На головну

Тема 3.6. Облік витрат на комерційну діяльність

  1.  I період. Основна діяльність. 1859-1962 роки
  2.  IV Збутова діяльність підприємства
  3.  IV. Мова і діяльність
  4.  V. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРЕВИЩУЄ ЮРИДИЧНО
  5.  V. Господарська і фінансова діяльність
  6.  VI Управління маркетинговою діяльністю
  7.  VI. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРЕВИЩУЄ ПОЛІТИЧНО

1) Основні поняття і види оцінки готової продукції

2) Документальне оформлення відвантаження та реалізації готової продукції

3) Облік витрат

4) Синтетичний облік готової продукції та її продажу

Основні поняття і види оцінки готової продукції

Готова продукція- кінцевий продукт виробничого процесу підприємства. Це вироби і продукти, цілком закінчені обробкою на даному підприємстві, відповідають вимогам стандартів і технічним умовам, прийняті відділом технічного контролю і здані на склад готової продукції. Аналітичний облік готової продукції здійснюється за окремими її видами місцях зберігання. Підставою для оприбуткування продукції служать накладні на надходження продукції на склад або інші первинні документи, а для списання документи на відвантаження, квитанції про прийом продукції іншими підприємствами або розрахункові документи.

Види оцінки готової продукції:

· По фактичної виробничої собівартості - використовується в основному на підприємствах індивідуального виробництва, що випускають велике унікальне устаткування і транспортні засоби;

· За неповною (скороченої) виробничої собівартості продукції, яка обчислюється без загальногосподарських витрат;

· За оптовими цінами реалізації. Відхилення фактичної собівартості продукції враховують на окремому аналітичному рахунку;
 за плановою (нормативною) виробничою собівартістю, яка виступає в якості твердої облікової ціни (при використанні рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)»). Гідність цього способу оцінки готової продукції полягає в забезпеченні єдності оцінки в плануванні та обліку;

· По вільними відпускними цінами і тарифами, збільшеним на суму податку на додану вартість, - при виконанні одиничних замовлень і робіт;

· По вільними ринковими цінами (роздрібними цінами) - при обліку товарів, що реалізуються через роздрібну мережу.

  Облік втрат шлюбу |  Облік витрат на продаж

 Форми і системи оплати праці. Погодинна і відрядна форма |  Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці |  Утримання і відрахування з заробітної плати |  Документальне оформлення руху матеріалів |  Синтетичний облік матеріалів |  Облік витрат на виробництво |  Класифікація витрат на виробництво |  Методи обліку витрат на виробництво. Позамовний і Попередільний методи |  Нормативний і попроцессний методи |  Облік витрат і калькулювання продукції допоміжних виробництв |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати