На головну

Визначити основні симптоми вигорання в соціальній установі за С. Chemiss

  1. III. Основні правила та обов'язки працівників
  2. IV. Основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу
  3. IV. Основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу
  4. Банкрутство підприємства: суттєва характеристика, чинники, що її спричиняють, симптоми прояву та ймовірні зони ризику.
  5. БІЛЕТ 9 1. Закон України «Про охорону праці». Основні положення.
  6. Білоцерківський договір 1651: основні положення
  7. Визначення та основні завдання пожежної безпеки. Основні терміни.

п'ять ключових груп симптомів, характерних для синдрому емоційного вигорання [3].

1. Фізичні симптоми (фізична втома, виснаження; зміна ваги; безсоння; поганий загальний стан здоров'я, неритмічне дихання, нудота, запаморочення тощо; підвищення артеріального тиску; виразки й запальні захворювання шкіри; хвороби серцево-судинної системи).

2. Емоційні симптоми (брак емоцій; песимізм, цинізм і черствість у роботі й особистому житті; байдужність; відчуття безпорадності і безнадії; агресивність, дратівливість; тривожність, посилення ірраціонального занепокоєння, нездатність зосередитися; депресія, почуття провини; істерія; втрата ідеалів, професійних перспектив; збільшення деперсоналізації; почуття самотності).

3. Поведінкові симптоми: під час навчання з'являється втома; байдужність до харчування; мале фізичне навантаження; виправдання вживання тютюну, алкоголю, ліків; нещасні випадки - падіння, травми, аварії тощо; імпульсивна емоційна поведінка.

4. Інтелектуальні симптоми (зниження інтересу до нових теорій та ідей у навчанні, до альтернативних підходів у вирішенні проблем; нудьга, туга, апатія, втрата інтересу до життя; більша схильність до шаблону, ніж до творчого підходу; байдужність до нововведень; мала участь чи відмова від участі в розвиваючих експериментах; формальне виконання роботи).

5. Соціальні симптоми (низька соціальна активність; зниження інтересу до дозвілля, захоплень; обмеження соціальних контактів; відчуття ізоляції, нерозуміння інших; відчуття браку підтримки з боку родини, друзів, колег.



Особливості змін у мисленні спеціаліста при вигоранні | Особливості застосування соціальним працівником професійних знань із психогігієни в практичній діяльності

Феномен «вигорання», характеристика основних підходів до його визначення | Відсутність реального уявлення про специфіку роботи молодого спеціаліста в соціально - педагогічній сфері як передумова виникнення стресового стану | Дати характеристику основних ознак феномену вигорання | Поняття напруги його характерні особливості | Стадії феномену вигорання | Особливості ведення та контролю документації соціального педагога згідно етичного кодексу | Особливості поведінкових змін спеціалістів при вигоранні | Характеристика діагностики рівня професійного вигорання за методикою Бойка | Особливості надання щорічної відпустки соціальним працівникам в галузі освіти відповідно до чинного законодавства | Особливості змін у почуттях спеціаліста при вигоранні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати