Головна

Характеристика діагностики рівня професійного вигорання за методикою Бойка

  1. Amp;31. Виды режимов имущества супругов и их общая характеристика.
  2. ATP В XXI ВЕКЕ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКУРСА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНФЛИКТА
  3. I. Общая характеристика предприятия
  4. I. ХАРАКТЕРИСТИКА
  5. I. ХАРАКТЕРИСТИКА
  6. II. Общая характеристика учебного предмета
  7. II.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия

Запропонована методика дає докладну картину синдрому емоційного вигорання як динамічного процесу, що виникає поетапно у повній відповідності до механізму розвитку стресу, коли присутні три його фази. Рівень емоційного вигорання оцінюється за 12 шкалами, які відповідають трьом фазам:

· фаза «Тривожна напруга»: передвісник і «пусковий механізм» у формуванні емоційного вигорання. Напруга має динамічний характер, що зумовлено вимотуючою постійністю або посиленням дії психотравмуючих чинників;

· фаза «Резистенція»: опір наростаючому стресу;

· фаза «Виснаження»: характеризується більш або менш вираженим падінням енергетичного тонусу і ослабленням нервової системи.

Фаза Симптом
Тривожна напруга Переживання психотравмуючих обставин Незадоволеність собою Відчуття «Загнаності в клітку» Тривога і депресія
Резистенція Неадекватне (виборче) емоційне реагування Емоційно-етична дезорієнтація Економія емоцій Редукція професійних обов'язків
Виснаження Емоційний дефіцит Емоційна відчуженість Деперсоналізація Психосоматичні і психофізіологічні порушення

Необхідно дати відповідь на запитання так або ні. Відповідно до ключа визначається сума балів окремо для кожного з симптомів вигорання.

Показник вираженості емоцій коливається в межах від 0 до 30 балів.

Симптом не склався Симптом, який склався Симптом, який склався
9 і менш 10 - 15 16 і більш

Подальший крок в інтерпретації результатів опитування - підрахунок суми показників симптомів, який здійснюється для кожної з трьох фаз формування вигорання. Для кожної фази оцінка може бути від нуля до 120 балів. За кількісними показниками можна судити тільки про те, яка фаза сформувалася більшою чи меншою мірою.

Фаза не сформувалася Фаза у стадії формування Фаза сформувалася
36 і менш 37 - 60 61 і більш

Відповідно до ключа проводяться наступні підрахунки:

· визначається сума балів для кожного з 12 симптомів вигорання;

· підраховується сума показників симптомів для кожної з трьох фаз формування вигорання;

· встановлюється симптомів.підсумковий показник синдрому емоційного вигорання, тобто сума 12

 Особливості поведінкових змін спеціалістів при вигоранні | Особливості надання щорічної відпустки соціальним працівникам в галузі освіти відповідно до чинного законодавства

Спілкуйтесь | І. В. Вачков | Проаналізувати емоційні особливості працівників соціально - педагогічною сфери, що визначають його професійну придатність | Особливості застосування ігор на отримання зворотнього зв язку як спосіб виявлення симптомів емоційного виснаження спеціаліста | Феномен «вигорання», характеристика основних підходів до його визначення | Відсутність реального уявлення про специфіку роботи молодого спеціаліста в соціально - педагогічній сфері як передумова виникнення стресового стану | Дати характеристику основних ознак феномену вигорання | Поняття напруги його характерні особливості | Стадії феномену вигорання | Особливості ведення та контролю документації соціального педагога згідно етичного кодексу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати