На головну

розрахунки чеками

  1.  quot; § 6. Розрахунки дорученнями про переведення без відкриття банківського рахунку 1 сторінка
  2.  quot; § 6. Розрахунки дорученнями про переведення без відкриття банківського рахунку 2 сторінка
  3.  quot; § 6. Розрахунки дорученнями про переведення без відкриття банківського рахунку 3 сторінка
  4.  quot; § 6. Розрахунки дорученнями про переведення без відкриття банківського рахунку 4 сторінка
  5.  quot; § 6. Розрахунки дорученнями про переведення без відкриття банківського рахунку 5 сторінка
  6.  quot; § 6. Розрахунки дорученнями про переведення без відкриття банківського рахунку 6 сторінка
  7.  quot; § 6. Розрахунки дорученнями про переведення без відкриття банківського рахунку 7 сторінка

Чек -цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю. чекодавцем є особа (юридична або фізична), що мають грошові кошти в банку, яким він вправі розпоряджатися шляхом виставлення чеків. чекодержателем - Особа (юридична або фізична), на користь якої виданий чек, платником - банк, у якому знаходяться грошові кошти чекодавця. Порядок та умови використання чеків в платіжному обороті регулюються Цивільним кодексом РФ, а в частині їм не регульованої - іншими законами і встановлюваними згідно з ними банківськими правилами. Чеки, що випускаються кредитними організаціями, можуть застосовуватися в міжбанківських розрахунках на підставі договорів, що укладаються з клієнтами, в міжбанківських угод про розрахунки чеками відповідно до внутрішньобанківськими правилами проведення операцій з чеками, що розробляються кредитними організаціями та визначають порядок і порядок використання чеків. Внутрішньобанківські правила проведення операцій з чеками, що визначають порядок і умови їх використання, повинні передбачати:

1.Форма чека, перелік його реквізитів (обов'язкових, додаткових) та порядок заповнення чека

2.перечень учасників розрахунків даними чеками

3.Срок пред'явлення чеків до оплати

4. умови оплати чеків

5.веденіе розрахунків і склад операцій по чекообороту

6.бухгалтерское оформлення операцій з чеками

7. порядок архівування чеків

  Розрахунки за акредитивами |  готівкові розрахунки

 Порядок дій при оформленні касових документів |  Прийом готівки в касу |  Видача готівки з каси |  Ведення касової книги |  КАСОВА КНИГА НА 2001 р |  інвентаризація |  Інвентаризації готівкових грошових коштів, |  Розрахункові відносини підприємств |  Порядок відкриття та оформлення розрахункового рахунку |  Розрахунки платіжними дорученнями |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати