Головна

Журнал протоколів перевірки знань

  1. B.1. Книги и журналы, специализирующиеся на FreeBSD
  2. III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СМИ
  3. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
  4. IV. Права и обязанности аккредитованных журналистов
  5. V. Узагальнення та систематизація знань
  6. А) Контроль знань на семінарських заняттях.
  7. Акт перевірки стану охорони праціна "__" ___ 20 __ року

Розпочато "___"___ 20__ р

Закінчено "___"___ 20__р

Форма журналу

№ п/п П.І. П., обіймана посада (спеціальність), стаж роботи на цій посаді Дата попередньої перевірки, група з електробезпеки Дата і причина перевірки, група з електробезпеки Тема перевірки (охорона праці, пожежна безпека, технологія робіт) Рішення комісії (знає/ не знає) Дата наступної перевірки Підпис особи, що проходить перевірку
Коваль Іван Петрович, електрик, з 15.03.2008 05.05.2008 IV група до 1000 В 05.05.2009 IV група до 1000 В Закон-во про охорону праці. Правила пожежної безпеки, правила тех. експлуатації Знає     Знає   Знає 05.05. 2010 Коваль

Голова комісії ___

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)

Члени комісії: ___ ___

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)

11.3. Протоколи опору заземлення або занулення, заміри опору ізоляції освітлювальної та силової електромережі

Перевірка стану стаціонарного обладнання й електропроводки аварійного, евакуаційного та робочого освітлення, випробування та вимірювання опору ізоляції проводів, кабелів і заземлювальних пристроїв треба проводити під час уведення в експлуатацію мережі електричного освітлення, надалі - не рідше одного разу на три роки(п.6.11.17 ПТЕЕС).

Усе електрообладнання (корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників, електрощитів тощо) підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог ПУЕ.

Заміри опору ізоляції освітлювальної та силової електромереж мають проводитися один раз на рікспеціалізованими підприємствами і організаціями, які мають на це право. Наслідки перевірки повинні оформлятися актом (4.4.23. ІШБ для закладів освіти).

11.4. Експлуатація електрозахисних засобів

З метою запобігання або зменшення впливу на працюючих шкідливих і небезпечних виробничих чинників застосовують засоби колективного та індивідуального захисту.

Під час обслуговування електроустановок повинні застосовуватися засоби захисту від ураження електричним струмом (електрозахисні засоби), від впливу електричного поля, а також засоби індивідуального (далі - ЗІЗ) та колективного захисту.

Ізолювальні електрозахисні засоби поділяються на основні й додаткові.

Основні електрозахисні засоби для роботи в електроустановках до 1000 В включно Додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках до 1000 В включно
Ізолювальні штанги Ізолювальні кліщі Електровимірювальні кліщі Покажчики напруги Діелектричні рукавички Інструмент з ізолювальним покриттям Діелектричне взуття Діелектричні килими Ізолювальні підставки Захисні огородження (щити, ширми) Переносні заземлення Плакати і знаки безпеки Інші засоби захисту

Усі електрозахисні засоби, що перебувають в експлуатації, повинні мати інвентарні номери, за винятком захисних касок, діелектричних килимів, ізолювальних підставок, плакатів і знаків безпеки, захисних огороджень, а також штанг, які застосовують для перенесення і вирівнювання потенціалів.

Допускається використовувати для електрозахисних засобів і запобіжних поясів номери, які надали підприємства, що їх виготовляли.

В підрозділах закладу, які застосовують засоби захисту, необхідно вести «Журнал обліку та зберігання засобів захисту». Наявність і стан усіх засобів захисту повинні перевірятись періодичним оглядом не рідше 1 разу на б місяців працівником, який відповідає за їхній стан, із записом результатів огляду в журнал.

Засоби захисту, що видані для індивідуального користування, також необхідно зареєструвати в журналі.

Засоби захисту, крім ізолювальних підставок, діелектричних килимів, переносних заземлень, захисних огороджень, плакатів і знаків безпеки, необхідно випробовувати згідно з нормами експлуатаційних випробувань.Електрогосподарство | Журнал обліку та зберігання засобів захисту

Розподілу травм за ступенем тяжкості | Акт про нещасний випадок, що стався з учнем | Причини нещасного випадку | Реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами | Система роботи з безпеки життєдіяльності з учнями та вихованцями | ІІІ етап | IV етап | Реєстрації нещасних випадків побутового характеру з учнями навчального закладу | Управління ресурсами | Примірний перелік робіт з поточного ремонту будівель і споруд |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати