На головну

Адміністративна та кримінальна відповідальність у податковій сфері

  1.  Amp; 37. Відповідальність подружжя за зобов'язаннями.
  2.  IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН
  3.  А) У сфері мислення
  4.  А. В. Бузгалин. Адміністративна система - «мутант» марксизму
  5.  Адміністративна (класична) школа
  6.  Адміністративна (класична) школа Анрі Файоля.

Залучення організації до відповідальності за вчинення податкового правопорушення не звільняє її посадових осіб при наявності відповідних підстав від адміністративної, кримінальної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності.

адміністративна відповідальність- Одна з форм юридичної відповідальності громадян і посадових осіб за вчинене ними адміністративне правопорушення. Цей вид відповідальності передбачає сплату штрафу. Адміністративні штрафи мають право накладати на винних осіб районний або мировий суддя. Розмір штрафу залежить від мінімального розміру оплати праці (МРОТ).

Кодексом про адміністративні правопорушення встановлено підстав для застосування адміністративної відповідальності. Перелік податкових порушень, за які керівник або головний бухгалтер організації залучаються до адміністративної відповідальності, налічує шість позицій.

1. Порушення встановленого терміну подання заяви про взяття на облік в податковому органі або органі державного позабюджетного фонду (при цьому діяльність організація не вела).

2. Організація здійснювала діяльність без постановки на облік в податковому органі або органі державного позабюджетного фонду.

3. Порушення терміну подання до податкового органу або органу державного позабюджетного фонду інформації про відкриття або про закриття рахунку в кредитній організації.

4. Порушення строків подання податкової декларації до податкового органу за місцем обліку.

5. Неподання у встановлений термін або відмова від подання до податкових органів, митні органи та органи державного позабюджетного фонду документів та інших відомостей, необхідних для податкового контролю.

6. Грубе порушення правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності, під яким розуміється спотворення будь-якого рядка або дива бухгалтерської звітності або суми податків не менш ніж на 10%, а також порядку та строків зберігання облікових документів

Адміністративні штрафи в різних розмірах накладаються і на громадян, винних у порушенні законодавства про підприємницьку діяльність; відсутності обліку доходів або веденні його з порушенням встановленого порядку; неподання або несвоєчасне подання декларацій про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних.

Кримінальна відповідальність- Правовий наслідок скоєння злочину, коли до винного застосовується державний примус у формі покарання. За порушення податкового законодавства також встановлено кримінальну відповідальність, якщо діяння містить ознаки складу злочину.

На особливу увагу заслуговують наступні чотири статті, передбачені Кримінальним кодексом (КК).

1. Ухилення від сплати податків і (або) зборів з фізичної особи. Кримінальна відповідальність настає за вказане діяння, якщо воно вчинене в великому і особливо великому розмірі.

2. Ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації в великому розмірі.Це злочин передбачає вину у формі умислу. Суб'єктами злочину є керівники (власники) підприємств та організацій, а також працівники, складові і підписують відповідні документи ..

3. Невиконання обов'язків податкового агента в великому і особливо розмірі.

4. Приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких має здійснюватися стягнення податків і (або) зборів в великому розмірі.

Великим розміром визнається сума податків і зборів, що становить за період у межах трьох фінансових років більше 100 тис.руб. за умови, що частка несплачених податків і зборів перевищує 10% належних сум сплати податків і зборів, або перевищує 300 тис.руб.

Особливо великим розміром визнається сума податків і зборів, що становить за період у межах трьох фінансових років більше 500 тис.руб. за умови, що частка несплачених податків і зборів перевищує 20% належних сум сплати податків і зборів, або перевищує 1,5 млн.руб.
 податкова відповідальність |  Податок на додану вартість

 Роль податків у формуванні фінансів держави |  елементи податку |  Класифікація податків |  Поняття податкової системи |  Становлення і розвиток податкової системи Росії |  Система податків Російської Федерації |  Державні податкові органи. |  Органи внутрішніх справ. |  Поняття і види податкового контролю |  Види податкових перевірок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати