповноважених працівниками представницьких органів, виправлене і доповнене раніше відповідно до зразковими навчальними планами і програмою проведення 40-годинного навчання з охорони праці та подальшої перевірки знань вимог охорони праці працівників організацій, затвердженими Міністерством праці та соціального розвитку Російської Федерації від 17 травня 2004 року, приведено у відповідність зі змістом нової редакції Трудового кодексу РФ та інших нормативних правових актів, що діють на 1 липня 2007 року.

При цьому ми максимально прагнули дотримати спадкоємність викладу і зберегти все успішно апробовані багаторічним досвідом педагогічні «знахідки» і легкість читання і засвоєння матеріалу.

Навчальний посібник, безумовно, буде корисно і викладачам охорони праці та промислової безпеки, студентам і слухачам різних курсів, організаторам управління охороною праці, всім, хто займається самопідготовкою.

Редактор серії навчальних посібників з охорони праці,
 проф. Г. З. Файнбург Навчально-методичне забезпечення дисципліни |  ВСТУП

 Загальні поняття про трудову діяльність людини |  Умови праці |  ТЕМА 1.2. Основні принципи забезпечення безпеки праці |  Поняття про гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин |  промислові отрути |  Основні принципи забезпечення безпеки праці |  ТЕМА 1.3. Основні принципи забезпечення охорони праці |  Поняття соціально прийнятного ризику |  Основні принципи забезпечення охорони праці |  Компенсації за важку роботу і роботу з шкідливими або небезпечними умовами праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати