Головна

Безпека праці

  1. I. Електробезпека.
  2. II. Пожежна безпека.
  3. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
  4. III. Основні правила та обов'язки працівників
  5. V. Державні стандарти України з безпеки праці
  6. Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану.
  7. Адміністративно-громаданський контроль за охороню праці на підприємстві.
1. На якому етапі повинні вирішуватися питання забезпечення безпеки праці?
2. Викладіть загальні вимоги безпеки до виробничих процесів.
3. Як відбивається виконання ергономічних вимог до організації робочого місця на процесі праці ?
4. Викладіть вимоги безпеки при транспортуванні вантажів.
5. Визначення посудин, які працюють під тиском.
6. Що є границею посудини, яка працює під тиском ?
7. Опишіть фізичні процеси, що протікають у водяних і парових котлах.
8. У чому полягає основна небезпека водяних і парових котлів ?
9. Які фактори сприяють виникненню вибуху котла, що працює під тиском ?
10. Опишіть фізичні процеси, що протікають у ресиверах, з'єднаних з компресором.
11. Якими причинами обумовлюється виникнення вибухів у компресорах ?
12. Які фактори сприяють виникненню вибуху в компресорах ?
13. У чому полягає основна небезпека автоклавів ?
14. Які фактори сприяють виникненню аварійних ситуацій при роботі з автоклавами ?
15. Які причини викликають вибухи кисневих балонів ?
16. Які позиції включає технічний огляд посудин, які працюють під тиском ?
17. Які використовуються види механічних випробувань посудин, які працюють під тиском ?
18. Як проводяться гідравлічні випробування посудин, які працюють під тиском ?
19. Як проводяться пневматичні випробування ?
20. Як випробуються запобіжні клапани ?
21. Як виконується випробування розривних мембран ?
22. Які організаційні заходи забезпечують безпеку експлуатації посудин, які працюють під тиском ?
23. Які технічні засоби забезпечують безпеку експлуатації посудин, які працюють під тиском ?
24. В яких випадках використовують запобіжні мембрани ?
     


Виробнича санітарія | Електробезпека

Глава 4.1. Основи пожежної безпеки | Вибухонебезпечні й пожежонебезпечні зони | Організація пожежної охорони | Протипожежні заходи | Засоби пожежогасіння | З ОХОРОНИ ПРАЦІ | З охорони праці | Додаток 3 | ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ Й ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ | Професійних захворювань на виробництві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати