Головна

Дати характеристику основних ознак феномену вигорання

  1. Аналіз використання основних фондів
  2. Аналіз основних фондів
  3. Аналіз стану основних фондів
  4. Види групувальних ознак
  5. Визначення основних показників ефективності розробленої технології
  6. Визначення основних термінів
  7. Визначити основні симптоми вигорання в соціальній установі за С. Chemiss

Вперше термін "вигорання" було введено американським психіатром X. Фрейденбергом у 1974 р. як характеристику психічного стану здорових людей, які знаходилися в інтенсивному спілкуванні з клієнтами при наданні їм професійної допомоги.

Синдром «професійного вигорання»

- складний психофізіологічний феномен,

що визначається як емоційне, розумове і

фізичне виснаження через тривале емоцій-

не навантаження. Синдром проявляється у

депресивному стані, почутті втоми і спусто-

шеності, втраті здатності бачити позитивні

наслідки своєї праці, негативній настанові

щодо роботи і життя в цілому.

Симптоми

Функції діяльності людини, які безпосередньо пов'язані зі стресом, потребують високої інтенсивності мисленнєвих процесів, швидкості і великої кількості прийняття рішень, насиченості дій, швидкості реакцій на втручання зовнішніх факторів, безперервного спілкування з іншими людьми, різного статусу, різних професійних і соціальних груп. «Людський фактор» і неформальні стосунки в колективі лише додають емоційного напруження. Тривале, постійне перебування у стресі неодмінно розвиває синдром емоційного вигорання.

Особлива небезпека - поєднання особистої імпульсивності, низької емоційної стійкості з неефективними стилями поведінки в конфліктних ситуаціях. Синдром емоційного вигорання високого ступеня розвитку і виснаження спостерігається у працівників, які надають перевагу пасивній втечі від вирішення конфліктів.

Синдром емоційного вигорання рідше уражає тих, хто працює в стилі «компроміс» та «співпраця».

У міру тривалості інтенсивної діяльності, впливу стрес-факторів, розвивається синдром емоційного вигорання, з'являється почуття втоми, яке змінюється розчаруванням, зниженням інтересу до своєї роботи. Далі, обов'язково відбувається зміна поведінки людини, починаються психосоматичні реакції, які переходять в серйозні захворювання, і, як результат - втрата сенсу життя і внутрішня руйнація.

Синдром емоційного вигорання має наступні прояви:

· почуття байдужості, емоційного виснаження, спустошення (людина не може віддаватися роботі так, як це було раніше);

· дегуманізація (розвиток негативного ставлення до своїх колег і клієнтів);

· негативне самосприйняття в професійному плані (почуття недостачі почуття професійної майстерності).

Фізичні симптоми:

· Різке підвищення втомлюваності;

· Хронічна втома;

· Головний біль;

· Сприйнятливість до змін зовнішнього середовища;

· Зміни артеріального тиску;

· Астенія (безсилля, слабість);

· Обмеження рухів шиї, болі в спині;

· Мимовільні рухи - стискання кулаків, скованість;

· Збільшення чи втрата ваги;

· Задишка;

· Безсоння;

· Статева дисфункція

Емоційні симптоми:

· Недостатність емоцій, не емоційність;

· Песимізм, цинізм і черствість в роботі та особистому житті;

· Байдужість і втома;

· Відчуття фрустрації і безпорадності, безнадія;

· Дратівливість, агресивність;

· Тривога, посилення ірраціональної тривожності, нездатність зосередитися;

· Депресія, почуття провини;

· Нервові ридання, істерики, душевні страждання;

· Втрата ідеалів чи надій, чи професійних перспектив;

· Збільшення деперсоналізації власно чи інших (люди стають безликими, як манекени);

· Переважає почуття самотності.

Поведінкові симптоми:

· Робочий час більше 45 годин на тиждень;

· Під час робочого дня з'являється втома і бажання перерватися, відпочити, відпочити;

· Байдужість до їжі, без надлишків;

· Мале фізичне навантаження;

· Виправдання вживання тютюну, алкоголю, ліків;

· Нещасні випадки (наприклад, травми, падіння, аварії і т. д.)

· Імпульсивна емоційна поведінка.

Інтелектуальний стан:

· Зменшення інтересу до нових теорій та ідей в роботі;

· Зменшення інтересу до альтернативних підходів у вирішенні проблем (наприклад, в роботі);

· Збільшення туги, апатії чи недостача куражу, смаку та інтересу до життя;

· Надавання переваги стандартним шаблонам, рутині, аніж творчому підходу;

· Цинізм чи байдужість до новизни, нововведень;

· Мала участь чи відмова від участі у розвиваючих експериментах (тренінгах, навчанні);

· Формальне виконання роботи.

Соціальні симптоми:

· Немає часу чи енергії для соціальної активності;

· Зменшення активності та інтересу до планування вільного часу, до хоббі;

· Соціальні контакти обмежуються роботою;

· Обмежені взаємостосунки з іншими, як вдома, так і на роботі;

· Відчуття ізоляції, нерозуміння інших та іншими;

· Відчуття недостачі підтримки з боку сім'ї, друзів, колег.Відсутність реального уявлення про специфіку роботи молодого спеціаліста в соціально - педагогічній сфері як передумова виникнення стресового стану | Поняття напруги його характерні особливості

Показания и противопоказания | Вимоги до фахівця | Та 68 Поняття виснаження, його характерні особливості | Як це трапляється | Як уникнути виснаження сил | Спілкуйтесь | І. В. Вачков | Проаналізувати емоційні особливості працівників соціально - педагогічною сфери, що визначають його професійну придатність | Особливості застосування ігор на отримання зворотнього зв язку як спосіб виявлення симптомів емоційного виснаження спеціаліста | Феномен «вигорання», характеристика основних підходів до його визначення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати