Відшкодування шкоди працівникам за ушкодження здоров'я | Обов'язки роботодавця щодо створення безпечних і не шкідливих умов праці та обов'язки працівників щодо виконання нормативних актів | Державні нормативні акти про охорону праці | Відповідальність за порушення законодавчих та нормативно-правових актів про охорону праці | Дисциплінарна відповідальність | Адміністративна відповідальність | Матеріальна відповідальність | Кримінальна відповідальність | Обов'язки керівників структурних підрозділів | Функції управління охороною праці |

загрузка...
загрузка...
На головну

Органи державного управління охороною праці

 1. Borgata: (итал.) Семья в организованной преступности. См. Cosca.
 2. Cущность организации и ее основные признаки
 3. I. Выбор миссии организации.
 4. I. Ленин как организатор Российской Коммунистической Партии
 5. I. Организационная часть
 6. I. Понятие о руководстве и лидерстве в организации
 7. I. Химия органического синтеза и полимеров.

Державне управління охороною праці здійснюють:

 • Кабінет Міністрів;
 • Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці;
 • Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
 • Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Головною метою органів державного управління є комплексне розв'язування завдань на основі Загальнодержавної національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, що сприятиме вирішенню питань правового, організаційного, матеріально-технічного, наукового та економічного забезпечення робіт у сфері охорони праці.

Органи управління охороною праці спрямовують свою діяльність на формування безпечних і нешкідливих умов праці, розробляють відповідні заходи та рішення щодо реалізації реальних можливостей і термінів виконання загальнодержавної національної програми.

В міністерствах та органах центральної виконавчої влади створені структурні підрозділи з охорони праці, які мають такі функції:

 • здійснюють, реалізують управління охороною праці на державному рівні;
 • контролюють виконання управлінських рішень;
 • здійснюють нормативну діяльність, розробляють та затверджують нормативно-правові акти та зміни до них і т. ін.

Місцеві державні адміністрації в межах відповідних територій формують фонд соціального страхування від нещасних випадків і забезпечують виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
У складі місцевих державних організацій є підрозділи з охорони праці, які здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності нормативно-правових актів про охорону праці, забезпечують соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці та ін.

Органи місцевого самоврядування в межах міських, селищних і сільських територій для виконання своїх функцій у сфері охорони праці також створюють відповідні підрозділи або призначають спеціалістів з охорони праці. У межах своєї компетенції вони забезпечують належне утримання й безпечну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства та дотримання вимог охорони праці працівниками цих об'єктів.

Регіональні програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного з культурного розвитку регіонів забезпечуються державним фінансуванням.Організація охорони праці на підприємстві | Обов'язки з охорони праці головних спеціалістів
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати