На головну

Під тиском

  1. Безпека експлуатації посудин, що працюють під тиском
  2. Безпека обладнання, що працює під тиском
  3. Безпека при експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки
  4. Визначення "посудина, що працює під тиском". Причини аварій і нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском.
  5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОСУДИН, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ
  6. Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском
  7. Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском

Посудини, що працюють під тиском, у тому числі й ті, що не реєструються в органах Держгортехнагляду, піддають технічному огляду й випробуванням до пуску, періодично в процесі експлуатації й позапланово. Випробування призначені для встановлення можливості безаварійної роботи посудини чи апарата в наступний регламентний період.

Технічний огляд включає:

1. Внутрішній огляд. Він полягає в оцінці стану внутрішньої і зовнішньої поверхні, оцінки впливу середовища на стінки. Такий огляд проводять не рідше одного разу в 4 роки. При цьому виконують обмірювання товщини стінок, зсув крайок і т. п.

2. Механічні випробування. Цьому виду випробувань піддають стикові зварні з'єднання для перевірки відповідності їх властивостей технічним умовам щодо міцності й пластичності. Механічні випробування проводять на зразках, які беруть з кожного контрольного стикового з'єднання. При цьому беруть по 2 зразки на кожне з'єднання.

Види механічних випробувань:

а) статичні випробування на розтяг і вигин для визначення межі міцності й пластичності металу;

б) динамічні - на ударну в'язкість;

в) металографічні дослідження швів. У цьому разі досліджується мікро- та макроструктура металу, наявність мікротріщин, дефектів структури металу, шлакових включень і т. п.

3. Гідравлічні випробування. Ці випробування проводять після обов'язкового попереднього огляду посудини чи апарату, що працюють під тиском. Періодичність випробування - не рідше одного разу на 8 років. При цьому перевіряють герметичність і міцність посудини чи апарату. Гідравлічні випробування виконують пробним тиском, величина якого встановлюється залежно від типу посудини та її робочого тиску (табл. 3.1).

Таблиця 3.1. ‑ Дані для гідравлічних випробувань посудин, що працюють під тиском

Тип посудини, що працює під тиском Робочий тиск посудини Рр, МПа Випробувальний тиск Рв, МПа
    Всі посудини, крім литих   < 0,5 , але не менше 0,2 МПа
  ≥ 0,5 , але не нижче Рр + 0,2 МПа
  Литі Незалежно від робочого тиску , але не нижче 0,3 МПа

Примітка. В табл. 3.1 - допустимі напруження для матеріалу посудини, що відповідають температурі 20 оС і розрахованій робочій температурі стінки посудини. При toр = 200...400 оС величина РвРр ∙ 1,5. При toр > 400 оС величина РвРр ∙ 2.

Для гідравлічних випробувань, як правило, використовують воду потрібної температури. Час випробування посудини чи апарату, який працює під тиском, при випробувальному тиску (Рв) складає 5 хв. Після зниження тиску проводять огляд посудини для виявлення течі, запотівання на стінках, у з'єднаннях, наявності деформації, ознак початку процесу розриву матеріалу посудини.

4. Пневматичні випробування.

В тому разі, коли гідравлічні випробування провести неможливо, наприклад через велику напруженість стінок посудини по причині великої маси води чи складності видалення води з посудини після випробування, дозволяється заміна такого випробування пневматичним. Таке випробування виконують з використанням повітря або інертного газу. При цьому величина випробувального тиску (Рв) встановлюється така ж, як і при гідравлічних випробуваннях.

Пневматичні випробування посудин малого і середнього об'єму виконують після занурення їх у ванну з водою. Час випробування складає tв ≥ 1 хв.

Посудини великого об'єму випробують протягом tв ≥ 5 хв. При цьому манометри, вентилі для подачі газу виносять за межі приміщення, в якому знаходиться посудина, що випробується. Людей з цього приміщення видаляють.Ресивери, з'єднані з компресором | Технічні засоби, що забезпечують безпеку посудин, працюючих під тиском

Класифікація виробничого шуму | Характеристики шуму | Звукових хвиль у повітрі | Виробничого шуму | Виробничого шуму | Класифікація вібрації | Вимірювання вібрації | Заходи й засоби захисту працюючих від дії вібрації | Процесів і устаткування | Котли водяні й парові |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати