Головна

Професійних захворювань на виробництві

  1. Http://www.social.org.ua/faq_ggghhhttt/14#235- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
  2. P о з д і л 3. КЛІНІКА ТА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА
  3. Аналіз виробничого травматизму і професійних захворювань в рослинницькому технологічному комплексі
  4. Аналіз і прогнозування травматизму та професійних захворювань
  5. Аналіз обсягу виробництва у виробництві СМЗ
  6. Аналіз причин виробничого травматизму та професійних захворювань
  7. Безпека при виробництві, транспортування, зберіганні та використанні піротехнічних виробів.
1. З яких документів складається законодавство про страхування від нещасних випадків в Україні ?
2. У чому полягають задачі страхування від нещасних випадків на виробництві ?
3. Що є об'єктом страхування ?
4. Хто є суб'єктом страхування ?
5. Хто є страхувальником, а хто - страховиком ?
6. Правила реєстрації страхувальників.
7. Поняття «страховий ризик» і «страховий випадок».
8. Структура і керування Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
9. На який термін установлені повноваження членів Фонду соціального страхування від нещасних випадків ?
10. У чому полягають обов'язки Правління Фонду ?
11. Які компенсації й виплати зобов'язаний зробити Фонд при нещасному випадку ?
12. За якими напрямками здійснюється Фондом профілактика нещасних випадків ?
13. Хто здійснює нагляд за роботою Фонду ?
14. У чому полягають функції фонду з координації та фінансування охорони праці ?
15. Які положення про відшкодування збитку при нещасному випадку передбачені Законом ?
16. Викласти основні положення з відшкодування збитку здоров'я працівникові.
17. Що входить до складу страхових виплат ?
18. З яких причин може бути змінений розмір суми страхових виплат ?
19. Підстави для розгляду Фондом справ про страхові виплати.
20. В яких випадках може бути відмовлено або припинено страхові виплати?
21. Порядок і терміни проведення страхових виплат.
22. Які права має застрахований ?
23. Які обов'язки покладаються на застрахованого ?
24. У чому полягають права й обов'язки страхувальника ?
25. Джерела фінансування Фонду.
26. За яким принципом встановлюються розміри страхових тарифів ?
27. В яких випадках проводиться зміна розміру страхових тарифів ?
28. Яка відповідальність передбачена за невиконання обов'язків у страхуванні від нещасних випадків ?
29. Принципи визначення страхового тарифу.
30. Як характеризується клас професійного ризику ?
31. Як визначається інтегральний показник професійного ризику галузі економіки ?
32. Викласти методику визначення страхових тарифів підприємств одного класу професійного ризику на майбутній календарний рік.
33. В яких випадках виконується зниження страхових тарифів ?
34. В яких випадках виконується підвищення страхових тарифів ?

 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ Й ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ | Виробнича санітарія

Глава 4.1. Основи пожежної безпеки | Вибухонебезпечні й пожежонебезпечні зони | Організація пожежної охорони | Протипожежні заходи | Засоби пожежогасіння | З ОХОРОНИ ПРАЦІ | З охорони праці | Додаток 3 | Безпека праці | Електробезпека |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати