Головна

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

  1. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
  2. III. Основні правила та обов'язки працівників
  3. V. Державні стандарти України з безпеки праці
  4. А теперь они пытаются похоронить греческую философию?
  5. Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану.
  6. Адміністративно-громаданський контроль за охороню праці на підприємстві.
  7. Акт перевірки стану охорони праціна "__" ___ 20 __ року

Завдання успішного розвитку будь-якої держави вимагають всебічного економічного аналізу діяльності суспільства. У зв'язку з цим важливим напрямком є ефективне використання виробничого й науково-технічного потенціалу країни, кожного підприємства, їх матеріальних і трудових ресурсів.

Затрати, які країна виділяє на поліпшення умов праці, розробку і реалізацію заходів щодо зниження виробничого травматизму і професійної захворюваності, на додаток до значного соціального ефекту, характеризуються й економічними результатами, що виражаються у вигляді таких показників:

· збільшення періоду професійної активності трудящих;

· ріст продуктивності праці;

· скорочення втрат, пов'язаних з травматизмом і професійною захворюваністю;

· зменшення плинності кадрів;

· скорочення витрат на пільги і компенсації, що виділяються працюючим у випадку виробничого захворювання або травматизму.

Збільшення періоду трудової діяльності працюючих обумовлене тим, що поліпшення умов праці зберігає здоров'я працюючої людини, подовжує тривалість її життя і відповідно збільшує період професійної активності.

Умови праці значно впливають на підвищення продуктивності праці. При сприятливих умовах працездатність людини підвищується, тому що знижуються енергетичні витрати на формування захисних реакцій організму під впливом небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Крім того, підвищується ефективність використання робочого часу в результаті зниження його втрат, викликаного тимчасовою непрацездатністю працюючих.

Статистичні дані показують, що впровадження раціонального комплексу заходів, спрямованих на поліпшення умов праці, може забезпечити підвищення продуктивності праці на 15...20 %.

Збільшення ефективного фонду робочого часу може бути досягнуто скороченням тимчасової непрацездатності працюючих, викликаної різними захворюваннями і травмами. Аналіз статистичних даних, що відносяться до використання фонду робочого часу на одного робітника в цілому по промисловості, показує, що в загальному числі втрат робочих днів неявки через хворобу складають 60...80 %.

Втрати робочого часу через тимчасову непрацездатність на різних підприємствах різні і складають приблизно 2,5 % його річного фонду на підприємствах з нормальними умовами праці і 5...10 % на підприємствах з незадовільними умовами. Виходячи з цього виконується розрахунок економічної ефективності заходів з охорони праці.

 Засоби пожежогасіння | З охорони праці

Недоступність струмоведучих частин ЕУ | Занулення | Глава 4.1. Основи пожежної безпеки | Вибухонебезпечні й пожежонебезпечні зони | Організація пожежної охорони | Протипожежні заходи | Додаток 3 | ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ Й ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ | Професійних захворювань на виробництві | Виробнича санітарія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати