Головна

Особливості надання щорічної відпустки соціальним працівникам в галузі освіти відповідно до чинного законодавства

  1. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі.
  2. Аналіз загальної ситуації в галузі
  3. Аналіз проблеми: особливості протікання процесу
  4. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.
  5. Аналіз шкідливих факторів на підприємствах галузі
  6. АНАТОМІЯ ЯК НАУКА. ЗАГАЛЬНА|спільна| ОСТЕОЛОГІЯ. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ|споруди| КІСТОК ЧЕРЕПА
  7. Біологічні особливості культури

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:

1) окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті.Характеристика діагностики рівня професійного вигорання за методикою Бойка | Особливості змін у почуттях спеціаліста при вигоранні

І. В. Вачков | Проаналізувати емоційні особливості працівників соціально - педагогічною сфери, що визначають його професійну придатність | Особливості застосування ігор на отримання зворотнього зв язку як спосіб виявлення симптомів емоційного виснаження спеціаліста | Феномен «вигорання», характеристика основних підходів до його визначення | Відсутність реального уявлення про специфіку роботи молодого спеціаліста в соціально - педагогічній сфері як передумова виникнення стресового стану | Дати характеристику основних ознак феномену вигорання | Поняття напруги його характерні особливості | Стадії феномену вигорання | Особливості ведення та контролю документації соціального педагога згідно етичного кодексу | Особливості поведінкових змін спеціалістів при вигоранні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати