Головна

Особливості змін у почуттях спеціаліста при вигоранні

  1. Аналіз проблеми: особливості протікання процесу
  2. АНАТОМІЯ ЯК НАУКА. ЗАГАЛЬНА|спільна| ОСТЕОЛОГІЯ. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ|споруди| КІСТОК ЧЕРЕПА
  3. Біологічні особливості культури
  4. Виникнення англійського парламенту. Особливості формування станової монархії в Англії.
  5. Відсутність реального уявлення про специфіку роботи молодого спеціаліста в соціально - педагогічній сфері як передумова виникнення стресового стану
  6. Гендерні та національні особливості спілкування
  7. Грошовий обіг і його особливості в Україні.

Дослідники називають п'ять ключових груп симптомів, характерних для синдрому емоційного вигорання [3].

1. Фізичні симптоми (фізична втома, виснаження; зміна ваги; безсоння; поганий загальний стан здоров'я, неритмічне дихання, нудота, запаморочення тощо; підвищення артеріального тиску; виразки й запальні захворювання шкіри; хвороби серцево-судинної системи).

2. Емоційні симптоми (брак емоцій; песимізм, цинізм і черствість у роботі й особистому житті; байдужність; відчуття безпорадності і безнадії; агресивність, дратівливість; тривожність, посилення ірраціонального занепокоєння, нездатність зосередитися; депресія, почуття провини; істерія; втрата ідеалів, професійних перспектив; збільшення деперсоналізації; почуття самотності).

3. Поведінкові симптоми: під час навчання з'являється втома; байдужність до харчування; мале фізичне навантаження; виправдання вживання тютюну, алкоголю, ліків; нещасні випадки - падіння, травми, аварії тощо; імпульсивна емоційна поведінка.

4. Інтелектуальні симптоми (зниження інтересу до нових теорій та ідей у навчанні, до альтернативних підходів у вирішенні проблем; нудьга, туга, апатія, втрата інтересу до життя; більша схильність до шаблону, ніж до творчого підходу; байдужність до нововведень; мала участь чи відмова від участі в розвиваючих експериментах; формальне виконання роботи).

5. Соціальні симптоми (низька соціальна активність; зниження інтересу до дозвілля, захоплень; обмеження соціальних контактів; відчуття ізоляції, нерозуміння інших; відчуття браку підтримки з боку родини, друзів, колег.

Також це виражається у :

байдужість, нудьга, пасивність і депресія (знижений емоційний тонус, відчуття пригніченості);

- підвищена дратівливість на незначні, дрібні події;

- часті нервові "зриви" (спалахи невмотивованого гніву або відмова від спілкування, "відхід в себе");

- постійне переживання негативних емоцій, для яких в зовнішній ситуації причин немає (відчуття провини, образи, підозрілості, сорому, скутості);

- відчуття неусвідомленого неспокою і підвищеної тривожності (відчуття, що "щось не так, як треба");

- відчуття гіпервідповідальності і постійне відчуття страху, що "не вийде" або людина "не справиться";

- загальна негативна установка на життєві і професійні перспективи (за типом "Як не старайся, все одно нічого не вийде").

84. Визначити основні класифікації стадій феномену вигорання ( Брюстер, Міллер, Маслаш)

Феномен «вигорання» виникає гостро, але проходить певні фази впродовжвідносно тривалого періоду. Процес, який внаслідок стресів веде довигорання має, за Д. Міллером, кілька стадій: 1) ентузіазм - тенденція бути надмірно корисним, надмірноідентифікуватися з дітьми та мати нереалістичні очікування від роботи; 2) стагнація - зменшення очікувань до нормальних пропорцій і вихідособистого невдоволення на ззовні (робота не компенсує того, що втраченов житті); 3) фрустрація - збільшення труднощів, поява невпевненості у власнійкомпетентності, зменшення толерантності та співчуття, початок уникненнястосунків як механізм захисту; 4) апатія - байдужість або депресія (пригнічення) як захист протихронічної фрустрації. Всі симптоми одночасно не виявляються, тому що вигоряння - цеіндивідуальний процес. Дж. Маслач та Дж. Джексон поділяють ознаки вигорання на 3 групи: 1) емоційне виснаження - втрата здатності надавати підтримку іншим; 2) деперсоналізація - негативне та байдуже ставлення до колег, учнів; 3) зниження відчуття особистих досягнень - зниження продуктивності абознецінення поточних результатів та минулих досягнень. Розглядаючи проблему вигорання потрібно зважати на те, що: - вигорання завжди присутнє; - будь-хто може пройти через процес вигорання один чи кілька разів; - цей процес є циклічним; - втручання для припинення процесу може відбуватися на будь-якій стадії; - вигорання є заразним і може передаватися від педагога до педагога.

Особливості надання щорічної відпустки соціальним працівникам в галузі освіти відповідно до чинного законодавства | Особливості змін у мисленні спеціаліста при вигоранні

Проаналізувати емоційні особливості працівників соціально - педагогічною сфери, що визначають його професійну придатність | Особливості застосування ігор на отримання зворотнього зв язку як спосіб виявлення симптомів емоційного виснаження спеціаліста | Феномен «вигорання», характеристика основних підходів до його визначення | Відсутність реального уявлення про специфіку роботи молодого спеціаліста в соціально - педагогічній сфері як передумова виникнення стресового стану | Дати характеристику основних ознак феномену вигорання | Поняття напруги його характерні особливості | Стадії феномену вигорання | Особливості ведення та контролю документації соціального педагога згідно етичного кодексу | Особливості поведінкових змін спеціалістів при вигоранні | Характеристика діагностики рівня професійного вигорання за методикою Бойка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати