Головна

Яку відповідальність несе працівник, якщо за його провини зіпсоване обладнання?

  1. Адміністративна відповідальність
  2. Відповідальність
  3. Відповідальність
  4. Відповідальність за ведення діловодства
  5. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.
  6. Відповідальність за порушення вимог з ОП
  7. Відповідальність за порушення вимог з охорони праці

а) адміністративну;

б) дисциплінарну;

в) матеріальну;

63. Норма тривалості робочого часу працівників не може перевищувати:

а) 36 годин на тиждень;

б) 41 годину на тиждень;

в) 40 годин на тиждень.

64. В який термін з дня прийняття на роботу працівник повинен пройти навчання з охорони праці:

а) не пізніше 1 року;

б) не пізніше 1 місяця;

в) не пізніше 1 тижня;

65. Протягом якого часу комісія з розслідування обставин та причин нещасного випадку ,з летальним закінченням ,повинна скласти акт за формою Н-1:

а) 10 діб;

б) 5 діб;

в) 3 діб;

66. Що може статися з працівником внаслідок багаторазової, тривалої дії на його організм шкідливих виробничих чинників:

а) виробнича травма;

б) професійне захворювання;

в) професійне отруєння;

67. Не пізніше якого терміну, працівникам, що стають до роботи вперше, оформляється трудова книжка:

а) 15 днів;

б) 10 днів;

в) 5 днів;

68. Чи мають право приймати на роботу осіб молодше 16 років:

а) так;

б) ні;

в) так, за письмовою згодою батьків.

69. До якого класу умов праці відноситься ваша професія:

а) оптимальні умови;

б) шкідливі умови;

в) допустимі умови;

70. Виходячи з принципів гігієнічної класифікації, умови праці поділяються:

а) 2 класи;

б) 6 класів;

в) 4 класи.

71. Шкідливі виробничі фактори шум та вібрація за характером впливу відносяться до:

а) хімічних;

б) фізичних;

в) біологічних.

72. Виробнича санітарія - це:

а) наука, яка вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього

середовища на організм працівника;

б) це система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійних захворювань та отруєнь;

в) система метеорологічних умов, засобів і процесів виробництва,

які впливають на здоров'я людини.

73. Із перелічених засобів захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів виберіть колективні:

а) заземлення, вентиляція, огородження;

б) рукавиці, каска;

в) навушники, окуляри;

74. Заміри показників вологості повітря проводяться таким приладом:

а) анемометр;

б) термометр;

в) гігрометр.

75. Хто зобов'язаний забезпечити безпечні умови проведення навчально - виховного процесу, зокрема виробничого навчання:

а) профспілковий комітет;

б) інженер з охорони праці;

в) власник;

г) майстер виробничого навчання.

76. Що повинен зробити працівник, коли, не за його вини, вийшов з ладу спецодяг:

а) працівник повинен придбати спецодяг за свої кошти;

б) власник повинен видати новий спецодяг, але за кошти працівника;

в) власник зобов'язаний замінити його за свій рахунок;

г) власник повинен видати спецодяг, який був в ужитку до закінчення строку носіння.

77. Шкідливі речовини аміак та хлор за характером впливу відносяться до:

а) загально токсичних;

б) подразнювальних;

в) канцерогенних;

г) мутагенних.

78. До шкідливих фізичних факторів належить:

а) температура, вологість, випромінювання;

б) інфекційні захворювання;

в) монотонна праця.

79. Нормою виробничого шуму вважається рівень звуку до:

а) 85 дБ;

б)100 дБ;

в) 180 дБ.

80. Одиниця рівня сили звуку прийнята на честь фізика:

а) Белла;

б) Патона;

в) Бекереля;

г) Ньютона.

81. За величиною ГДК у повітрі робочої зони шкідливі речовини поділяються на:

а) 2 класи;

б) 8 класів;

в) 6 класів;

г) 4 класів.

82. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), що видаються працівникам вважаються власністю:

а) працівника;

б) підприємства;

в) держави.

83. Чи можуть працівники відлучатися з роботи під час перерви для відпочинку:

а) не можуть;

б) можуть, але з дозволу власника;

в) можуть, але з дозволу безпосередньо керівника робіт;

г) можуть на свій розсуд.

84. Що характеризує коефіцієнт якості випромінювання:

а) біологічні наслідки опромінення;

б) іонізуючу здатність;

в) проникаючу здатність;

г) дозу опромінення.

85. Найнебезпечнішим для організму людини є такий виробничий шум:

а) низькочастотний;

б) середньо частотний;

в) високочастотний.

86. Мікроорганізми, бактерії, інфекційні захворювання - це шкідливі фактори виробничого середовища:

а) фізичні;

б) біологічні;

в) хімічні.

87. Система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійним захворюванням і отруєнням - це:

а) виробнича санітарія;

б) гігієна праці;

в) фізіологія праці.

88. Спеціальне віброзахисне взуття, рукавиці з м'якими надолонниками, пружнодемфіруючі прокладки та пластини для обхвату вібруючих рукояток та деталей - це:

а) засоби колективного захисту від вібрації;

б) засоби індивідуального захисту від вібрації;

в) заходи боротьби з вібрацією.

89. Засоби захисту від іонізуючого випромінювання:

а) ізоляція, огородження джерел випромінювання, обмеження часу перебування в радіаційно-небезпечній зоні, дистанційне керування, сигналізація та контроль, ЗІЗ;

б) кондиціонування повітря, ізоляція, герметизація, знаки безпеки, ЗІЗ;

в) блокування, використання засобів індивідуального захисту, вентиляція.

90. З метою створення і автоматичного підтримування у приміщеннях незалежно від зовнішніх умов постійних або змінних за відповідною програмою температури, вологості, найбільш придатних для людини та нормального проходження технологічного процесу, застосовується:

а) вентиляція;

б) кондиціонування;

в) опалення та вентиляція.

91. Яким працівникам безкоштовно видається лікувально-профілактичне харчування:

а) які зайняті на роботах в нічні зміни;

б) у дні хвороби працівника;

в) працівникам, які зайняті на роботах з особливо тяжкими та шкідливими умовами праці.

92. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів вручну для жінок при підійманні та переміщенні вантажів з чергуванням з іншою роботою становлять:

а) 10 кг;

б) 7 кг;

в) 11,5 кг.

93. Фізичні та нервово-психічні перевантаження, пов'язані з тяжкою, монотонною працею - це шкідливі фактори виробничого середовища:

а) фізичні;

б) біологічні;

в) психофізіологічні.

94. Наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм працівників з метою розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на створення найбільш сприятливих умов праці, забезпечення здоров'я та високого рівня працездатності людини - це:

а) гігієна праці;

б) виробнича санітарія;

в) фізіологія праці.

95. Яким чином впливає шум і вібрація на людину:

а) підвищує працездатність;

б) поліпшує загальний стан здоров'я;

в) виникає головний біль, поганий сон, зниження працездатності.

96. Людиною сприймаються частоти коливання звуку в таких межах:

а) 9-10000 Гц;

б) 12-15000 Гц;

в) 16-20000 Гц.Під час роботи на комп'ютері шкідливими і небезпечними | У теплий період року швидкість руху повітря в виробничих

Акт про нещасний випадок на підприємстві за формою Н-1 | Порогові значення змінного та постійного струму | Якій кваліфікаційній групі з електробезпеки буде відповідати дане визначення? | Державний комітет України з питань технічного регулювання | Для гасіння пожеж у бібліотеках, монетних дворах повинні | Якою вогнегасильною речовиною можна гасити електрообладняння під напругою? | До якого класу умов праці відноситься ваша професія? | Чи дозволяється залучати працівників молодше 18 років до робіт у вихідні дні? | Що характеризує коефіцієнт якості випромінювання? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати