На головну

Графік проведення навчання з питань охорони праці працівників навчального закладу

  1. II. Вимоги безпеки під час проведення практичних занять у кабінеті (лабораторії) біології загальноосвітнього навчального закладу
  2. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
  3. III. Основні правила та обов'язки працівників
  4. IV. Пояснення та усвідомлення навчального матеріалу
  5. V. Державні стандарти України з безпеки праці
  6. VI. Орієнтовний перелік питань при підготовці до екзамену
  7. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
№ п/п Категорія працівників Термін проведення Підстава
  Посадові особи - члени постійно діючої комісії перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Планово - один раз на три роки     За наказом відділу (управління) освіти
  Всі працівники навчального закладу     Планово - один раз на три роки     За наказом керівника навчального закладу
  Новопризначені працівники   Під час проведення первинного інструктажу на робочому місці   За наказом керівника навчального закладу
    Працівники, які виконують роботу з підвищеною небезпекою: члени комісії працівники       Один раз на три роки Один раз на рік     За наказами відділу (управління) освіти та керівника навчального закладу
  Новоприйняті працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою   Один раз на рік   За наказом керівника навчального закладу

Орієнтовний зразок наказу

__________________________________

(назва навчального закладу)

НАКАЗ

від «____» __________20 ___ №________

Про організацію навчання і перевірки знань

з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року №304 та наказу відділу (управління) освіти від «___» ______ 20___року №___ «Про проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах освіти»

НАКАЗУЮ:

1.___________________________________________________________________ Відповідальному за організацію роботи з охорони праці________________________________________ організувати з ____ по ____ 20___ року навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками навчального закладу.

2. Затвердити склад постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (додаток 1).

3. Постійно діючій комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності:

3.1. Провести навчання та перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до графіка (додаток 2).

3.2. Розробити та затвердити програму навчання, навчально-тематичний план, перелік питань для перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності (додаток 3, 4).

3.3. Розробити та затвердити екзаменаційні тестові завдання з охорони праці, безпеки життєдіяльності для перевірки знань.

3.4. Оформити протоколи перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та зберігати їх в службі охорони праці, безпеки життєдіяльності не менше п'яти років (додаток 5).

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ________________________

підпис П.І. Пб. директора

Додаток 1
до наказу по

_____________________

(назва навчального закладу)
від«_ »__ 20___ року №Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці | Члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Права працівників служби охорони праці, безпеки життєдіяльності | Організація роботи служби охорони праці, безпеки життєдіяльності | ПРОФСПІЛКИ | Управління документацією | Журнали | Про організацію роботи з охорони праці | З питань збереження життя і здоров'я учнів | Компетентність і підготовка | Загальні положення | Організація навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці в закладі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати