На головну

Електробезпека

  1. I. Електробезпека.
  2. Глава 3.3. Електробезпека
  3. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
  4. Електробезпека
  5. Електробезпека
  6. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
  7. Електробезпека
1. Як класифікують приміщення за ступенем небезпеки ураження людини електричним струмом ?
2. До яких основних нестандартних процесів в організмі людини призводить протікання електричного струму?
3. Класифікація електричних травм.
4. Місцеві електричні травми. Умови виникнення місцевих електричних травм.
5. Види місцевих електричних травм.
6. Електричні удари. Умови виникнення електричних ударів.
7. Види електричних ударів. Зупинка дихання.
8. Види електричних ударів. Фібріляція серця.
9. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електричним струмом.
10. Наведіть порогові значення величини електричного струму відносно ступеню ураження людини електричним струмом.
11. Яка схема трифазної електричної мережі з глухозаземленою нейтраллю джерела живлення ?
12. Наведіть схему трифазної електричної мережі з ізольованою нейтраллю джерела живлення.
13. Які існують типи напруг у трифазних електричних мережах. Співвідношення між напругами у трифазних електричних мережах.
14. Які існують схеми включення людини в електричний ланцюг ?
15. Навести схему двофазного включення людини у трифазній електричній мережі.
16. Навести схему однофазного включення людини у трифазній електричній мережі.
17. Провести порівняльний аналіз небезпеки ураження при двофазному та однофазному включенні людини в електричну мережу.
18. Які методи захисту працюючих застосовують в електроустановках ?
19. Викладіть суть методу застосування необхідного типу ізоляції. Класифікація типів ізоляції.
20. У чому полягає метод забезпечення недоступності струмоведучих частин електроустановки ?
21. Викладіть суть методу електричного розподілу мереж.
22. Викладіть суть та область застосування методу застосування малих напруг.
23. Захисне заземлення. Визначення, область застосування.
24. Принцип дії захисного заземлення.
25. Види захисних заземлюючи пристроїв.
26. Викладіть принцип дії виносного захисного заземлення.
27. Викладіть принцип дії контурного захисного заземлення.
28. Алгоритм розрахунку захисного заземлюючого пристрою.
29. Конструкція захисного заземлення.
30. Занулення. Визначення, область застосування.
31. Принцип дії занулення.
32. Алгоритм розрахунку занулення.
33. Блокування. Область застосування блокувань.
34. Електричні блокування.
35. Механічні блокування.
36. Призначення захисного відключення.
37. Етапи надання долікарської допомоги потерпілому при ураженні електричним струмом.
38. Як здійснюється перевірка пульсу в постраждалого ?
39. Як проводиться штучне дихання ?
40. Викладіть правила виконання зовнішнього масажу серця.


Безпека праці | Пожежна безпека

Вибухонебезпечні й пожежонебезпечні зони | Організація пожежної охорони | Протипожежні заходи | Засоби пожежогасіння | З ОХОРОНИ ПРАЦІ | З охорони праці | Додаток 3 | ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ Й ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ | Професійних захворювань на виробництві | Виробнича санітарія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати