Головна

Актуальність питань пожежної безпеки галузевих об'єктів.

  1. II. Вимоги безпеки перед початком занять
  2. II. Вимоги безпеки перед початком занять
  3. II. Вимоги безпеки перед початком занять
  4. II. Вимоги безпеки перед початком занять
  5. II. Вимоги безпеки перед початком плавання
  6. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  7. II. Вимоги безпеки перед початком роботи

Опанування вогню було необхідним чинником розвитку цивілізації. Вміння користуватися вогнем дала людині можливість захистити себе від холоду і темряви, а в подальшому вміло використовувати силу вогню для своїх потреб і розвитку суспільства. Однак вогонь, що вийшов з-під контролю, здатний призвести до знищення матеріальних цінностей, руйнування будівель, створювати загрозу життю та здоров'ю людей.

Аналіз статистичних даних свідчить про постійне зростання кількості пожеж у більшості галузей народного господарства. При цьому одночасно збільшуються економічні та екологічні втрати від них і зростає кількість жертв. Різке зростання обсягів використання, зберігання та транспортування пожежовибухонебезпечних речовин (зріджених вуглеводневих газів, природного газу, нафтопродуктів і ін.) супроводжується появою нових видів токсичних речовин та матеріалів, небезпечних під час горіння, що значно випереджає рівень їх протипожежного захисту.

Причиною підвищеного рівня пожежної небезпеки галузевих об'єктів є зростання енергонасиченості виробництв, і збільшення щільності транспортних комунікацій, підвищення рівні температур та тиску в технологічному устаткуванні, використання нових видів полімерних матеріалів з підвищеними рівнями пожежної небезпеки, що збільшує тяжкість наслідків та обсяги пожеж.

До зростання кількості пожеж в умовах галузі призводить некваліфікований монтаж електричних мереж та електроустаткування, його експлуатація та ремонт, використання великої кількості легкозаймистих та горючих матеріалів під час будівництва та проведення оздоблювальних робіт.

Аналіз пожеж показує, що рівень гранично допустимих чинників пожежі виникає через 5 - 10 хв з початку пожежі, несучу здатність будівельні металеві конструкції втрачають через 10 - 15 хв, а середній час прибуття пожежних підрозділів становить 20 - 25 хв.

Пожежну небезпеку посилює зростання концентрації горючих речовин і матеріальних цінностей, що припадає на одиницю ид площі будівель (пожежне навантаження), що призводить до дуже високого рівня їх пожежної небезпеки.

Тяжкість наслідків від пожеж значною мірою зумовлена недостатньою захищеністю будівель та споруд системами автоматичного протипожежного захисту та їх некваліфікованим обслуговуванням. Причиною зростання кількості жертв та матеріальних збитків на пожежах стає те, що технічна оснащеність пожежної охорони значно відстає від сучасних вимог і недостатньо укомплектована засобами рятування людей та засобами пожежогасіння.

Забезпечення ефективного протипожежного захисту галузевих об'єктів, безпеки людей під час пожеж нині є актуальним не тільки з економічної точки зору, але і соціальних та екологічних проблем.

В наш час фінансові, трудові та матеріальні витрати зростають пропорційно до збитків від пожеж і є обтяжливими для економіки держави.

Отож забезпечення пожежної безпеки галузевих об'єктів є складним соціально-економічним завданням, спрямованим на запобігання пожежам та ліквідацію пожеж у випадку їх виникнення з мінімальними наслідками.

Основними напрямками забезпечення системи пожежної безпеки на галузевих об'єктах має бути усунення умов виникнення пожежі, а в разі її виникнення - мінімізація наслідків.

Система пожежної безпеки галузевих об'єктів - це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на виключення можливості виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей її небезпечних чинників, а також забезпечення захисту матеріальних цінностей.Методика технічного розслідування нещасних випадків. | Чинники пожежної безпеки галузевих об'єктів.

Профілактика виробничого травматизму на галузевих об'єктах. | Аналіз умов праці на галузевих об'єктах за травматичними чинниками . | Організація забезпечення безпечних умов праці при експлуатації технологічного обладнання в галузі | Аналіз виробничого травматизму за причинами і травмуючими чинниками | Підвищення рівня безпеки та профілактики виробничого травматизму в умовах галузі. | Причини техногенних аварій та катастроф на галузевих об'єктах підвищеної небезпеки. | Анти аварійні заходи при експлуатації на галузевих об'єктах підвищеної небезпеки | Організація проведення робіт на галузевих об'єктах підвищеної небезпеки. | Організація видачі нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки. | Оформлення та ведення оперативної документації з питань технічної безпеки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати